Matt.27.46; Mark.15.34; Ps.21.12; Ps.31.3; Ps.37.9; Job.3.24; Isa.59.11; Heb.5.7
Ps.87.2
Lev.19.2; Ps.79.2; Ps.98.1; Ps.9.12; Ps.9.15; Ps.64.2; Ps.101.22; Ps.147.1
Judg.3.9; Ps.24.2; Ps.30.2; Ps.70.1; Isa.49.23; Rom.9.33
Job.25.6; Isa.41.14; Ps.68.20; Ps.108.25; Isa.49.7; Isa.53.3
Matt.27.39-Matt.27.43; Mark.15.29-Mark.15.32; Luke.23.35-Luke.23.36; Ps.108.25; Ps.43.15; 2Kgs.19.21; Isa.37.22; Lam.2.15
Ps.36.5; Prov.16.3; Ps.90.14; Ps.17.20; Matt.3.17; Mark.1.11; Luke.3.22
Ps.70.6
Isa.46.3; Isa.49.1; Gal.1.15
Ps.21.2; Ps.9.22; Ps.106.12; 2Kgs.14.26; Isa.63.5
Ps.67.31; Amos.4.1
Ps.34.21; Job.16.10; Lam.2.16; Lam.3.46
Lam.2.11; Dan.5.6; Job.23.16; Nah.2.10; Josh.2.11; Ps.67.3
Prov.17.22; John.19.28; Job.29.10
Phil.3.2; Rev.22.15; Ps.87.18; Matt.27.35; Mark.15.24; Luke.23.33; Luke.24.40; John.19.23; John.19.37; John.20.25; Zech.12.10
Luke.23.35
John.19.24; Matt.27.35; Luke.23.34
Ps.21.12; Ps.37.23
Phil.3.2; Rev.22.15
2Tim.4.17; Num.23.22
Heb.2.12; Ps.101.22; John.17.6; Matt.28.10; John.20.17; Rom.8.29
Ps.134.20; Ps.49.15; Ps.49.23
Isa.53.4; Isa.53.7; Ps.9.22; Ps.12.2; Job.13.24; Heb.5.7
Ps.34.18; Ps.39.10-Ps.39.11; Ps.110.1; Lev.7.16; Ps.65.13; Jonah.2.10; Ps.49.14
Ps.68.33; Isa.25.6; Isa.65.13; John.6.51
Ps.2.8; Ps.66.8; Ps.95.7
Obad.1.21; Ps.46.9; Zech.14.9
Ps.44.13; Ps.71.9; Phil.2.10; Ezek.18.27
Ps.47.14; Ps.70.18
Ps.85.9; Isa.60.3; Ps.77.6; Ps.101.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ырчылар тобунун башчысына. Таң атарда ырдоо үчүн. Дөөттүн забуру.

1 .
2 Кудайым! Кудайым! Сен мени эмнеге таштап койдуң? Менин куткаруу сурап боздогон үнүм Сага жетпей жатат.
3 Кудайым! Күндүз жалынсам да, Сенден мага жооп жок, түндө жалынсам да тынчтана албайм.
4 Бирок Сен, Ыйык, Ысрайылдын даңктоо ырларынын арасында жашайсың.
5 Биздин ата-бабаларыбыз Сага таянышкан, алар Сага таянышкандыктан, Сен аларды куткарып тургансың.
6 Алар Сени чакырышкан, ошон үчүн куткарылышкан. Алар Сага таянышкан, ошон үчүн уятка калышкан эмес.
7 Мен болсо адам эмес эле, курт болуп калдым. Адамдарга шылдың, элдерге жек көрүндү болдум.
8 Мени карап тургандар баштарын чайкап, мындай деп шылдыңдап жатышат:
9 «Ал Теңирге таянчу, Теңир аны куткарып алсын. Эгер ал Теңирге жакса, анда аны куткарып алсын».
10 Бирок Сен мени энемдин курсагынан чыгаргансың, эмчектеги кезимде эле Өзүңө таянууну үйрөткөнсүң.
11 Энемдин ичинде жаткандан тартып эле, Сага тапшырылганмын, энемдин ичинен чыкканда эле, Сен менин Кудайым болчусуң.
12 Менден алыстаба, анткени кайгы жакын, анткени жардам берүүчү жок.
13 Көп букалар мени тегеректеп алышты, Башандын семиз өгүздөрү мени курчап алышты.
14 Алар мага олжосуна жулунуп айкырган арстандай ооздорун ачышты.
15 Мен суудай төгүлдүм, сөөктөрүм чачырап кетти, жүрөгүм момдой эриди.
16 Күч-кубатым карападай кургады, тилим таңдайыма жабышты, Сен мени өлүм топурагына түшүрдүң.
17 Анткени мени дөбөттөр курчап алышты, эки жүздүүлөрдүн тобу мени тегеректеп алышты, колу-бутумду тешишти.
18 Менин бардык сөөктөрүм саналгыдай. Алар болсо мени карап, тамаша кылып жатышат.
19 Чапанымды өз ара бөлүп алып жатышат, кийимим үчүн өкчөмө таш ыргытып жатышат.
20 Бирок, Теңирим, Сен менден алыстаба. Менин күч-кубатым, мага жардам бергенге шашыл.
21 Жанымды кылычтан, өмүрүмдү дөбөттөрдөн сактап кал.
22 Мени арстандын оозунан куткар, Сен мени уктуң. Буйволдун мүйүзүнөн куткар.
23 Сенин ысымыңды бир туугандарыма айтып даңктаймын, элдин арасында бир Өзүңдү мактаймын.
24 Кудайдан корккондор! Аны мактагыла. Жакыптын бүт тукуму! Аны даңкта! Ысрайылдын бүт тукуму Анын алдында коркуп турсун!
25 Анткени Ал азап тарткандын кайгысына назар салбай койгон жок, аны эсине албай койгон жок. Андан Өз жүзүн жашырган жок, ал Аны чакырганда, аны укту.
26 Чоң жыйында Сени даңктайм. Сенден корккондордун алдында Сага берген убадаларымды аткарам.
27 Жардылар жесин, тойсун. Теңирди издегендер Аны даңкташсын, жүрөгүңөр түбөлүк жашасын!
28 Теңирди эстеп, бүт жер жүзү Ага кайрылат. Бардык бутпарас элдер Сага таазим кылышат.
29 Анткени падышачылык Теңирдики. Ал – бардык элдердин Эгедери.
30 Жер жүзүндөгү бардык атактуу адамдар тойлошот жана табынышат. Топуракка айлана тургандар, өз өмүрүн сактап кала албай тургандар Ага таазим этишет.
31 Менин тукумум Ага кызмат кылат жана түбөлүккө Теңирдики деп аталат.
32 Алар келип, Теңирдин адилеттигин, иштерин кийинки муунга жарыялашат.