Ps.30.3; Ps.39.18
Ps.49.5; Ps.10.1
Ps.85.16; Ps.55.2; Ps.56.2; Ps.4.2
Ps.24.1
Ps.129.4; Ps.85.15; Ps.102.8; Ps.144.8-Ps.144.9; Exod.34.6; Joel.2.13
Ps.54.2-Ps.54.3
Ps.76.3; Ps.16.6
Ps.88.7; Exod.15.11; Deut.3.24
Ps.65.4; Ps.21.32; Ps.64.3; Isa.66.23; Zech.14.18; Rev.15.4
Ps.76.14; Ps.71.18; Deut.6.4; Isa.37.16; Isa.44.6; Isa.44.8; 1Cor.8.4; 1Cor.8.6
Ps.24.4; Ps.25.3; Jer.32.39
Ps.85.5; Ps.29.4; Ps.87.7; Ezek.26.20
Ps.53.5
Ps.85.5; Ps.110.4; Ps.111.4; Num.14.18; Neh.9.17; Jonah.4.2; Ps.61.13
Ps.24.16; Ps.115.7; Ps.115.7
Judg.6.17; Neh.5.19; Neh.13.31
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Дөөттүн забуру.

1 Теңир, мага кулак сал, мени ук, анткени мен жардымын жана жакырмын.
2 Жанымды сактап кал, анткени мен Сенин алдыңда коркуп турам. Кудайым, Сага таянган кулуңду куткар.
3 Мага ырайым кыл, Теңирим, анткени мен Сени күн сайын чакырам.
4 Өз кулуңду кубандыр, анткени мен өзүмдүн жанымды Сенин алдыңа алып келем.
5 Анткени Сен, Теңирим, ырайымдуусуң жана боорукерсиң, Сени чакыргандардын баарына көп жолу ырайым кыласың.
6 Менин сыйынуумду ук, Теңир, менин жалынуума кулак сал.
7 Кайгыга баткан күнү Сени чакырам, анткени Сен мени угасың.
8 Кудайлардын арасында Сендей жок, Теңирим, Сенин иштериңдей иш жок.
9 Сен жараткан элдердин баары Сенин алдыңа келип таазим кылышат, Теңирим, Сенин ысымыңды даңкташат.
10 Анткени Сен улуусуң, кереметтерди жасайсың, Сен жалгыз Кудайсың.
11 Сенин чындык жолуңда жүрүшүм үчүн, мени Өз жолуңа сал, Теңирим. Сенин ысымыңдан коркуп турушум үчүн, жүрөгүмдү бекемде.
12 Сени чын жүрөгүмдөн мактайм, Теңирим, Сенин ысымыңды түбөлүккө даңктайм.
13 Анткени Сенин мага көрсөткөн ырайымың чоң. Сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайдын түпкүрүнөн куткарып алдың.
14 Кудайым! Текеберлер мага каршы чыгышты, козголоңчулар тобу мени өлтүргүсү келип издеп жүрөт. Алар Сени эстерине алышпайт.
15 Бирок Сен, Теңирим, Кудайым, кайрымдуусуң, ырайымдуусуң, чыдамдуусуң, абдан боорукерсиң, адилеттүүсүң.
16 Мага назарыңды сал, мага ырайым кыл. Өз кулуңа Өз күчүңдү бер, Өз күңүңдүн уулун куткар.
17 Мага ырайым кылганыңды билдирген белги бер, мени жек көргөндөр көрүп, уятка калышсын, анткени Сен, Теңирим, мага жардам бердиң, мени соороттуң.