Ps.106.32; Ps.24.2; Ps.34.19; Ps.34.24; Ps.12.5
Ps.87.14; Ps.6.3
Ps.15.10; Ps.27.1
Ps.49.5; Ps.96.12; 1Chr.16.4
Ps.102.9; Job.33.26; Isa.26.20; Isa.54.7-Isa.54.8; Ps.62.4; 2Cor.4.17-2Cor.4.18; Ps.125.5
Job.29.18; Prov.1.32; Ps.9.27
2Sam.5.9; Ps.103.29; Deut.31.17; 2Sam.24.10
Ps.141.1
Ps.6.6
Ps.26.7
Exod.15.20; 2Sam.6.14; Jer.31.4; Jer.31.13; Ps.149.3; Ps.150.4; Lam.5.15
Ps.15.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Дөөттүн забуру. Үйдү ыйыктап жаткандагы ыр.

1 .
2 Мени тургузганың үчүн, душмандарымдын мага үстөмдүк кылуусуна жол бербегендигиң үчүн, Сени даңазалайм, Теңирим.
3 Теңирим, Кудайым! Өзүңдү чакырганымда, мени айыктырдың.
4 Теңирим! Сен жанымды өлгөндөр жаткан жайдан алып чыктың, көргө кирбешим үчүн, мени тирилттиң.
5 Теңирдин ыйыктары, Ага арнап ырдагыла, Анын ыйык ысымын даңктагыла.
6 Анткени Ал көз ирмемге эле каарданат, ал эми ырайымы түбөлүк: кечинде – ый, эртең менен болсо – кубаныч.
7 Мен бейкут жашап турганымда: «Эч качан мүдүрүлбөйм», – дегем.
8 Теңирим, Өзүңдүн жакшы ниетиң менен тоомду бекем кылдың. Бирок жүзүңдү менден жашыргандыктан коркуп кеттим.
9 Ошондо мен Сени чакырдым, Теңирим, Сага жалындым:
10 «Көргө киргенде, менин канымдан кандай пайда? Топурак Сени даңктамак беле? Сенин чындыгыңды жарыяламак беле?»
11 Теңирим, кулак сал, ырайым кыл! Теңирим, мага жардам берүүчү бол.
12 Сен менин кайгымды шаттыкка айланттың, үстүмдөгү зумбалды чечип, белимди кубаныч менен курчадың.
13 Жаным Сени даңктасын, басылбасын. Теңир, Кудайым! Мен Сени түбөлүк даңктаймын.