1John.2.29; Matt.6.16; Matt.23.5
1Cor.13.3; John.5.44; Luke.6.24
Matt.6.6; Matt.6.18
Mark.11.25; Luke.18.11; Matt.6.2; Matt.6.16
2Kgs.4.33; Isa.26.20; Matt.6.4; Matt.6.18
Matt.6.32; Matt.5.47; 1Kgs.18.26; Prov.10.19; Eccl.5.1
Luke.11.1-Luke.11.13
Matt.6.32
Matt.6.9-Matt.6.13; Luke.11.2-Luke.11.4
Matt.6.1; Isa.29.23; Luke.1.49; 1Pet.3.15; John.17.6
Matt.3.2; Matt.4.17; Matt.26.42; Luke.22.42; Acts.21.14; Matt.12.50; Heb.13.21; Ps.102.20-Ps.102.21; Dan.4.32
Prov.30.8; Matt.6.34
Matt.26.41; Mark.14.38; Luke.22.40; Luke.22.46; 1Cor.10.13; John.17.15; 2Thess.3.3; 2Tim.4.18; Matt.13.19
Mark.11.25; Luke.6.37; Eph.4.32; Col.3.13
Matt.18.35; Jas.2.13
Isa.58.5; Matt.6.2; Matt.6.5
Ruth.3.3; 2Sam.12.20
Matt.6.4; Matt.6.6
Matt.19.21; Luke.12.21; Luke.12.33-Luke.12.34; Luke.18.22; 1Tim.6.9-1Tim.6.10; 1Tim.6.17-1Tim.6.19; Heb.13.5; Jas.5.2-Jas.5.3; Matt.24.43
Matt.6.19
Luke.11.34-Luke.11.35
Matt.6.22; Matt.20.15; Deut.15.9; Prov.28.22
Luke.16.13; Rom.6.16; Jas.4.4; Luke.16.9; Luke.16.11; Luke.16.13
Matt.6.25-Matt.6.33; Luke.12.22-Luke.12.31
Matt.6.27-Matt.6.28; Matt.6.31; Matt.6.34; Matt.10.19; Matt.13.22; 1Cor.7.32; Phil.4.6; 1Pet.5.7
Job.38.41; Ps.146.9; Matt.10.31
Luke.2.52
1Kgs.10.4-1Kgs.10.7
Matt.8.26; Matt.14.31; Matt.16.8; Matt.17.20
Matt.6.7; Matt.6.8
Matt.5.6; Matt.5.20; Matt.6.10; 1Kgs.3.11-1Kgs.3.14; Mark.10.29-Mark.10.30; 1Tim.4.8; 1Pet.3.9
Jas.4.13-Jas.4.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Адилеттүү иштериңерди адамдарга көрүнүш үчүн кылуудан сак болгула. Болбосо асмандагы Атаңардан сыйлык албайсыңар.
2 Ошондуктан кайыр берип жатканыңда, элге жарыялаш үчүн, сурнай тартпа. Эки жүздүү адамдар элден атак алыш үчүн, синагогаларда, көчөлөрдө ушундай кылышат. Силерге чындыкты айтып коёюн, алар өз сыйлыгын алышты.
3 Ал эми сен кайыр берип жатканыңда, оң колуң сол колуңдун эмне кылып жатканын билбесин.
4 Кайырды жашыруун бер. Жашыруун кылынганын көргөн Атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет.
5 Эки жүздүүлөргө окшоп сыйынбагын. Алар адамдарга көрүнүш үчүн, синагогаларда жана көчөлөрдүн бурч-бурчтарында туруп алып сыйынганды жакшы көрүшөт. Силерге чындыкты айтып коёюн, алар өз сыйлыгын алышты.
6 Ал эми сен сыйынарда, бөлмөңө кирип, эшигиңди жап да, көрүнбөгөн Атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн Атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет.
7 Бутпарастарга окшоп ашык сөздөрдү айтып сыйынбагыла. Себеби алар: “Көп сүйлөсөк, сыйынуубуз угулат”, – деп ойлошот.8
Ошондуктан алардай болбогула, анткени эмнеге муктаж экениңерди Атаңар сурай элегиңерде эле билет.
9 Силер болсо мындай сыйынгыла: Асмандагы Атабыз! Сенин ысымың ыйык тутулсун.
10 Сенин Падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле, жерде да Сенин эркиң аткарылсын.
11 Бизге күнүмдүк наныбызды бер.
12 Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр.
13 Азгырылышыбызга жол бербе, бизди жамандыктан сакта. Анткени Падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө Сага таандык. Оомийин.
14 Эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асмандагы Атаңар да силерди кечирет.
15 Эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда Атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт.
16 Ошондой эле орозо кармаганыңарда, эки жүздүүлөргө окшоп кабагыңарды салбагыла. Алар өздөрүнүн орозо кармап жатканын адамдарга көрсөтүш үчүн, кабагын бүркөп алышат. Силерге чындыкты айтып коёюн, алар өз сыйлыгын алышты.
17 Ошентип, сен өзүңдүн орозо кармап жатканыңды адамдарга эмес, көрүнбөгөн Атаңа көрсөтүш үчүн,
18 башыңды майлап, бетиңди жуу. Жашыруун орозо кармаганыңды көргөн Атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет.
19 Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат, уурулар үйдүн түбүн казып кирип, уурдап кетишет.
20 Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт, уурулар үйдүн түбүн казып киришпейт да, уурдап кетишпейт.
21 Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот.
22 Дененин чырагы – көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот.
23 Эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот. Эгерде сендеги жарык караңгы болсо, анда ал кандай коркунучтуу караңгылык!
24 Эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт; бирине жан-дили менен берилип, экинчисин барк албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар.
25 Ошондуктан силерге айтарым: “Эмне ичип, эмне жейбиз?” – деп, жаныңар үчүн; “Эмне киебиз?” – деп, денеңер үчүн түйшүк тартпагыла. Тамакка караганда жан, кийимге караганда дене кымбат эмеспи!
26 Асмандагы канаттууларды карагылачы! Алар эгин экпейт, оруп-жыйбайт, кампага жыйнабайт, бирок Асмандагы Атаңар аларды азыктандырат. Алардан силер канча эсе артыксыңар!
27 Кимиңер түйшүк тартуу менен боюңарды бир чыканак өстүрө аласыңар?
28 Кийим үчүн эмнеге түйшүк тартасыңар? Талаадагы лилия гүлдөрүнүн кантип өсүп жатканын карагылачы! Алар эмгектенбейт, жип ийрибейт.
29 Бирок силерге айтып коёюн, атүгүл, атак-даңктуу Сулайман да булардын бириндей кийинген эмес.
30 Бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби, ишеними аздар!
31 Ошондуктан: “Эмне жейбиз, эмне ичебиз?” же “Эмне киебиз?” – деп түйшүк тартпагыла.
32 Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы Атаңар билет.
33 Баарынан мурда Кудайдын Падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет.
34 Ошондуктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өзү үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү.