Matt.21.23; Matt.24.1-Matt.24.51; Mark.13.1-Mark.13.37; Luke.21.5-Luke.21.36
Mark.13.1-Mark.13.2; Luke.21.5-Luke.21.6
Luke.19.44
Mark.13.5-Mark.13.13; Luke.21.8-Luke.21.19
Matt.21.1; Mark.4.34; Acts.1.6-Acts.1.7; Matt.24.27; Matt.24.37; Matt.24.39; 1Thess.2.19; Matt.13.39
Jer.29.8; Eph.5.6; Col.2.8; 2Thess.2.3; 1John.3.7
Matt.24.11; Matt.24.24; Jer.14.14; 1John.2.18; Matt.1.17
2Thess.2.2; Rev.1.1
2Chr.15.6; Rev.6.4; Isa.19.2; Acts.11.28; Rev.6.8; Rev.6.12
John.16.21; Acts.2.24; Rom.8.22
Matt.10.17; Matt.10.21; Matt.24.21; Matt.24.29; Rev.2.10; Matt.23.34; John.16.2; Matt.10.22
Matt.10.21
Matt.7.15; Matt.24.5; Matt.24.24
Rev.2.4
Matt.10.22
Rom.10.18; Col.1.6; Col.1.23; Mark.14.9; Matt.10.18; Matt.28.19; Matt.24.6
Mark.13.14-Mark.13.23
Dan.9.27; Dan.11.31; Dan.12.11; John.11.48; Acts.6.13; Acts.21.28; Dan.9.22-Dan.9.23; Dan.9.25; Rev.1.3
Luke.17.31; Luke.5.19
Luke.23.29
Matt.24.29; Dan.12.1; Rev.7.14; Rev.16.18
Matt.24.24; Matt.24.31; Isa.65.8-Isa.65.9; Luke.18.7; Matt.22.14
Luke.17.23; Matt.24.5; Matt.24.26
1John.2.18; Matt.24.11; Deut.13.1-Deut.13.3; 2Thess.2.9-2Thess.2.11; Rev.13.13-Rev.13.14; Rev.16.14; Rev.19.20; Acts.8.9; Matt.24.11
John.13.19; John.14.29; 2Pet.3.17
Acts.21.38
Mark.13.24-Mark.13.37; Luke.21.25-Luke.21.36
Luke.17.24; Matt.24.3; Matt.24.37; Matt.24.39
Luke.17.37; Job.39.30
Matt.24.21; Isa.13.10; Isa.24.23; Ezek.32.7; Joel.2.10; Joel.2.31; Joel.3.15; Acts.2.20; Amos.5.20; Amos.8.9; Zeph.1.15; Rev.6.12; Rev.8.12; Rev.6.13; Isa.14.12; Isa.34.4
Dan.7.13; Matt.24.3; Rev.1.7; Zech.12.12; Matt.16.27; Matt.26.64; Mark.9.1; Matt.25.31
Matt.13.41; 1Cor.15.52; 1Thess.4.16; Matt.23.37; 2Thess.2.1; Matt.24.22; Matt.24.24; Dan.7.2; Zech.2.6; Rev.7.1; Deut.4.32; Deut.30.4
Mark.13.28-Mark.13.29; Luke.21.29-Luke.21.31
Jas.5.9; Rev.3.20
Matt.16.28
Ps.101.27; Isa.51.6; 2Pet.3.10; Matt.5.18; Heb.12.27; Ps.118.89; Isa.40.8; 1Pet.1.23; 1Pet.1.25
Matt.25.13; 1Thess.5.1-1Thess.5.2; Phil.2.6-Phil.2.7; Zech.14.7; Acts.1.7
Luke.17.26-Luke.17.27; Matt.24.27
Matt.24.37; Matt.22.30; Gen.7.7-Gen.7.16
Matt.24.37
Luke.17.35; Exod.11.5; Isa.47.2
Mark.14.34-Mark.14.38; Luke.12.37; Luke.21.36; Acts.20.31; 1Thess.5.6; John.13.13
Matt.24.43-Matt.24.51; Luke.12.39-Luke.12.46
1Thess.5.2; 2Pet.3.10; Rev.3.3
Matt.25.10; Matt.24.27
Matt.25.21; 1Cor.4.2; Heb.3.5; Matt.7.24; Matt.10.16; Matt.25.2
John.13.17; Rev.16.15
Matt.25.21; Matt.25.23
Matt.25.5
1Thess.5.7
2Pet.3.12; Matt.25.13
Matt.8.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйса Зайтун тоосунда

1
Ыйса ийбадатканадан чыгып кетип бара жатканда, ийбадаткананын имараттарын көрсөтүш үчүн, шакирттери жанына келишти.
2 Ыйса аларга: «Булардын баарын көрүп турасыңарбы? Силерге чындыкты айтып коёюн, бул жерде таш үстүндө таш калбайт, баары кыйратылат», – деди.

