Josh.22.22; Ps.112.3
Lam.2.15; Ps.47.3; Ps.79.2; Ps.93.1; Deut.33.2
Exod.19.16; Ps.20.10; Ps.96.3; Lev.10.2; Num.16.35; Dan.7.10
Deut.4.26; Deut.31.28; Deut.32.1; Isa.1.2; Mic.6.1-Mic.6.2
Exod.24.7-Exod.24.8; Gen.15.9-Gen.15.18
Ps.88.6; Ps.96.6; Rev.16.5; Rev.16.7; Rev.19.2; Ps.57.12; Ps.74.8
Ps.80.9; Ps.48.2; Exod.20.2
Ps.39.7
Matt.10.29
Ps.23.1
Ps.49.23; Ps.26.6; Ps.68.31; Ps.106.22; Heb.13.15; Hos.14.3; Rom.12.1; Ps.21.26; Ps.60.9; Ps.64.2; Ps.75.12; Ps.115.5; Ps.115.9; Num.30.3; Deut.23.21; Job.22.27; Eccl.5.3-Eccl.5.4
Ps.80.8; Zech.13.9; Ps.106.6; Ps.90.15; Ps.49.23; Ps.21.24
Rom.2.21-Rom.2.22; 1Kgs.14.9; Neh.9.26
Rom.1.32; 1Tim.5.22
Ps.51.4
Eccl.8.11; Isa.57.11; Ps.89.8; 2Kgs.19.4; Job.13.18; Job.23.4
Ps.9.18; Ps.7.3
Ps.49.14-Ps.49.15; Gal.6.16; Ps.90.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Асаптын забуру.

Кудайлардын Кудайы, Теңир, үн салып, күн чыгыштан күн батышка чейин жер жүзүндөгүлөрдүн бардыгын чакырат.
Кудай сулуулуктун туу чокусу болгон Сион тоосунан келет.
Кудайыбыз келе жатат, Ал унчукпай келе жаткан жок: Анын алдында – баарын жалмаган от, тегерегинде – катуу бороон.
Ал Өз элин соттоо үчүн, жогорудан асман менен жерге чакырык салып жатат:
«Курмандыктын жанында Мени менен келишим түзгөн Менин ыйыктарымды чогулткула».
Асман Анын чындыгын жар салып жатат, анткени бул Сот – Кудай Өзү.
«Элим, Мени ук, Мен сүйлөйм, Ысрайыл, Мен сага каршы күбөгө өтөм. Мен Кудаймын, сенин Кудайыңмын.
Мен сени курмандыктарың үчүн жемелебейм. Сенин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарың дайыма Менин алдымда.
Сенин үйүңдөн букачар да албайм, сенин корооңдон теке да албайм.
Анткени токойдогу жаныбарлардын баары Меники, тоодогу миңдеген мал да Меники.
Тоодогу бардык куштарды билем, талаадагы жаныбарлар Менин алдымда.
Эгерде Мен ачка болсом да, сага айтмак эмесмин, анткени бүткүл аалам жана анда жашагандардын баары Меники.
Мен букачардын этин жемек белем? Текенин канын ичмек белем?
Кудайга мактоо курмандыгын алып кел, кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар.
Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү Мени чакыр, Мен сени куткарам, сен болсо Мени даңктайсың».
Күнөөкөргө болсо Кудай мындай дейт: «Эмне үчүн сен Менин мыйзамдарымды жар саласың, осуятымды оозуңа аласың?
Сен Менин мыйзамдарымды жек көрөсүң, Менин сөздөрүмдү таштап салдың.
Ууруну көргөндө, ага кошулуп кетесиң, ойноштук кылгандарга кошулуп ойноштук кыласың.
Оозуңдан жаман сөздөр чыгат, тилиң болсо жалган сөздөрдү куюлуштуруп сүйлөйт.
Отуруп алып бир тууганыңа каршы сүйлөйсүң, өз энеңдин уулун жамандайсың.
Сен ушундай кылдың, бирок Мен унчуккан жокмун. Өзүң кандай болсоң, Мени да ошондой ойлодуң. Айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм.
Кудайды унуткандар, мына ушуну түшүнгүлө, болбосо Мен силерди тытып жок кылгым келсе, эч ким куткарбайт.
Мага мактоо курмандыгын алып келген адам – Мага урмат көрсөткөн адам. Өз жолун байкап жүргөн адамга Мен Кудайдын куткаруусун көрсөтөм».