Matt.10.19-Matt.10.20
Prov.21.2; Prov.12.15; Prov.30.12; Prov.24.12; 1Sam.16.7
Ps.36.5
Rom.11.36; Job.21.30; Exod.9.16
Prov.6.16-Prov.6.17; Prov.8.13; Luke.16.15; Prov.11.21; Prov.28.20
Dan.4.24; Prov.14.16; Prov.16.17; Job.28.28
Gen.26.28; 2Chr.17.10
Prov.15.16
Prov.16.1; Prov.19.21; Prov.20.24; Ps.36.23; Jer.10.23
1Kgs.3.28
Prov.11.1
Prov.25.5; Prov.20.28; Prov.29.14; Isa.16.5
Prov.14.35; Prov.22.11
Prov.19.12; Prov.20.2; Prov.25.15
Job.29.24; Prov.16.13; Ps.71.6; Job.29.23
Prov.8.10-Prov.8.11; Prov.8.19; Prov.3.14; Prov.10.20
Prov.16.6
Prov.11.2
Prov.29.23; Isa.57.15; Exod.15.9
Prov.19.8; Ps.2.12
Prov.16.23
Prov.10.11
Ps.36.30; Matt.12.34
Prov.15.26; Ps.18.11; Prov.4.22
Eccl.6.7
Prov.6.12; Prov.6.14; Prov.6.19; Jas.3.6
Prov.15.18; Prov.18.8; Prov.26.20; Prov.26.22; Prov.17.9
Prov.1.10
Prov.2.12; Prov.6.13
Prov.20.29; Prov.17.6; Prov.3.1-Prov.3.2
Prov.14.29; Prov.19.11; Prov.25.28
Acts.1.26; Prov.29.26
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Адам жүрөгүндө бир нерсени ниет кылат, бирок анын жообу Теңирден болот.
2 Адамга өзүнүн бардык жолдору таза көрүнөт, бирок жүрөктөрдү Теңир салмактайт.
3 Иштериңди Теңирге тапшыр, ошондо ойлогон ойлоруң ишке ашат.
4 Бардыгын Теңир Өзү үчүн жаратты. Атүгүл, мыйзамсызды кайгы күнгө сактап турат.
5 Жүрөгү текебер адам Теңирдин алдында жийиркеничтүү, ал жазасыз калбайт деп, кепилге өтсө болот.
6 Ырайым жана чындык менен күнөө тазаланат, Теңирден коркуу жамандыктан алыстатат.
7 Адамдын жолдору Теңирге жакканда, Ал аны душмандары менен да элдештирет.
8 Алдамчылык менен мол киреше тапканча, чындык менен аз киреше тапкан артык.
9 Адамдын жүрөгү өз жолун ойлонуштурат, бирок анын кадамын Теңир багыттайт.
10 Падышанын оозунан Кудайдын өкүмү чыгат, сотто анын оозу күнөө кылбайт.
11 Туура тараза жана өлчөөчү идиштер Теңирден, баштыктагы бардык тараза таштар да Теңирден.
12 Мыйзамсыз иш падышалар үчүн жийиркеничтүү, анткени такты чындык менен бекемделет.
13 Чын сүйлөгөн ооз падышага жагат, ал чындыкты сүйлөгөн адамды жакшы көрөт.
14 Падышанын каары – өлүмдүн кабарчысы, бирок акылдуу адам анын каарын кайттырат.
15 Падышанын жарык жүзү – өмүр, анын ырайым кылганы жазгы жамгырдай.
16 Даанышмандыкка ээ болуу алтынга ээ болуудан алда канча жакшы, акылмандыкка ээ болуу тандамал күмүшкө ээ болуудан жакшы.
17 Адил адамдардын жолу – жамандыктан оолак болуу. Өз жолун сактаган адам өз жанын сактайт.
18 Кыйроонун алдында текебердик келет, кулардын алдында менменсингендик келет.
19 Текеберлер менен олжо бөлүшкөнчө, момундар менен бирге моюн сунган жакшы.
20 Ишти акылдуулук менен жүргүзгөн адам ийгилик табат, Теңирге таянган адам бактылуу.
21 Жүрөгү акылдуу адам акылдуу деп аталат, жагымдуу сөз акылга акыл кошот.
22 Акылы бар адам үчүн акыл – өмүрдүн булагы, ал эми акылсыздардын илимпоздугу – акылсыздык.
23 Акылдуу адамдын жүрөгү өз тилин акылдуу кылат, оозундагы билимин арттырат.
24 Жагымдуу сөз – бал, ал – жанга жагымдуу, сөөккө дары.
25 Адамга түз көрүнгөн жолдор бар, бирок алардын аягы – өлүмгө алып баруучу жол.
26 Эмгекчи өзү үчүн эмгектенет, анткени эмгектенүүгө оозу мажбурлап жатат.
27 Амалкөй адам жамандык ойлоп турат, анын оозунан куйкалоочу от чыгат.
28 Эки жүздүү адам чыр-чатак себет, ушакчы адам досторду ажыратат.
29 Жакшылык ойлобогон адам өз жакынын бузуп, жаман жолго түртөт.
30 Ал кыянаттык ойлоп табыш үчүн, көзүн жүлжүйтөт, эриндерин тиштеп, кыянаттык кылат.
31 Даңктын таажысы – чындык жолунда жүргөн ак чач.
32 Көпкө чыдаган адам эр жүрөк адамдан артык, өзүн кармай билген адам шаарды басып алган адамдан артык.
33 Өкчөмө таш жерге ыргытылат, бирок анын бардык чечими Теңирден болот.