Ps.4.2; Ps.105.45; Ps.50.11; Isa.43.25; Isa.44.22; Acts.3.19; Col.2.14
Ps.50.9; Isa.1.16; Jer.4.14; Mal.3.3; Acts.22.16; Heb.9.14; 1John.1.7; 1John.1.9; Lev.13.6
Ps.31.5; Prov.28.13
Gen.20.6; Gen.39.9; 2Sam.12.13; 1Cor.8.12; Luke.15.18; Luke.15.21; Rom.3.4
Rom.5.12; Rom.5.19; Eph.2.3; Job.14.4; Job.15.14
Job.38.36
Exod.12.22; Lev.14.4; Num.19.18; Heb.9.19; Ps.50.4; Isa.1.18
Ps.34.10; Ps.43.20; Isa.38.13
Jer.16.17; Ps.50.3
1Sam.10.9; Jer.24.7; Ezek.11.19; Ezek.36.26; Eph.4.23-Eph.4.24; Ps.23.4; Matt.5.8; Acts.15.9; Lam.5.21
Ps.101.11; 2Kgs.13.23; 2Kgs.17.20; 2Kgs.24.20; Jer.7.15; Rom.8.9; Eph.4.30
Luke.22.32
2Sam.11.17; 2Sam.12.9; Ps.23.5; Ps.34.28; Ps.70.8; Ps.70.15; Ps.70.24; 1John.1.9
Ps.39.7
Ps.33.19
Ps.68.36; Ps.121.6; Ps.146.2
Ps.4.6; Mal.3.3; Deut.33.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ырчылар тобунун башчысына.

1 .

Дөөт Бат-Шебага жакындагандан кийин, ага Натан пайгамбар келгендеги Дөөттүн забуру.

2 .
3 Кудайым, мени Өзүңдүн улуу ырайымың боюнча ая, Өзүңдүн улуу кайрымдуулугуң боюнча күнөөлөрүмдү өчүрүп сал.
4 Күнөөлөрүмдү тазаргыча жууп, кылмышымдан тазала.
5 Анткени мен күнөөлөрүмдү мойнума алам, кылмышым көз алдымдан кетпейт.
6 Мен Сага, бир гана Сага каршы күнөө кылдым, Сенин көз алдыңда жаман иш кылдым. Сенин өкүмүң адилет, Сенин сотуң таза.
7 Мен бойго бүткөндөн тартып эле күнөөкөрмүн, энемден күнөөкөр болуп төрөлгөм.
8 Сен жүрөктөгү чындыкты сүйөсүң, ички дүйнөмө акыл бердиң.
9 Мага иссоп менен кан чач, ошондо таза болом. Мени жуу, ошондо кардан ак болом.
10 Мага кубаныч менен шаттыктын үнүн угуз, ошондо Сен талкалаган сөөктөрүм сүйүнөт.
11 Күнөөлөрүмдөн жүзүңдү бур, менин кылмыштарымдын баарын өчүр.
12 Кудайым, таза жүрөк жарат, рухумду жаңыла.
13 Менден жүзүңдү бурба, менден Өзүңдүн Ыйык Рухуңду алба.
14 Мага Өзүңдүн куткаруу кубанычыңды кайтарып бер, бийлиги бар Рухуң менен мени бекемде.
15 Мыйзамсыздарга Сенин жолуңду үйрөтөм, ошондо кудайсыздар Сага кайрылышат.
16 Кудайым, куткаруучу Кудайым, мени кандан куткар, менин тилим Сенин адилеттигиңди даңазалайт.
17 Теңир! Менин оозумду ач, ошондо менин оозум Сенин даңкыңды жар салат.
18 Анткени Сен курмандыкты каалабайсың, мен аны берер элем. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты жактырбайсың.
19 Чын жүрөктөн өкүнүү – Кудай алдында курмандык. Сен өкүнүп, моюн сунган жүрөктү жек көрбөйсүң.
20 Өз ырайымың менен Сионго ырайым кыл. Иерусалим дубалдарын кайра тургуз.
21 Ошондо адилеттик курмандыктары, тартуулар, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар Сага жагымдуу болот. Ошондо Сенин курмандык чалынуучу жайыңда букачарларды курмандыкка чалышат.