Prov.5.12; Prov.15.10; Ps.48.11
Prov.8.35
Prov.10.25
Prov.31.10; Song.3.11; Prov.10.5; Prov.14.30
Matt.12.35
Prov.1.11; Prov.14.3
Prov.11.21; Job.34.25; Prov.10.25; Prov.10.30
1Sam.20.30
Deut.25.4
Prov.28.19; Prov.20.13; Prov.28.19; Judg.9.4
Ps.9.30
Prov.18.7; Ps.63.9; Matt.12.37; Prov.21.23
Prov.13.2; Prov.14.14; Prov.18.20; Prov.19.17; Isa.3.10-Isa.3.11; Judg.9.16; Judg.9.56
Prov.3.7; Prov.16.2; Prov.21.2; Prov.26.12; Prov.14.12; Prov.16.25
Prov.14.33; Prov.29.11
Prov.14.5; Prov.6.19
Ps.56.5; Prov.4.22
Prov.19.9; Ps.51.6-Ps.51.7
Prov.3.29
Ps.90.10; 1Pet.3.13; 2Pet.2.9
Rev.22.15; Prov.6.17; Prov.11.20; Prov.11.1
Prov.13.16; Prov.15.2; Prov.13.16; Prov.15.2
Prov.10.4; Prov.13.4; Gen.49.15; 1Kgs.9.21
Prov.15.13; Prov.17.22
Prov.12.24
Prov.10.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Акыл-насаатты сүйгөн адам билимди сүйөт, ал эми ашкерелөөнү жек көргөн адам акылсыз.
2 Жакшы адам Теңирден ырайым табат, ал эми жаман ойлуу адамды Теңир жазалайт.
3 Адам өзүн мыйзамсыздык менен бекемдей албайт, ал эми адил адамдын тамыры ордунан козголбойт.
4 Жакшы аял – күйөөсүнүн таажысы, ал эми абийирсиз аял – сөөктөгү ириң.
5 Адил адамдардын ойлогону – акыйкаттык, ал эми мыйзамсыздардын ойлогону – жамандык.
6 Мыйзамсыздардын тили – кан төгүү үчүн коюлган буктурма, ал эми адил адамдарды өздөрүнүн оозу куткарат.
7 Мыйзамсыздар кырсык басары менен жок болушат, ал эми адил адамдардын үйү тура берет.
8 Адамды акылына жараша макташат, ал эми жүрөгү бузук адам жек көрүндү болот.
9 Нанга муктаж болуп туруп, өзүн көрүнүктүү адам кылып көрсөткөнгө караганда, өзү үчүн эмгектенген жөнөкөй адам артык.
10 Адил адам малы үчүн да кам көрөт, мыйзамсыз адамдар болсо таш боор.
11 Өз жерин иштеткен адам нанга тоёт, ал эми бекерчиликти сүйгөндөрдү туураган адам кем акыл.
12 Мыйзамсыз адам адил адамды жамандыктын торуна түшүргүсү келет, бирок адил адамдын тамыры бекем.
13 Мыйзамсыз адам өз оозунун күнөөлөрү менен торго түшөт, ал эми адил адам жамандыктан кутулат.
14 Адил адам өз оозунун жемишинен жакшылыкка тоёт, адам өзүнүн кылган ишине жараша тиешесин алат.
15 Акылсыз адамга өзүнүн жолу түз көрүнөт, ал эми кеңеш уккан адам акылдуу.
16 Акылсыз адамдын ачуусу дароо эле сыртка чыгат, ал эми акылдуу адам ызасын сыртка чыгарбайт.
17 Билгенин айткан адам чындыкты айтат, ал эми жалган күбөнүн айтканы жалган.
18 Маңызсыз сүйлөгөн адам кылыч менен жаралагандай жаралайт, ал эми акылдуу адамдардын тили сакайтат.
19 Адил адамдын тили түбөлүк жашайт, ал эми алдамчынын тили көз ирмемге эле жашайт.
20 Кара ниеттин жүрөгүндө – жаман ой, тынчтык орнотуучулардын жүрөгүндө – кубаныч.
21 Адил адам эч жамандык көрбөйт, мыйзамсыздар болсо көп жамандык көрүшөт.
22 Жалган сүйлөгөн тил Теңирдин алдында жийиркеничтүү, ал эми чындыкты сүйлөгөндөр Ага жагат.
23 Акыл-эстүү адам билимин жашырат, ал эми акылсыздын акылсыздыгын өзүнүн жүрөгү көрсөтүп турат.
24 Аракетчилдердин колу башкарат, ал эми жалкоонун колу салык төлөйт.
25 Жүрөгүндөгү санаа адамдын көңүлүн чөктүрөт, ал эми жылуу сөз аны кубантат.
26 Адил адам жакынына жол көрсөтөт, ал эми мыйзамсыздын жолу аларды адаштырат.
27 Жалкоо адам өзүнүн илбээсинин бышырып жегенден эринет, ал эми аракетчил адамдын мүлкү баалуу.
28 Чындыктын жолунда өмүр бар, анын жолунда өлүм жок.