Ps.68.3; Ps.68.15; Lam.3.55; Jonah.2.3
Ps.85.6; 2Chr.6.40; Ps.139.7
Ps.89.8; Job.10.14; Ps.75.8; Amos.2.15; Nah.1.6; Mal.3.2; Eph.6.13; Rev.6.17; Ps.142.2
Ps.129.7; Isa.55.7; Dan.9.9; Ps.85.5; Ps.85.15; 1Kgs.8.39-1Kgs.8.40; Jer.33.8-Jer.33.9; Rom.2.4
Ps.39.2; Isa.8.17; Isa.26.8; Ps.32.20; Ps.118.74; Ps.118.81
Ps.122.2; Ps.62.7; Ps.118.147; Ps.5.4
Ps.130.3; Ps.129.4
Ps.110.9; Luke.1.68; Titus.2.14; Matt.1.21; Ps.24.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр.

Тереңдиктен Сени чакырам, Теңирим.
Теңирим! Менин үнүмдү ук. Менин жалынуумду көңүл коюп ук.
Теңирим, эгерде Сен мыйзамсыздыктын баарын эсиңе сактай берсең, Теңирим, анда ким туруштук бере алат?
Бирок Сенде кечирим бар, баары Сенин алдыңда коркуп турушсун.
Мен Теңирден үмүттөнөм, жаным үмүттөнөт. Мен Анын сөзүнө таянам.
Менин жаным Теңирди таңдын атышын күткөн сакчылардан да, таңдын атышын күткөн сакчылардан да артык күтөт.
Ысрайыл эли Теңирге таянсын, анткени Теңирде ырайым жана толук куткарылуу бар.
Ал Ысрайыл элин бардык мыйзамсыз иштеринен куткарат.