Prov.1.22; Ps.1.1
Prov.12.14; Prov.1.31; Prov.26.6
Prov.21.23; Prov.12.13; Prov.18.21; Jas.3.2; Prov.20.19; Prov.18.7
Prov.6.9-Prov.6.11; Prov.11.25
Prov.11.3; Prov.11.5-Prov.11.6; Prov.11.20
Prov.11.24; Luke.12.21; Rev.3.17; Luke.12.33; 2Cor.6.10; Jas.2.5
Prov.13.1
Job.29.3; Job.18.5
Prov.28.25
Prov.10.2; Prov.20.21; Prov.21.6; Prov.28.20; Prov.28.22
Prov.13.19; Prov.3.18
Prov.19.16; Num.15.31; 2Chr.36.16; Prov.16.20; Deut.30.14; Prov.13.21
Prov.10.11; Prov.14.27; Ps.17.6; 2Tim.2.26
Luke.2.52; Ps.110.10; Prov.3.4; Prov.22.1
Prov.12.23; Prov.15.2; Prov.18.2; Eccl.10.3
Prov.25.13; Prov.14.5
Prov.15.5; Prov.15.31-Prov.15.32; Prov.15.5; Prov.15.31
Prov.13.12
Ps.10.6; Ps.31.10; Prov.13.13; Luke.6.38
Ezra.9.12; Ps.36.25; Prov.28.8; Job.27.16-Job.27.17
Prov.16.8
Prov.19.18; Prov.22.15; Prov.23.13-Prov.23.14; Prov.29.15; Prov.29.17
Prov.10.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Акылдуу уул атасынын акыл-насаатын угат, ал эми ээ-жаа бербеген уул айыбын ачкандарды укпайт.
2 Адам өз оозунун жемишинен жакшылык көрөт, ал эми мыйзамды бузгандардын жаны жамандык көрөт.
3 Тилин тыйган адам жанын сактайт, ал эми оозун чоң ачкан адам кыйынчылыкка дуушар болот.
4 Жалкоо эңсейт, бирок эңсегени бекер, ал эми аракетчил адамдар тоюшат.
5 Адил адам жалган сөздү жек көрөт, ал эми мыйзамсыз адам өз абийирин өзү төгүп, өзүн өзү маскара кылат.
6 Кемчиликсиз адамды чындык сактайт, ал эми күнөөкөрдү мыйзамсыздыгы өлтүрөт.
7 Бирөө эч нерсеси жок болсо да, өзүн бай көрсөтөт. Экинчи бирөө байлыгы ашып-ташып турса да, өзүн бечара көрсөтөт.
8 Адам байлыгы менен өз өмүрүн сатып алат, ал эми жардыны эч ким коркутпайт.
9 Адил адамдардын жарыгы жаркырап турат, мыйзамсыздардын чырагы болсо өчөт.
10 Менменсинүүдөн чыр чыгат, ал эми кеңешкендерде акыл бар.
11 Оңой жол менен табылган байлык тез жок болот, ал эми мээнет менен жыйнаган адам байлыгын арттырат.
12 Көпкө чейин ишке ашпаган үмүт жүрөктү кыйнайт, ал эми ишке ашкан үмүт – өмүр дарагы.
13 Кудайдын сөзүн этибар албаган адам өзүнө зыян келтирет, ал эми осуяттан корккон адам тиешесин алат.
14 Акылдуунун окутуусу – өлүмдүн торунан сактап кала турган өмүр булагы.
15 Жакшы акыл жакшы нерсеге жеткирет, ал эми мыйзамсыздардын жолу катаал.
16 Ар бир эстүү адам акыл менен иш кылат, ал эми акылсыз адам өзүнүн акылсыздыгын көрсөтөт.
17 Жаман элчи кырсыкка кабылат, ал эми ишенимдүү элчи куткарат.
18 Үйрөнүүдөн баш тарткан адамды жакырлык менен маскарачылык күтүп турат, ал эми акыл-насаатты сактаган адам урматка ээ болот.
19 Ишке ашкан тилек жанга жагымдуу, ал эми жамандыктан четтөө – акылсыздар үчүн чыдагыс нерсе.
20 Акылдуу адамдар менен мамилелешкен адам акылдуу болот, ал эми акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат.
21 Күнөөкөрлөрдү жамандык ээрчип жүрөт, ал эми адил адамдар жакшылык көрүшөт.
22 Жакшы адам неберелерине да мурас калтырат, ал эми күнөөкөрдүн байлыгы адил адам үчүн сакталат.
23 Жардылардын талаасында да мол түшүм болот, бирок кээ бир адамдар баш аламандыктан өлүп жатышат.
24 Чыбык аяган адам уулун жек көрөт, ал эми уулун сүйгөн адам аны бала чагынан жазалайт.
25 Адил адам тамакты тойгончо жейт, ал эми мыйзамсыз адамдардын карды ач болот. 26