Gen.9.21; Prov.23.29-Prov.23.32; Prov.31.4; Isa.28.7; Hos.4.11
Prov.19.12; Num.16.38; Hab.2.10; Prov.8.36
Prov.17.14
Prov.19.24; Prov.19.15; Prov.6.11
Prov.18.4
Prov.25.14; Matt.6.2; Luke.18.11; Ps.11.2
Prov.19.1; 1Kgs.15.4; Ps.36.26; Ps.111.2; Jer.33.20-Jer.33.21
Prov.16.10; Prov.20.26; Prov.25.5; Ps.100.5
1Kgs.8.46
Prov.20.23; Prov.11.1
Matt.7.16
Prov.15.31; Prov.25.12; Exod.4.11; Ps.93.9
Prov.6.4; Prov.19.15; Prov.31.15; Rom.12.11; Prov.20.4; Prov.12.11
Job.28.18; Prov.3.14-Prov.3.15
Prov.27.13; Prov.6.1; Prov.22.26; Job.22.6
Prov.9.17; Lam.3.16
Prov.11.14; Prov.15.22; Prov.24.6; Luke.14.31
Prov.11.13; Prov.13.3; Rom.16.18
Prov.30.11; Prov.30.17; Exod.21.17; 2Sam.21.17; Job.18.5
Prov.13.11
Prov.24.29; Prov.17.13; Matt.5.39; Rom.12.17; Rom.12.19; 1Thess.5.15; 1Pet.3.9; Ps.26.14
Prov.20.10; Prov.11.1
Prov.16.9
Eccl.5.3-Eccl.5.4
Matt.3.12; Isa.28.27
1Cor.2.11; Zeph.1.12; Prov.18.8
Prov.3.3; Prov.16.12
Prov.16.31
Isa.53.5; Prov.20.27
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
Шарап адамды шылдың кылат, күчтүү ичкилик адамды оолуктурат, буларга берилгендердин баары акылсыз.
Падышанын каары арстандын айкырыгындай, аны каарданткан адам өзүнө каршы күнөө кылат.
Чыр-чатактан качуу – адам үчүн абийир, ал эми акылсыз адам жаңжалчы болот.
Жалкоо адам кышында жер айдабайт, оруу-жыюу маалында издеп, эч нерсе таппайт.
Адамдын жүрөгүндөгү ойлор – терең суулар, бирок акылдуу адам алардан сузуп ала берет.
Көптөр адамды ырайымдуулугу үчүн макташат, бирок чынчыл адамды ким табат?
Адил адам түз жүрөт, анын артында калган балдары бактылуу!
Сот тагында отурган падыша көз карашы менен бардык жамандыкты кубалайт.
«Мен жүрөгүмдү тазаладым, мен күнөөмдөн тазамын», – деп, ким айта алат?
Бирдей эмес тараза, бирдей эмес чен-өлчөм Теңирдин алдында жийиркеничтүү.
Өспүрүмдүн жүрүм-турумунун туура же туура эмес экенин кылган ишинен билип алууга болот.
Уккан кулакты, көргөн көздү Теңир жараткан.
Жакыр болбошуң үчүн, уктаганды жакшы көрбө. Көзүңдү ачып сергек бол, ошондо нанды тойгуча жейсиң.
Сатып алуучу: «Жаман, жаман», – дейт, бирок мындай басканда: «Жакшы, жакшы», – деп мактанат.
Алтын да, көп бермет да бар, бирок акылдуу сүйлөгөн ооз алардан кымбат.
Бирөөгө кепил болгон адамдын көйнөгүн алып кал, чоочун бирөө үчүн кепил болгон адамдан күрөө ал.
Алдамчылык менен табылган нан таттуу, бирок жегенден кийин ооз шагылга толот.
Ой-максат кеңеш аркылуу бекемделет, кеңешип алып согуш жүргүз.
Сөз ташыган адам бирөөнүн сырын ачат. Оозун чоң ачкан адам менен байланышпа.
Атасы менен энесине тил тийгизген адамдын чырагы коюу караңгылыкта өчөт.
Шашылыш тартылып алынган мурас бата алып келбейт.
«Жамандык үчүн өч алам», – дебе, Теңирге кой, ошондо Ал сени сактайт.
Туура эмес тараза таштары Теңирдин алдында жийиркеничтүү, туура эмес таразалар жакшы эмес.
Адамдын кадамын Теңир багыттайт, ошондуктан адам өз жолун кантип биле алат?
Шашып убада берип коюп, андан кийин ойлонуу – адамга тузак.
Акылдуу падыша мыйзамсыздарды сапырат, аларды дөңгөлөк астында калтырат.
Адамдын руху – Теңирдин чырагы, ал адамдын жүрөгүнүн тереңин сынайт.
Падышаны кайрымдуулук менен акыйкаттык сактап турат, ал өз тагын ырайымы менен кармап турат.
Жаштардын атак-даңкы – алардын күчү, ал эми карылардын сөөлөтү – алардын ак чачы.
Таяктан алган жараат – кыянаттыкка каршы даба, ичти аралап өткөн соккулар – жамандыкка каршы даба.