Ps.95.10; 1Chr.16.31; Ps.103.1; Isa.51.9; Ps.64.7; Ps.95.10; Ps.45.6; Ps.124.1
Ps.44.7; Ps.89.3
Ps.97.7-Ps.97.8; Hab.3.10
Ps.64.7-Ps.64.8; Ps.91.9
Ps.88.29; Ps.88.38; Ps.28.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңирди даңктоо

1 Теңир падышачылык кылып жатат, Ал улуулукту кийим кылып кийген. Теңирди кудурет курчап турат, Ал күч менен курчанган. Ошондуктан аалам бекем турат, козголбойт.
2 Сенин тактың адегенде эле орнотулган. Сен түбөлүктүүсүң.
3 Теңирим, дарыялар ашып-ташып жатат, дарыялар өз добушун көтөрүп жатышат, дарыялар өз толкундарын көтөрүп жатышат.
4 Бирок асмандагы Теңир көптөгөн суулардын добушунан да, деңиздердин күчтүү толкундарынан да күчтүү!
5 Сенин күбөлөндүрүүлөрүң туптуура. Теңирим, Сенин үйүңө түбөлүк ыйыктык таандык.