Ps.95.4; Ps.144.3; Ps.45.5; Ps.2.6; Ps.86.2; Zech.8.3; Isa.2.3; Mic.4.1
Ps.49.2; Lam.2.15; Ezek.20.6; Matt.5.35
2Sam.10.6-2Sam.10.19
Exod.15.15; Isa.13.8; Hos.13.13
Jer.18.17; 1Kgs.22.48; Ezek.27.26; 1Kgs.10.22
Ps.47.2; Ps.86.5; Isa.2.2; Mic.4.1
Ps.25.3; Ps.39.11
Ps.112.3; Exod.34.5-Exod.34.6; Deut.28.58; Mal.1.11; Mal.1.14; Ps.21.28
Ps.96.8; Ps.96.8
Ps.121.7; Ps.77.4-Ps.77.6
Ps.22.3-Ps.22.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыр. Забур. Корактын уулдарыныкы.

1 .
2 Теңир биздин Кудайыбыздын шаарында, Өзүнүн ыйык тоосунда улуу, түбөлүк даңктоого татыктуу.
3 Сион тоосу – эң сонун бийиктик, бүт жер жүзүнүн кубанычы. Анын түндүк тарабында улуу Падышанын шаары жайгашкан.
4 Кудай анын сарайларында тирек катары белгилүү.
5 Падышалардын баары чогулуп, согушка аттанышты.
6 Бирок алар бул шаарды көргөндө, коркуп кетишти, үрөйлөрү учуп, артка качышты.
7 Аларды коркунуч каптады, толгоо тарткан аялдай кыйналышты.
8 Сен чыгыш шамалы менен Таршыш кемелерин кыйраттың.
9 Биз Себайот Теңирдин шаарында, биздин Кудайдын шаарында эмнени уксак, азыр ошону көрдүк. Кудай аны түбөлүккө бекемдейт.
10 Кудай, биз Сенин ийбадатканаңдын ичинде Сенин ырайымың жөнүндө ойлондук.
11 Кудай, Сенин ысымың сыяктуу эле даңкың да төгөрөктүн төрт бурчуна жетет. Сенин оң колуң адилеттикке толгон.
12 Сион тоосу шаттансын, Теңир, туура өкүмдөрүң үчүн Жүйүт кыздары кубанышсын.
13 Сион тоосун тегеректеп, аны айланып чыккыла. Анын мунараларын санап чыккыла.
14 Өз жүрөгүңөрдү анын чептерине бургула. Келечек муунга айтып бериш үчүн, анын үй-жайларын карап чыккыла.
15 Анткени бул Кудай биздин түбөлүк Кудайыбыз. Ал биз өлгөнгө чейин да жол башчыбыз болот.