Ps.17.3; Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.17.35
Ps.58.11; Ps.58.18; Jonah.2.9; Ps.17.3; Ps.90.2; Ps.17.3; Ps.58.10; Ps.7.11; Ps.17.3; Ps.17.48
Ps.8.5; Ps.30.8
Ps.38.6; Ps.101.12; Ps.108.23; Job.8.9
Ps.17.10; Isa.64.1; Ps.103.32
Ps.17.15; Ps.17.15
Ps.17.17; Ps.68.15; Ps.17.45-Ps.17.46
Ps.11.3; Ps.40.7; Ps.105.26; Gen.14.22; Deut.32.40; Isa.62.8
Ps.32.2-Ps.32.3; Ps.32.2-Ps.32.3
Ps.17.51
Ps.143.7; Ps.143.8
Ps.127.3; Zech.9.15
Joel.2.24; Isa.30.23
Isa.24.11; Jer.14.2; Jer.46.12
Deut.33.29; Ps.32.12; Ps.145.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Дөөттүкү.

1 Колумду согушка, муштумумду урушка үйрөткөн менин аска-зоомо – Теңирге даңк!
2 Теңир менин ырайым кылуучум, чебим, таянычым, Куткаруучум, калканым, мен Ага таянам. Ал мага элимди баш ийдирет.
3 Теңирим! Сен көңүл бургудай, адам баласы ким? Адам жөнүндө ойлонгудай, адам ким?
4 Адам желдей, анын күндөрү өтүп кетчү көлөкөдөй.
5 Теңирим! Асманыңды жантайтып, жерге түш. Тоолорго колуң тийсе, алар түтөп кетет.
6 Чагылган чартылдатып, душмандарды туш-тушка чачырат. Өз жебелериңди жаадырып, аларды талкала.
7 Жогорудан колуңду сунуп, мени куткар, мени чоң суулардан, бөтөн элдердин колунан сакта.
8 Алардын ооздору жалганды сүйлөйт, алардын оң колу – жалгандыктын оң колу.
9 Кудайым! Мен Сага жаңы ыр ырдап берем, мен Сага он кылдуу арфа чертип берем.
10 Падышаларды куткарган, Өз кулу Дөөттү жалаңдаган кылычтан куткарган Сага ырдайм.
11 Мени куткар, бөтөн элдердин колунан сакта, алардын ооздору жалганды сүйлөйт, алардын оң колу – жалгандыктын оң колу.
12 Уулдарыбыз жаш чагында дүркүрөп өскөн өсүмдүктөй болсун, кыздарыбыз ак сарайлардагы чеберлик менен кооздолгон мамылардай болсун.
13 Кампаларыбыз толуп, ар кандай дан мол болсун. Койлорубуз миңдеп, түмөндөп төлдөп, жайыттарда жайылып жүрсүн.
14 Өгүздөрүбүз семиз болсун. Эч нерсе таланып-тонолбосун, уурдалбасын, көчөлөрүбүздө ый болбосун.
15 Кайсы элде ушундай болсо, ошол эл бактылуу. Кайсы элдин Теңири Кудай болсо, ошол эл бактылуу.