Теңирдин экинчи жолку келүүсү

3
Ыйса Зайтун тоосунда отурганда, шакирттери жанына келип: «Бизге айтып берчи, бул качан болот? Сенин келер убактыңды жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсе болот?» – деп сурашты.
4 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Силерди бирөө адаштырып кетпес үчүн, сак болгула.
5 Анткени: “Машайак Менмин”, – деп, Менин ысымымды жамынып көптөр келип, көп адамдарды адаштырышат.
6 Ошондой эле алыс жана жакын жерде болуп жаткан согуштар жөнүндө угасыңар. Бирок коркпогула! Анткени булардын баары болушу керек, бирок бул дүйнөнүн акыры эмес!
7 Бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Жер-жерлерде ачарчылык, жугуштуу оорулар жана жер титирөөлөр болот.
8 Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана.
9 Ошондо силерди кыйнашат, өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардык элдерге жек көрүндү болосуңар.
10 Ошондо көптөр азгырылышат, бири-бирине чыккынчылык кылышат, бири-бирин жек көрүшөт.
11 Көптөгөн жалган пайгамбарлар чыгып, көптөрдү адаштырат.
12 Тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат.
13 Акырына чейин чыдаган адам куткарылат.
14 Асман Падышачылыгы жөнүндөгү бул Жакшы Кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат, ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет.

Келе турган улуу кайгы

15
Окуган адам түшүнүп алсын: ошентип, Даниел пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич ыйык жайда турганын көргөнүңөрдө,
16 Жүйүт аймагындагылар тоолорго качып кетишсин.
17 Ким үйдүн үстүндө болсо, ал үйүнөн бир нерсе алуу үчүн түшпөсүн.
18 Ким талаада болсо, ал кийимдерин алуу үчүн, артка кайтпасын.
19 Ошол күндөрү кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот.
20 Качууңар кышка же ишемби күнүнө туура келип калбас үчүн, сыйынгыла.
21 Анткени ошондо жер жаралгандан тартып, азыркыга чейин болбогон жана андан кийин да болбой турган чоң алаамат болот.
22 Эгерде ал күндөр кыскартылбаса, эч бир адам куткарылмак эмес. Ал күндөр тандалгандар үчүн гана кыскартылат.
23 Эгерде ошондо кимдир бирөө силерге: “Машайак мына, бул жерде” же “Тигине, тигил жерде”, – десе, ишенбегиле.
24 Анткени жалган машайактар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштыруу үчүн, чоң жышаандарды жана ажайыптарды көрсөтүшөт.
25 Мына, Мен силерге алдын ала айттым.
26 Ошондуктан, эгерде силерге: “Мына, Ал ээн талаада”, – дешсе, чыкпагыла; “Мына, Ал ички бөлмөдө”, – дешсе, ишенбегиле.

Ыйса Теңирдин даңк менен келүүсү

27
Анткени Адам Уулу чыгыштан батышка чейин жарк этип көрүнгөн чагылган сыяктуу келет.
28 Өлүк кайсы жерде болсо, жору-кузгун ошол жерге чогулат.
29 Ошол күндөрдөгү алааматтан кийин күн караңгылап, ай өз жарыгын бербей калат. Асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү кыймылдайт.
30 Ошондо асмандан Адам Уулунун жышааны көрүнөт. Жер үстүндөгү бардык элдер боздошот жана Адам Уулунун асмандагы булуттар үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт.
31 Ал чоң сурнай тарткан периштелерин жиберет, алар Кудай тандап алган адамдарды төгөрөктүн төрт бурчунан чогултушат.

Анжыр дарагына салыштыруу

32
Анжыр дарагынан сабак алгыла: анын бутактары көөп, бүчүр байлап калганда, жай келерине аз калганын билесиңер.
33 Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө, аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот.
34 Силерге чындыкты айтып коёюн, мунун баары болмоюнча, бул муун жок болуп кетпейт.
35 Асман менен жер жок болуп кетет, Менин сөздөрүм болсо жок болбойт.
36 Ал күн жана саат жөнүндө Атамдан башка эч ким билбейт, асмандагы периштелер да билбейт.
37 Адам Уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот.
38 Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин, адамдар ичип-жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен.
39 Топон суу каптап, баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам Уулу келгенде да ошондой болот.
40 Ошондо талаада жүргөн эки кишинин бири алынат, бири калтырылат.
41 Жаргылчак тартып отурган эки аялдын бири алынат, бири калтырылат.

Ыйсанын экинчи жолку
келүүсүн күтүү жөнүндө

42 Ошондуктан сергек болгула, анткени Теңириңердин кайсы убакта келерин билбейсиңер.
43 Ууру түндүн кайсы убагында келерин үй ээси билсе, сак болуп, ууруга үйүнүн түбүн каздыртмак эместигин билесиңер.
44 Ошондуктан силер да даяр болгула. Анткени Адам Уулу силер күтпөгөн убакта келет.
45 Кулдардын тамагын өз убагында берип турсун деп, кожоюн дайындаган ишенимдүү жана акылдуу кул ким?
46 Кожоюну кайтып келгенде, иштеп жаткан кул бактылуу.
47 Силерге чындыкты айтып коёюн, кожоюн өзүнүн бүт мал-мүлкүн ал кулга ишенип тапшырат.
48 Кулу жаман чыгып, “Кожоюнум жакында келбейт”, – деп ойлоп,
49 жолдошторун уруп-сабап, шарапкорлор менен ичип-жей баштаса,
50 кулдун кожоюну ал күтпөгөн күнү, ал ойлобогон убакта келет да,
51 аны бөлө чаап, эки жүздүүлөргө тиешелүү жаза менен жазалайт. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот.