Ps.77.1; Isa.1.2; Mic.1.2
Ps.61.10
Prov.1.20; Prov.9.1
Ps.77.2; Matt.13.35; Num.12.8; Prov.1.6
Ps.36.1; Ps.93.13
Ps.51.9; Prov.11.28; Mark.10.24-Mark.10.25; Job.31.24
Matt.25.9; Matt.16.26; Job.33.24
Job.36.18-Job.36.19
Ps.15.10; Ps.88.49
Eccl.2.16; Ps.72.22; Ps.91.7; Ps.93.8; Prov.30.2; Ps.38.7
Ps.5.10; Ps.63.7; Ps.9.27; Gen.4.17
Ps.48.21; Ps.38.6; Ps.81.7; Ps.48.21; Eccl.3.19
Luke.12.20
Dan.7.22; Mal.4.3; Luke.22.30; 1Cor.6.2; Rev.2.26; Rev.20.4; Ps.38.12; Job.24.19-Job.24.20
Hos.13.14; Dan.12.2; Ps.15.11; Ps.16.15; Ps.72.24; Gen.5.24
Job.27.19; 1Tim.6.7
Ps.9.24; Ps.35.3; Deut.29.19; Luke.12.19
Gen.15.15; Ps.55.14; Job.33.30
Ps.48.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарыныкы. Забур.

1 .
2 Бардык элдер, муну уккула. Бүт ааламда жашап жаткандар, буга кулак салгыла.
3 Карапайымдар да, атактуулар да, байлар да, жакырлар да – баарыңар уккула.
4 Менин оозум акылдуу сөздөрдү сүйлөйт, жүрөгүмдүн ойлогону – билим.
5 Кулагымды накыл сөзгө бурам. Гусли чертип, табышмагымды ачам:
6 «Башыма кыйынчылык түшкөн күндөрү, душмандарымдын мыйзамсыздыгы мени курчап алганда, эмне үчүн коркушум керек?»
7 Өз күчүнө ишенгендер жана көп байлыгы менен мактангандар!
8 Адам өз бир тууганын эч куткара албайт, аны куткарып алуу үчүн Кудайга кун төлөй албайт.
9-10 Алардын жанын куткарып алуу баасы өтө кымбат. Адам түбөлүк жашаш үчүн жана мүрзөнү көрбөш үчүн, эч качан эч кандай кун төлөй албайт.
11 Акылдуу адамдар акылсыз адамдар сыяктуу эле өлүп жатышканы, эси жоктор өлүп, дүнүйөлөрүн башкаларга калтырып жатышканы ар бир эле адамга айкын.
12 Алардын ою боюнча үйлөрү түбөлүк турат, үй-жайлары укумдан-тукумга калат, ошондуктан жерлерин өздөрүнүн ысымдары менен аташат.
13 Бирок адамдын атак-даңкы түбөлүктүү эмес, анткени адам өлө турган жаныбарларга эле окшош.
14 Алардын бул жолу – акылсыздык, аларды жолдогондор болсо алардын ойлорун туура көрүшөт.
15 Аларды койлор сыяктуу өлгөндөр жаткан жайга камашат. Аларды өлүм кайтарат, эртең менен адил адамдар алардын үстүнөн бийлик жүргүзүшөт. Алардын күчү жок болот, алардын турагы – мүрзө.
16 Бирок Кудай мени кабыл алып, жанымды өлгөндөр жаткан жайдын бийлигинен куткарат.
17 Адам байый баштаганда, анын үйүнүн атак-даңкы арта баштаганда, коркпо.
18 Анткени ал өлүп бара жатканда, эч нерсени ала кетпейт. Атак-даңкы артынан кетпейт.
19 Ал тирүү кезинде өз жанын кадырлап-кастарласа да, өзүн өзү камсыз кылганы үчүн адамдар аны макташса да,
20 ал өзүнүн ата-бабаларынын артынан барат, алар эч убакта жарыкты көрүшпөйт.
21 Атак-даңктуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош.