Ps.49.12; Ps.88.12; Exod.9.29; Exod.19.5; Deut.10.14; Job.41.3; 1Cor.10.26
Ps.103.5; Job.38.6; Prov.8.29; Ps.135.6; Gen.1.9
Ps.23.3-Ps.23.5; Ps.14.1-Ps.14.5
Ps.2.6
Deut.10.12; Isa.33.15-Isa.33.16; Mic.6.8; Job.22.30; Ps.72.1; Matt.5.8; Ezek.18.6; Ps.30.7; Ps.118.37
Gen.22.17-Gen.22.18; Isa.46.13; Isa.56.1; Ps.26.9; Ps.37.23; Ps.50.16; Ps.87.2
Ps.13.5; Ps.26.8; Ps.104.4
Ps.117.19-Ps.117.20; Isa.26.2; 1Cor.2.8
Exod.15.3
Mal.1.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Дөөттүн забуру.

1 Жер жана анда болгон бардык нерселер, аалам жана анда жашагандардын бардыгы Теңирдики.
2 Анткени Ал жерди деңиздердин үстүнө негиздеп, дарыялардын үстүнө орноткон.
3 Ким Теңирдин тоосуна чыга алат? Же ким Анын ыйык жеринде тура алат?
4-5 Колу жамандыкка барбаган, жүрөгү таза, жанын жеп карганбаган, жалган ант бербеген адам гана Теңирдин батасын алат, Куткаруучу Кудайынын ырайымын көрөт.
6 Сени издегендер, Сенин жүзүңдү издегендер ушундай, Жакыптын Кудайы!
7 Дарбазалар, баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер, каалгаңарды ачкыла, даңк Падышасы кирсин!
8 Ал даңк Падышасы ким? Ал – кудуреттүү, күчтүү Кудай, майданда күчтүү Теңир.
9 Дарбазалар, баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер, каалгаңарды ачкыла, даңк Падышасы кирсин!
10 Ал даңк Падышасы ким? Ал – Теңир Себайот, даңк Падышасы.