Ps.134.1
Ps.62.5; Ps.144.2; Ps.103.33
Ps.117.9; Ps.117.8; Isa.2.22; Jer.17.5; Ps.59.13; Ps.107.13
Ps.103.29; Eccl.12.7; Job.10.9; Job.34.14-Job.34.15
Ps.143.15; Ps.118.116; Ps.2.12
Ps.113.23; Ps.99.5; Ps.116.2
Ps.102.6; Ps.106.9; Ps.144.15; Ps.104.20; Isa.61.1; Ps.67.7
Matt.9.30; John.9.7; Ps.144.14; Ps.146.6; Ps.10.7
Exod.22.21; Deut.10.18; Exod.22.22; Ps.9.35; Ps.146.6
Ps.9.37; Ps.145.1
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Теңирди даңктагыла. Жаным, Теңирди макта.
2 Теңирди өмүрүм өткөнчө мактайм. Көзүм тирүү турганда, Кудайымды даңктап ырдайм.
3 Төрөлөргө, адам баласына таянбагыла, алар жардам бере алышпайт.
4 Анын руху чыгат, ошондо ал кайра топурак болуп калат. Ошол күнү анын ойлору ойрон болот.
5 Жакыптын Кудайы жардам берүүчүсү болгон, үмүтү Кудай-Теңиринде болгон адам бактылуу.
6 Ал – асман менен жерди, деңизди жана анын ичиндегилерди жараткан, ишенимдүүлүктү түбөлүккө сактаган,
7 кор болгондорго адилеттик кылган, ачкаларга нан берген Кудай-Теңир. Теңир туткундарды бошотот.
8 Теңир сокурлардын көзүн ачат, кулагандарды тургузат; Теңир адил адамдарды сүйөт.
9 Теңир келгиндерди сактайт, жетим менен жесирге жардам берет, ал эми кудайсыздардын жолун бузат.
10 Теңир түбөлүккө падышачылык кылат. Сион, сенин Кудайың түбөлүктүү. Теңирди даңктагыла!