Ps.8.3; Ps.27.7-Ps.27.8; Ps.9.15
Ps.19.5-Ps.19.6
Ps.58.11; 2Sam.12.30; 1Chr.20.2; Ps.18.11
Ps.60.7; 2Sam.7.19; Ps.90.16; 1Kgs.1.31; Neh.2.3
Ps.8.6; Ps.44.4; Ps.95.6
Ps.44.8; Ps.15.11
Ps.9.27; Ps.15.8
Isa.10.10
Mal.4.1; Ps.82.15; Ps.2.5; Ps.17.9; Ps.49.3; Ps.96.3; Isa.26.11; Job.20.26; Dan.7.10; Hab.3.5
Ps.33.17; 1Kgs.13.34; Ps.36.28; Ps.108.13; Job.18.16-Job.18.17; Job.18.19; Isa.14.20
Ps.2.1; Ps.9.23
Ps.17.41; Ps.7.13; Ps.10.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

1 .
2 Теңир, падыша Сенин күчүң менен шаттанат, Сенин куткарганыңа чексиз кубанат.
3 Сен ага жүрөгү каалаганды бердиң, анын оозунан чыккан өтүнүчтү четке каккан жоксуң.
4 Анткени Сен ага ырайымың менен батаңды бердиң, башына таза алтындан таажы кийгиздиң.
5 Ал Сенден өмүр сурады, Сен ага узун өмүр бердиң.
6 Сен аны куткаргандыктан, ал даңкка бөлөндү. Урмат менен улуулукту Сен ага таажы кылып кийгиздиң.
7 Сен ага түбөлүк батаңды берип, Өзүңдүн кубанычың менен анын көңүлүн көтөрдүң.
8 Анткени падыша Теңирге таянат, ал Бардыгынан Жогору Тургандын ырайымы менен бекем турат.
9 Сенин колуң бардык душмандарыңды талкалайт, оң колуң Сени жек көргөндөрдү кыйратат.
10 Каарың кайнаганда, Сен аларды күйүп жаткан мештей кыласың. Теңир Өзү каарданганда, аларды кыйратат, аларды от өрттөп кетет.
11 Сен алардын тукумун жер бетинен, уругун адам баласынын арасынан жок кыласың.
12 Анткени алар Сага жамандык кылабыз деп чечим чыгарышты, бирок ишке ашыра алышкан жок.
13 Сен аларды бута кылып коёсуң, Өзүңдүн жааңдын жебелери менен аларды бетке атасың.
14 Теңир, Өзүңдүн күчүң менен көкөлө! Биз Сенин кудуретиңди даңктап ырдайбыз.