Jer.12.3; Ps.7.10; Ps.16.3; Ps.43.22
2Kgs.19.27; Lam.3.63; Job.14.16; Job.31.4; Matt.9.4; John.2.24-John.2.25
Heb.4.13
Job.19.8; Job.9.33
Rom.11.33; Job.42.3
Jer.23.24; Jonah.1.3
Amos.9.2; Job.26.6
Ps.138.24; Ps.22.3
Job.22.14
Job.34.22; Dan.2.22
Deut.32.6; Job.10.11
Ps.71.18
Job.10.8-Job.10.10; Eccl.11.5; Ps.62.10
Ps.55.9
Ps.91.6
Ps.39.6; Gen.22.17
Isa.11.4; Ps.9.18; Ps.5.7; Ps.6.9
Jude.1.15; Exod.20.7
Ps.25.5; Ps.118.158; Ps.58.2
Ps.25.2
Ps.138.10; Jer.6.16; Jer.18.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

1 Теңир! Сен мени сынадың, баарын билесиң.
2 Сен менин качан отуруп, качан турарымды билесиң; Сен менин ойлорумду алыстан эле билесиң.
3 Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, Сен мени курчап турасың, Сага менин бардык жолдорум белгилүү.
4 Мен айта электе эле, Сен, Теңирим, айтар сөзүмдү толугу менен билесиң.
5 Мени артымдан да, алдымдан да курчап турасың, менин үстүмө Өзүңдүн колуңду коёсуң.
6 Бул билим мен үчүн таң каларлык, аны түшүнүү – мен үчүн кол жеткис бийиктик.
7 Сенин Рухуңдан качып кайда барам, Сенин жүзүңдөн кайда качам?
8 Асманга чыксам да, Сен ошол жердесиң; өлгөндөр жаткан жайга түшсөм да, Сен ошол жердесиң.
9 Таңдын канатын алып, деңиздин кыйырына көчүп кетсем да,
10 ошол жерде мени Сенин колуң жетелейт, мени Сенин оң колуң кармап турат.
11 Эгерде мен: «Мүмкүн, мени караңгылык жашырып калар, менин тегерегимдеги жарык караңгы болуп калар», – десем да,
12 караңгылык мени Сенден жашыра албайт, түн да күндөй жарык: жарык кандай болсо, караңгы да ошондой.
13 Анткени менин ички мүчөлөрүмдү Сен жараткансың, Сен мени энемдин ичинде токугансың.
14 Мен Сени даңктайм, анткени мен таң каларлык жаратылгам. Сенин иштериң керемет, аны менин жаным толук түшүнөт.
15 Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын тереңинде пайда болуп жатканда, менин сөөктөрүм Сенден жашыруун эмес болчу.
16 Мен жаңыдан түйүлдүк боло баштаганда эле, Сен мени көргөнсүң. Мен төрөлө электе эле, мага белгиленген күндөрдүн бири да боло электе эле Сенин китебиңде баары жазылып коюлган.
17 Кудайым, Сенин ойлоруң мен үчүн кандай баалуу, алардын саны кандай көп!
18 Мен аларды санай турган болсом, алар кумдан да көп. Мен ойгонгондо да, Сени мененмин.
19 Оо Кудайым, кудайсызды жок кылсаң кана! Кан ичкичтер, менден алыс кеткиле!
20 Алар Сага каршы жаман сөздөрдү сүйлөп жатышат. Душмандарың Сенин ысымыңды куру бекер эле атап жатышат.
21 Теңирим, Сени жек көргөндөрдү мен кантип жек көрбөйм, Сага каршы чыккандардан мен кантип жийиркенбейм?
22 Аларды аябай жек көрөм, алар – мага душман.
23 Кудайым, мени сынап, жүрөгүмдү бил; мени сынап, ойлорумду бил.
24 Кара, мен коркунучтуу жолдо эмесминби, мени түбөлүктүү жолдо жетектеп жүр.