Жекшемби.
Matt.28.1-Matt.28.8; Mark.16.1-Mark.16.8; Luke.24.1-Luke.24.10; John.20.1
Mark.16.1-Mark.16.14; Luke.24.1-Luke.24.49; John.20.1-John.20.23
Matt.27.56; Matt.27.61
John.20.12
Dan.10.6; Dan.7.9; Mark.9.3; John.20.12; Acts.1.10
Rev.1.17
Matt.27.63
Matt.28.10; Matt.28.16; Matt.26.32
Ps.2.11
Mark.16.9; John.20.14; 2Kgs.4.27; Matt.28.17; Luke.24.52
John.20.18; John.20.17; Ps.21.23; Rom.8.29; Heb.2.11-Heb.2.12; Heb.2.17
Matt.27.65-Matt.27.66
Matt.27.64
Matt.27.2; Acts.12.20
Matt.27.8
Mark.16.15-Mark.16.18
Matt.28.7
Matt.28.9
Matt.11.27; Dan.7.13-Dan.7.14; John.3.35; John.13.3; John.17.2; Acts.2.36; Rom.14.9; 1Cor.15.27; Eph.1.10; Eph.1.20-Eph.1.22; Phil.2.9-Phil.2.10; Col.2.10; Heb.1.2; Heb.2.8; 1Pet.3.22; Matt.9.6; John.5.27; Matt.6.10; Luke.2.14
Mark.16.15-Mark.16.16; Matt.13.52; Luke.24.47; Matt.24.14; Mark.11.17; Rom.1.5; Mark.16.15-Mark.16.16; Acts.8.16; 2Cor.13.13
John.14.15; Acts.1.2; Matt.1.23; Matt.18.20; John.12.26; John.14.3; John.17.24; Acts.18.10; Matt.13.39
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйса Машайактын тирилүүсү
жана ошол күнкү окуялар

1
Ишемби күнү өткөндөн кийин, жуманын биринчи күнү таң заардан магдалалык Мариям менен башка Мариям мүрзөнү көргөнү келишти.
2 Ошол учурда катуу жер титирөө болду, анткени Теңирдин бир периштеси асмандан түшүп келди. Ал мүрзөнүн оозундагы ташты жылдырып, таштын үстүнө отурду.
3 Анын көрүнүшү чагылгандын жарыгындай, кийими кардай аппак эле.
4 Күзөттө тургандардын үрөйү учуп, сенейип катып калышты.
5 Периште болсо аялдарга мындай деп кайрылды: «Коркпогула! Айкаш жыгачка кадалган Ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем.
6 Ал бул жерде жок. Өзү айткандай, Ал тирилди. Келип, Анын жаткан жерин карап көргүлө.
7 Анан тезирээк барып, Анын шакирттерине: “Ал өлүп, кайра тирилди! Ал силерди Галилеядан тосуп алат, Аны ошол жерден көрөсүңөр”, – деп айткыла. Силерге айтарым ушу».
8 Аялдар мүрзөдөн шашкан бойдон чыгышты да, ары коркуп, ары аябай кубанып, шакирттерге кабарлаганы чуркап жөнөштү.
9 Шакирттерге кабарлаганы бара жатышканда, Ыйса алардын алдынан чыгып: «Салам!» – деди. Алар жакын келип, Ыйсанын бутун кучактай жыгылып, Ага таазим кылышты.
10 Ошондо Ыйса аларга: «Коркпогула. Барып, Менин бир туугандарыма кабар бергиле. Галилеяга барышсын, алар Мени ошол жерден көрүшөт», – деди.

Мүрзө күзөтчүлөрүн акчага сатып алуу

11 Аялдар жолдо бара жатышканда, кээ бир сакчылар шаарга келип, болуп өткөн окуянын баарын башкы ыйык кызмат кылуучуларга айтып беришти.
12 Башкы ыйык кызмат кылуучулар аксакалдар менен кеңешип, аскерлерге көп акча беришти да,
13 мындай дешти: «Силер: “Биз уктап жатканда, шакирттери келип, Анын сөөгүн уурдап кетишти”, – деп айткыла.
14 Эгерде бул кабар башкаруучуга жетсе, биз аны ынандырып, силерди чатактан куткарып алабыз».
15 Аскерлер акчаны алышты да, алардын айтканындай кылышты. Ошол сөз бүгүнкү күнгө чейин жүйүттөрдүн арасында айтылып келет.

Улуу тапшырма

16
Он бир шакирт Ыйса буйругандай, Галилеяга барып, тоого чыкты.
17 Алар Ыйсаны көргөндө, Ага таазим кылышты. Кээ бирөөлөрү болсо шектеништи.
18 Ошондо Ыйса аларга жакын келип, мындай деди: «Асмандагы жана жер үстүндөгү бардык бийлик Мага берилди.
19 Баргыла да, бардык элдерди Мага шакирт кылгыла. Аларды Ата, Уул жана Ыйык Рухтун атынан сууга чөмүлдүргүлө.
20 Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин, бардык убакта Мен силер менен болом». Оомийин.