Prov.9.1; Prov.24.3; Deut.25.9; Ruth.4.11; Prov.11.11
Prov.19.1; Prov.28.6; Prov.2.15
Jer.18.18; Prov.12.6
Exod.23.1; Prov.6.19
Prov.24.7; Ps.24.9; 1Pet.5.5; Prov.8.9; Prov.15.14; Prov.17.24
Prov.10.23
1Sam.1.10; Job.3.20
Prov.3.33; Prov.15.25; Job.8.15; Job.21.28
Prov.16.25; Prov.12.15; Prov.5.5; Rom.6.21; Prov.7.27
Eccl.2.2; Luke.6.25; Prov.10.1
Prov.1.31; Matt.6.2; Matt.6.5; Prov.12.14; Isa.3.10
Prov.1.4
Prov.22.3; Prov.27.12; Prov.3.7; Job.28.28; Ps.33.15
Prov.14.29
Gen.42.6; 1Sam.2.36
Prov.19.7; Prov.19.4
Prov.11.12; Ps.40.2
Prov.3.29; Prov.3.3
Prov.11.24; Prov.21.5; Prov.22.16
Prov.14.5
Prov.1.33; Ps.72.15; Ps.13.6
Prov.10.11; Prov.13.14
1Kgs.4.20
Prov.16.32; Prov.19.11; Prov.14.17; Eccl.7.9; Jas.1.19
Prov.4.22; Ps.111.10; Prov.12.4
Prov.17.5; Matt.25.40; Matt.25.45; Prov.22.2; Job.35.10; Prov.28.8
Prov.24.16; Gen.49.18; Ps.15.11; Ps.16.15; Ps.22.4; 2Cor.1.9; 2Cor.5.8; 2Tim.4.18; Num.23.10; Job.19.25-Job.19.27
Eccl.7.9; Prov.12.16; Prov.29.11
Prov.16.13; Prov.22.11; Matt.24.45-Matt.24.47
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Акылдуу аял үйүн курат, ал эми акылы жок аял аны өз колу менен бузат.
2 Түз жол менен бара жаткандар Теңирден коркушат, ал эми кимдин жолу түз эмес болсо, ал Теңирди тоотпойт.
3 Акылсыздын тили – текебердиктин камчысы, ал эми акылдууларды тили сактайт.
4 Бука жок жерде акыр бош, ал эми мол киреше букалардын күчүнөн.
5 Ишенимдүү күбө калп айтпайт, ал эми жалган күбө көп жалаа жабат.
6 Шылдыңчыл адам акылмандыкты издейт, бирок таба албайт, ал эми акылдуу адамга билим алуу оңой.
7 Акылсыз адамдан кач, анын оозунан акылдуу сөз чыкпайт.
8 Акылдуу адамдын акылдуулугу – өз жолун билгендиги, акылсыз адамдардын акылсыздыгы болсо – адашуу.
9 Акылсыз адамдар күнөөгө күлүшөт, ал эми адил адамдардын арасында ынтымак.
10 Жүрөк өз жанынын кайгысын билет, анын кубанычын бөлөк бирөө бөлүшө албайт.
11 Мыйзамсыздардын үйү бүлгүнгө учурайт, ал эми адил адамдардын үйү гүлдөйт.
12 Адамга түз көрүнгөн жолдор бар, бирок алардын акыры – өлүмгө алып баруучу жол.
13 Күлүп жаткан адамдын да жүрөгү ооруйт, кээде кубанычтын аягы кайгы менен бүтөт.
14 Жүрөгү бузук адам өз жолунун жемишине тоёт, жүрөгү таза адам да өз жолунун жемишине тоёт.
15 Акылсыз адам ар бир сөзгө ишене берет, ал эми акылдуу адам өз жолун байкап жүрөт.
16 Акылдуу адам Кудайдан коркуп, жамандыктан качат, ал эми акылсыз адам ачуулуу, өзүнө өзү ишенген адам болот.
17 Ачуусу чукул адам акылсыздык кылышы мүмкүн, ал эми атайылап кыянаттык кылган адам жек көрүндү болот.
18 Түркөй адамдар энчисине акылсыздыкты алышат, ал эми акылдуу адамдар билим менен сыйланышат.
19 Кара ниет адамдар ак ниет адамдарга, мыйзамсыз адамдар адил адамдардын дарбазасынын алдында таазим кылышат.
20 Жакыр өз жакындарына да жек көрүндү болот, ал эми бай кишинин достору көп.
21 Өз жакынын жек көрүп жаткан адам күнөө кылып жатат, ал эми жакырга кайрымдуу болгон адам бактылуу.
22 Жамандык кылууну ойлоп жаткандар адашып жатышкан жокпу? Ал эми жакшылык кылууну ойлогон адамдарда ырайым, ишеним бар.
23 Ар бир эмгектен киреше кирет, ал эми маңызсыз сөз зыянга гана учуратат.
24 Акылдуу адамдардын таажысы – өздөрүнүн байлыгы, ал эми түркөй адамдардын таажысы – өздөрүнүн акылсыздыгы.
25 Ишенимдүү күбө адамдарды куткарат, ал эми жалган күбө жалаа жабат.
26 Теңирден коркуу – бекем таяныч, Ал – Өз уулдарына баш паана.
27 Теңирден коркуу – өмүр булагы, ал өлүм торунан сактайт.
28 Эли көп падыша – улуу падыша, эли аз падыша – шордуу падыша.
29 Сабырдуу адамдын акылы мол, ал эми ачуусу чукул адам өзүнүн акылсыздыгын көрсөтөт.
30 Момун жүрөк – денеге өмүр, ал эми көрө албастык – сөөккө ириң.
31 Жакырды кордогон адам анын Жаратканына акарат келтирет, ал эми Аны урматтаган адам муктаж болуп турган адамга жакшылык кылат.
32 Мыйзамсыз адам кылган жамандыгы үчүн четке кагылат, ал эми адил адамдын өлүм алдында да үмүтү бар.
33 Акылмандык акылдуунун жүрөгүндө жашайт, акылсыздар арасында ал өзү жөнүндө билдирип турат.
34 Адилдик элдин даңкын чыгарат, ал эми мыйзамсыздык элдин абийирин төгөт.
35 Падыша акылдуу кулга ырайым кылат, ал эми аны уят кылган адамга каарын чачат.