Ps.65.1; Ps.88.27; Ps.93.22
Mic.6.6; Ps.94.1
Ps.92.4; Ps.134.5; Ps.85.8; Ps.95.4; Ps.96.9; 2Chr.2.5
Gen.1.9-Gen.1.10; Jonah.1.9; Gen.1.9-Gen.1.10; Jonah.1.9
2Chr.6.13; Dan.6.10; Ps.99.3; Ps.149.2; Deut.32.6; Deut.32.15; Deut.32.18
Ps.47.15; Ps.73.1; Heb.3.7-Heb.3.11; Heb.3.15; Heb.4.7; Num.14.22
Exod.9.34; 1Sam.6.6; 2Chr.36.13; Prov.28.14; Exod.17.7; Num.20.13; Exod.17.7; Deut.6.16
1Cor.10.9; Ps.77.18; Ps.77.41; Ps.77.56; Ps.89.16; Num.14.22
Acts.7.36; Acts.13.18; Heb.3.17; Deut.9.7; Ps.80.14
Num.14.23; Num.14.28; Num.14.30; Deut.1.35; Heb.3.11; Heb.4.3; Heb.4.5; Deut.12.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Мактоо ыры

1 Келгиле, Теңирди мактап ырдайбыз, биздин куткаруучу тирегибизди кубануу менен мактайбыз!
2 Анын алдына даңктоо сөздөр менен келели, Аны ыр менен даңктайлы.
3 Анткени Теңир – улуу Кудай жана бардык кудайлардын үстүнөн улуу Падыша.
4 Жер тереңдиктери Анын колунда, тоо чокулары да Аныкы.
5 Деңиз да Аныкы, деңизди Ал жараткан, кургактыкты да Анын колдору жараткан.
6 Келгиле, Жаратуучубузга – Теңирибизге табыналы, таазим кылалы, Анын алдында тизе бүгөлү.
7 Анткени Ал биздин Кудайыбыз, биз Анын жайытындагы элбиз, Анын колу менен жаратылган койлорбуз. Оо, силер Анын үнүн азыр уксаңар кана:
8 «Мериба жеринде, чөлдөгү сыноо күндөрүндө жүрөгүңөрдү өжөрлөнткөндөй, жүрөгүңөрдү өжөрлөнтпөгүлө.
9 Ал жерлерде Мени силердин ата-бабаларыңар сынашты. Менин иштеримди көрүп турушса да, алар Мени сынашты.
10 Мени бул эл кырк жыл каардантты, ошондо Мен мындай дедим: Бул эл – жүрөгү менен адашкан эл. Алар Менин жолдорумду таанып билишкен жок.
11 Ошондуктан Мен каарданып турганымда: “Алар Менин бейпил жайыма киришпейт”, – деп ант бердим».