Prov.28.6; Prov.14.2; Prov.20.7; Ps.25.1; Ps.25.11
Prov.21.5; Prov.28.20; Prov.29.20
Prov.11.3; Ps.36.7; Isa.8.21; Rev.16.11
Prov.14.20; Prov.14.20
Prov.12.19; Prov.21.28; Deut.19.16-Deut.19.19; Prov.6.19
Prov.17.8
Prov.19.4; Ps.37.12
Prov.15.32; Prov.16.20
Prov.19.5; Prov.19.5
Prov.17.7; Prov.26.1; Prov.30.22; Eccl.10.6-Eccl.10.7
Prov.14.29
Prov.20.2; Prov.16.14-Prov.16.15; Prov.28.15; Prov.14.35; Ps.132.3; Hos.14.6; Mic.5.7
Prov.10.1; Prov.17.21; Prov.21.9; Prov.27.15
2Cor.12.14; Prov.18.22
Prov.6.9-Prov.6.11; Job.4.13; Prov.10.4; Prov.20.4; Prov.20.13; Prov.23.21
Prov.13.13; Luke.10.28
Prov.22.9; Prov.28.27; Eccl.11.1; Matt.10.42; Heb.6.10; Deut.15.7-Deut.15.10; Matt.25.40; 2Cor.9.6-2Cor.9.8; Luke.6.38; Prov.12.14
Prov.13.24; Prov.23.13; Deut.21.18-Deut.21.21
Ps.36.37
Ps.32.10-Ps.32.11; Job.23.13; Isa.14.26-Isa.14.27; Isa.46.10
Prov.10.16; Prov.11.19; Isa.38.5; Mark.10.30; Ps.24.13; Lev.26.6
Prov.26.15; Prov.15.19; Prov.20.4; Matt.26.23; Mark.14.20
Prov.21.11; Ps.1.1; Deut.13.6-Deut.13.11; Prov.9.8
Prov.10.5; Prov.17.2
2Pet.2.21
Job.15.16; Prov.18.8; Job.34.7
Prov.19.25; Prov.10.13; Prov.18.6; Prov.26.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
Жалган сүйлөгөн, анан калса, акылсыз байга караганда, такыбаа жашаган кембагал артык.
Билимсиз болуу жакшы эмес, шашкан адам мүдүрүлөт.
Акылсыздыгы адамды жолунан адаштырат, жүрөгү болсо Теңирге кыжырданат.
Байлык досту көбөйтөт, ал эми жакырды досу да таштап кетет.
Жалган күбө жазасыз калбайт, калп айткан адам качып кутулбайт.
Адамдардын көбү атактууларга кошомат кылат, белек берген адамга баары дос.
Жакыр адамды өзүнүн бүт бир туугандары жек көрөт, достору андан бетер андан качышат, алар менен сүйлөшөйүн деп, ал алардын артынан чуркайт, бирок сүйлөшө албайт.
Акылга жеткен адам өз жанын сүйөт, акыл-эсти сактаган адам бакыт табат.
Жалган күбө жазасыз калбайт, жалган айткан адам өлөт.
Акылсыз адамга сөөлөт жарашпайт, андан бетер, кулга төрөлөргө бийлик кылуу жарашпайт.
Акыл-эстүү адам ачууга алдырбайт, бирөөнүн кылмышын кечирип коюу – ал үчүн даңк.
Падышанын ачуусу арстандын айкырыгындай, ал эми ырайымы чөптүн үстүндөгү шүүдүрүмдөй.
Акылсыз уул – өз атасына кайгы, ажаан аял – тынымсыз тамчылаган суу.
Үй менен мал-мүлк – ата-энеден калган мурас, ал эми акылдуу аял – Теңирден.
Эринчээктик уйкуга чөмүлтөт, шалаакы адам ачка калат.
Мыйзамды сактаган адам өз жанын сактайт, ал эми өз жолуна кайдыгер адам өлөт.
Жакырга жакшылык кылган адам Теңирге насыя берет, кылган жакшылыгын Теңир кайтарымсыз калтырбайт.
Үмүтүң барда уулуңду жазала, анын ыйына көңүл бөлбөй эле кой.
Ачуулуу адам жазасын алсын, аяп койсоң, андан көбүрөөк жазалоого туура келет.
Акылдуу болом десең, кеңешти ук, айыбыңды ачса кабыл ал.
Адам жүрөгүндө көп нерсени ниет кылат, бирок Теңирдин белгилеп койгону гана ишке ашат.
Кайрымдуулугу адамга кубаныч алып келет. Калпычы адамга караганда, жарды адам артык.
Теңирден коркуу өмүргө алып барат, Теңирден корккон адам дайыма ыраазы болот, анын башына жамандык келбейт.
Эринчээк адам колун чөйчөккө салат да, аны оозуна жеткиргиси келбейт.
Шылдыңчыл адамды жазаласаң, жөнөкөй адам да эстүү болуп калат. Акылдуу адамдын айыбын ачсаң, ал акыл-насаатты түшүнөт.
Абийири жок, уятсыз уул атасынын мүлкүн чачып, энесин үйдөн кууп чыгат.
Уулум, насаат сөздөн четтөөнү үгүттөгөндөрдү укканыңда токтот!
Жалган күбө акыйкаттыкты шылдың кылат, мыйзамсыз адамдардын оозу жалганды жутат.
Шылдыңчыл адамдарга жаза, акылсыз адамдарга токмок даяр.