Теңирдин бардык периштелери.
Ps.92.1; Ps.95.11; Ps.71.10
Exod.19.9; Deut.4.11; Deut.5.22; 1Kgs.8.12; Ps.17.12; Ps.88.15
Ps.20.10; Ps.49.3
Ps.76.19; Ps.95.9
Nah.1.5; Judg.5.5; Ps.67.3; Josh.3.11
Ps.49.6; Isa.40.5; Isa.66.18; Ps.95.3
Isa.42.17; Isa.44.9; Ps.95.5; Heb.1.6
Ps.47.12
Ps.82.19; Ps.94.3
Prov.8.13; Amos.5.15; Rom.12.9; Ps.33.15; Ps.30.24; Ps.36.28; Ps.120.4; Ps.144.20; Prov.2.8; Ps.29.5; Dan.3.28; Dan.6.27; Acts.12.11
Ps.111.4; Ps.117.27; Prov.4.18; Prov.11.18; Hos.10.12; Jas.3.18
Ps.31.11; Ps.29.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңир падышачылык кылып жатат

1 Теңир падышачылык кылып жатат: жер кубансын, сансыз аралдар шаттансын.
2 Анын тегереги – булут жана караңгылык. Анын тактысынын негизи – адилеттик жана акыйкаттык.
3 Анын алдында от бара жатат, ал Анын тегерегиндеги душмандарын куйкалап жатат.
4 Анын чагылгандары ааламды жарык кылат. Муну көрүп жер титирейт.
5 Тоолор бүт жер жүзүнүн Теңиринин жүзүнөн мом сыяктуу эрип жатат.
6 Асман Анын чындыгын жарыя кылып жатат, бардык элдер Анын даңкын көрүп жатышат.
7 Таш буркандарга кызмат кылгандар жана жасалма кудай менен мактангандар уятка калышсын. Бардык кудайлар, Анын алдына жыгылгыла.
8 Сион тоосу угуп кубанып жатат; Теңир, Сенин адилет сотуң үчүн Жүйүт кыздары кубанып жатышат.
9 Анткени Сен, Теңир, бүт жер жүзүнөн жогору турасың, Сен бардык кудайлардан жогорусуң.
10 Теңирди сүйгөндөр, жамандыкты жек көргүлө! Ал Өзүнүн ыйыктарынын жанын сактайт, аларды кудайсыздардын колунан куткарат.
11 Адил адамга жарык тиет, жүрөгү тазаларга шаттык келет.
12 Адил адамдар, Теңирди ойлоп кубангыла, Анын ыйыктыгын эстеп даңктагыла!