Ps.38.13; Ps.17.7; Exod.2.23; 1Sam.9.16
Ps.26.9; Ps.17.7; Ps.30.3; Ps.68.18; Ps.55.10
Jas.4.14; Ps.36.20; Job.30.30; Lam.1.13; Ps.30.11
Ps.120.6; Ps.36.2; Isa.40.7; Jas.1.10-Jas.1.11; 1Sam.1.7; 2Sam.12.17; 1Kgs.21.4; Job.33.20
Job.19.20
Isa.34.11; Zeph.2.14; Job.30.29
Ps.76.5
Acts.26.11; Isa.65.15; Jer.29.22
Ps.41.4
Ezek.3.12; Ezek.3.14; Ps.50.13
Ps.108.23; Ps.143.4; Job.8.9; Ps.101.5
Ps.101.27; Ps.9.8; Ps.134.13; Exod.3.15
Ps.67.2; Isa.60.10; Zech.1.12; Ps.74.3; Jer.29.10; Dan.9.2; Isa.40.2
Neh.4.2; Lam.4.1
1Kgs.8.43; Isa.59.19; Ps.137.4; Isa.60.3
Ps.146.2; Isa.60.1-Isa.60.2
Neh.1.6; Neh.1.11
Deut.31.19; Rom.15.4; 1Cor.10.1; Ps.47.14; Ps.77.4; Ps.77.6; Ps.21.32; Isa.43.21
Ps.10.4
Ps.78.11; Ps.78.11
Ps.21.23
Isa.45.14; Ps.21.28
Ps.88.46
Isa.38.10; Ps.89.3; Job.36.26; Hab.1.12
Gen.1.1; Gen.2.1; Heb.1.10; Ps.95.5
Isa.34.4; Isa.51.6; Matt.24.35; 2Pet.3.7; 2Pet.3.10; 2Pet.3.12; Rev.20.11; Rev.21.1; Heb.1.11-Heb.1.12; Ps.101.13
Isa.41.4; Isa.48.12; Mal.3.6; Heb.13.8; Jas.1.17
Ps.68.37; Ps.36.29; Ps.111.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кыйналган адамдын сыйынуусу. Ал кайгыга чөгүп, Теңирдин алдында өзүнүн кайгысын төгүп жатат.

1 .
2 Теңирим! Менин сыйынуумду ук, менин муң-зарым Сага жетсин.
3 Менден Өз жүзүңдү жашырба, кайгыга чөккөн күнү мага кулак сал. Сени чакырган күнү мени тез ук.
4 Анткени менин өмүрүм түтүн сыяктуу жок болду, сөөктөрүм чычаладай болуп күйүп калды.
5 Жүрөгүм жараланып, чөптөй соолуду, ошондуктан мен өз нанымды жегенди да унутуп коюп жатам.
6 Онтогон үнүм басылбай жатат, этим сөөктөрүмө жабышып калды.
7 Мен чөлдөгү биргазанга окшоп калдым, урандылардын үстүндөгү үкүдөй болуп калдым.
8 Уктабай, там башындагы жалгыз куштай болуп отурам.
9 Күн сайын мени душмандарым кордоп жатышат, жамандык каалагандар мени каргап жатышат.
10 Күлдү нан катары жеп жатам, суусундугумду көз жашым менен аралаштырып ичип жатам.
11 Мунун баары Сенин мага каарданганыңдан, жаалданганыңдан улам болуп жатат, анткени Сен мени жогору көтөрдүң да, кайра жерге кулаттың.
12 Менин өмүрүм өтүп бара жаткан көлөкөдөй, мен чөптөй соолуп калдым.
13 Теңирим, Сен болсо түбөлүк турасың, Сени муундан-муунга унутушпайт.
14 Сен кайра турасың, Сионду аяйсың, анткени ага ырайым кылуучу убакыт келди, анткени белгиленген убакыт келип калды.
15 Сенин кулдарың анын таштарын да сүйүшөт, анын топурагын да аяшат.
16 Ошондо бүт элдер Теңирдин ысымынан коркуп калышат, жер жүзүндөгү бардык падышалар Сенин даңкыңдан коркуп калышат.
17 Анткени Теңир Сионду кайрадан курат жана Өзүнүн даңкы менен келет.
18 Ал алсыздардын сыйынуусуна назарын салат, алардын жалынуусун жек көрбөйт.
19 Бул келе жаткан муун үчүн жазылып калат, ошондо келе жаткан муун Теңирди даңктайт.
20 Анткени Ал Өзүнүн ыйык бийиктигинен жерди карап турат. Теңир асмандан жерге көз салып турат.
21 Ал туткундардын онтогон үнүн угат, өлүмгө кыйылган уулдарды куткарат.
22 Теңирдин ысымын Сиондо жарыя кылыш үчүн, Иерусалимде Аны макташ үчүн,
23 бүт элдер чогулушат, падышачылыктар Теңирге кызмат кылыш үчүн жыйналышат.
24 Теңир менин күчүмдү кетирди, менин күндөрүмдү кыскартты.
25 Ошондо мен: «Кудайым! Мени өмүрүмдүн жарымында алып кетпе. Сенин жылдарың түбөлүктүү», – дедим.
26 Башында Сен жерди негиздегенсиң, асманды да Сенин колдоруң жараткан.
27 Алар жок болушат, Сен болсо түбөлүк жашайсың. Алардын баары чапандай эскирет, Сен аларды кийимдей алмаштырасың, алар өзгөрөт.
28 Бирок Сен ошол бойдонсуң, Сенин жылдарыңдын аягы жок.
29 Сенин кулдарыңдын уулдары жашашат, алардын тукуму Сенин алдыңда бекем болот.