Ps.95.1-Ps.95.13; 1Chr.16.23-1Chr.16.33
Ps.97.1; Ps.32.3
Isa.52.7; Isa.60.6
Ps.47.2; Ps.17.4; Ps.94.3
Ps.113.23; Isa.42.5; Isa.44.24; Jer.10.12
Ps.77.61
Ps.21.28; Ps.28.1
Ps.28.2; Ps.44.13; Ps.67.30; Ps.71.10; Ps.99.4
Ps.28.2; Ps.113.7
Ps.92.1; Ps.95.13; Ps.9.9; Ps.57.12
Ps.68.35; Ps.96.1; Ps.97.7
Isa.35.1; Isa.55.12
Isa.11.1-Isa.11.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңирди даңктоого чакыруу

1 Теңирди жаңы ыр менен даңктагыла. Бүт жер жүзү, Теңирди мактап ырда!
2 Теңирге ырдагыла, Анын ысымын даңктагыла, Анын куткаруусун күн сайын жарыялагыла!
3 Элдер арасында Анын даңкын жарыя кылгыла, бардык уруулар арасында Анын кереметтерин даңаза кылгыла!
4 Анткени Теңир улуу жана мактоого татыктуу, Ал бардык кудайлардан коркунучтуу.
5 Анткени бардык элдердин кудайлары – жасалма кудайлар, ал эми Теңир асманды жараткан.
6 Даңк менен улуулук Анын алдында, күч жана ыйыктык Анын ыйык жайында.
7 Бүт элдер, Теңирге Өзүнө тиешелүүсүн бергиле, Теңирди даңктагыла жана урматтагыла.
8 Теңирди даңктагыла, Анын ысымын даңазалагыла, тартууларды алып келгиле, Анын короосуна киргиле.
9 Теңирге Өзүнүн ыйык жайында табынгыла. Бүт жер жүзү, Анын алдында титире!
10 Бүт элдерге мындай деп айткыла: «Теңир падышачылык кылып жатат! Ошондуктан аалам бекем, солк этпейт. Ал элдерди адилет соттойт».
11 Асман кубансын, жер шаттансын. Деңиз шарпылдасын, анын ичиндегилер кубансын.
12 Талаа да, талаадагы бардык нерселер да кубансын, токойдогу бардык дарактар сүйүнсүн.
13 Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын. Анткени Ал келе жатат, анткени Ал жерди соттош үчүн келе жатат. Ал ааламды адилеттик менен соттойт, элдерди Өз акыйкаттыгы менен соттойт.