Ps.30.2-Ps.30.4; Ps.70.1-Ps.70.3
Ps.10.1; Ps.30.18; Ps.142.1
Ps.17.3; Ps.90.2
Ps.22.3
Ps.24.15; Job.18.8; Ps.42.2
Luke.23.46; Acts.7.59; Deut.32.4
Ps.25.5; Jonah.2.9; Deut.32.21; Jer.8.19; Jer.14.22
Ps.1.6
Deut.32.30; Job.36.16
Ps.65.14; Ps.6.8
Ps.6.3; Ps.31.3; Ps.37.4; Ps.101.4
Ps.40.8-Ps.40.9; Isa.53.3; Job.19.13-Job.19.14; Matt.26.56; Mark.14.50
Ps.87.6; Eccl.9.5; Isa.30.14
Jer.20.10; Matt.27.1; 2Sam.17.1-2Sam.17.4
Ps.30.2; Ps.30.7
1Chr.29.30; Job.24.1; Ps.7.2
Ps.4.7
Ps.30.2; 1Sam.2.9; Ps.93.17; Ps.113.25
Jude.1.15; Ps.16.10
Ps.22.5
Ps.31.7; Ps.26.5
Ps.16.7; 1Sam.23.7
Ps.115.2; 2Sam.15.14; Isa.38.11-Isa.38.12; Lam.3.54; Jonah.2.5
Ps.29.5; Deut.32.41
Ps.26.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

1 .2
Теңир, Сага таянам, эч качан уятка калбайын, мени адилеттигиң боюнча куткар.
3 Мага кулак сал, мени куткарууга шашыл. Мага таштай бекем чеп бол, мени сакташ үчүн, мага баш пааналай турган үй бол.
4 Анткени Сен менин аска-зоомсуң, чебимсиң. Өз ысымың үчүн мени жетеле, мени башкар.
5 Мени жашыруун жайып коюшкан тордон чыгар, анткени Сен менин таянычымсың.
6 Рухумду Өз колуңа тапшырам. Теңир, чындыктын Кудайы, Сен мени куткардың.
7 Эч нерсеге жарабаган жалган кудайларга табынгандарды жек көрөм, бирок Теңирге таянам.
8 Сенин ырайымыңа кубанам да шаттанам, анткени менин башыма түшкөн мүшкүлдү көрдүң, жанымдын кыйналганын билдиң.
9 Мени душмандын колуна салып берген жоксуң, бутумду кең жерге койдуң.
10 Мага ырайым кыл, Теңир, анткени кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм соолуп, жаным кыйналып, жүрөгүм сыздап жатат.
11 Өмүрүм кайгы менен өтүп бара жатат, жылдарым онтоо менен өтүүдө. Күнөөлөрүмдүн айынан алсырап калдым, сөөктөрүм кургады.
12 Бүт душмандарымдын алдында шылдың болдум, атүгүл, кошуналарыма да күлкү болдум, тааныштарымдын көздөрүнө эң коркунучтуу көрүнүп калдым. Көчөдөн көргөндөр менден качышат.
13 Мен эбак өлүп калган кишидей, адамдардын эсинен чыктым, талкаланган карападай болуп калдым.
14 Анткени мен көптөрдөн жаман сөз угуп жүрөм, туш-туштан коркунуч каптады. Алар топтошуп алып, мени өлтүрүү үчүн, жамандык ойлоп жатышат.
15 Ал эми мен, Теңир, Сага гана таянам жана: «Менин Кудайым Сенсиң», – дейм.
16 Менин күндөрүм Сенин колуңда. Мени душмандарымдын колунан, куугунтукка алгандардан куткар.
17 Өз кулуңа Өзүңдүн жарык жүзүңдү көрсөт, мени Өз ырайымың менен куткар.
18 Мен уятка калбайм, Теңир, анткени Сени чакырып жатам. Кудайсыздар болсо уят болушсун, алардын үнү өлгөндөр жаткан жайда басылсын.
19 Адил адамдарга текебердик менен, жек көрүү менен жалаа жаап, жалган сүйлөгөндөр тилден калышсын.
20 Сенде Өзүңдөн корккондор үчүн сактап койгон, адам баласынын алдында Өзүңө таянгандар үчүн даярдап койгон жакшы нерселер көп!
21 Сен аларды адамдардын козголоңунан Өз жүзүңдүн астына жашырасың, аларды ачуу тилден Өз чатырыңда калкалайсың.
22 Чептери бекем шаарда мага Өзүнүн кереметтүү ырайымын көрсөткөн Теңирге даңк!
23 Кыйналып турганымда: «Ал мени көз алдынан четке кагып койду», – деп ойлогон элем. Бирок мен Сени чакырганда, Сен менин сыйынуумду уктуң.
24 Теңирдин адил адамдары, Аны сүйгүлө. Ишенимдүүлөрдү Теңир сактайт, менменсингендердин жазасын ашыгы менен берет.
25 Теңирден үмүттөнгөндөрдүн баары, кайраттуу болгула, жүрөгүңөр бекем болсун!