Mark.12.1-Mark.12.12; Matt.21.33-Matt.21.46; Luke.20.9-Luke.20.19
Isa.5.1-Isa.5.7; Matt.21.33-Matt.21.46; Luke.20.9-Luke.20.19
Ps.79.9; Isa.5.1; Matt.21.28; Isa.5.2; Song.8.11-Song.8.12; Mark.13.34; Matt.25.14-Matt.25.15
Matt.5.12; Matt.22.6; Matt.23.34; Matt.23.37; 2Chr.24.19; 2Chr.36.15-2Chr.36.16; Neh.9.26; Jer.37.15; Jer.38.6; Acts.7.52; 2Cor.11.24-2Cor.11.26; 1Thess.2.15; Heb.11.36-Heb.11.37
Mark.12.3; Matt.22.4; Acts.14.19; Acts.5.41
Mark.12.3
Matt.3.17; Heb.1.1
Heb.1.2; John.1.11; Rom.8.17; 1Kgs.21.19
Heb.13.12
Luke.19.27; Matt.24.50; Matt.25.19; Matt.21.43; Acts.13.46; Acts.18.6; Acts.28.28; Matt.8.11-Matt.8.12
Matt.21.16; Luke.4.21; Acts.8.35; Acts.4.11; 1Pet.2.7; Ps.117.22-Ps.117.23
Mark.11.18; Luke.19.47-Luke.19.48; John.7.25; John.7.30; John.7.44; Matt.26.4; Mark.11.32; Matt.22.22
Mark.12.13-Mark.12.27; Matt.22.15-Matt.22.32; Luke.20.20-Luke.20.38
Matt.22.15-Matt.22.22; Luke.20.19-Luke.20.26
Mark.3.6; Mark.8.15; Mark.3.6; Mark.8.15; Luke.11.54
John.3.2; Acts.10.34; Acts.18.25-Acts.18.26; Acts.13.10; Matt.17.25; Luke.2.1; Luke.3.1
Matt.23.28; Luke.12.1; John.8.6; Matt.18.28
Rom.13.7
Matt.22.23-Matt.22.33; Luke.20.27-Luke.20.28
Matt.3.7; Matt.16.1; Matt.22.34; Acts.4.1; Acts.5.17; Acts.23.6; Acts.23.8; Acts.4.2
Deut.25.5
John.20.9; 1Cor.6.14
Matt.24.38; Luke.17.27; Matt.24.38; Luke.17.27
Matt.21.16; Luke.3.4; Luke.20.42; Acts.1.20; Acts.7.42; Exod.3.1-Exod.3.4; Exod.3.17; Acts.7.32; Exod.3.6
Mark.12.28-Mark.12.34; Matt.22.34-Matt.22.40; Matt.22.46; Luke.10.25-Luke.10.28
Matt.22.34-Matt.22.40; Luke.10.25-Luke.10.37
Luke.10.27; Deut.6.4-Deut.6.5; Rom.3.30; 1Cor.8.4; 1Cor.8.6; Gal.3.20; Eph.4.6; 1Tim.1.17; 1Tim.2.5; Jas.2.19; Jas.4.12; Jude.1.25; Matt.19.17; Matt.23.9
1John.4.21; Lev.19.18; Matt.19.19; Matt.23.23
Mark.12.29; Deut.4.35
Deut.4.6; Luke.2.47; Col.1.9; Col.2.2; 1Sam.15.22; Hos.6.6; Mic.6.6-Mic.6.8; Matt.9.13; Matt.12.7; Ps.39.7; Heb.10.6; Heb.10.8
Luke.20.40
Mark.12.35-Mark.12.37; Matt.22.41-Matt.22.45; Luke.20.41-Luke.20.44
Matt.22.41-Matt.22.46; Luke.20.41-Luke.20.44
Matt.26.55; Matt.1.1; Matt.1.17
Luke.10.21; 1Cor.12.3; Acts.2.34-Acts.2.35; Heb.1.13; Ps.109.1; 1Cor.15.25; Heb.10.13; Acts.7.49
Rom.1.3-Rom.1.4; Mark.6.20
Mark.12.38-Mark.12.39; Matt.23.1-Matt.23.2; Matt.23.5-Matt.23.7; Luke.20.45-Luke.20.46; Luke.11.43
Matt.23.1
Luke.14.7-Luke.14.8
Luke.11.39; Luke.16.14; Matt.6.5; Matt.6.7
Mark.12.41-Mark.12.44; Luke.21.1-Luke.21.4
Luke.21.1-Luke.21.4
Matt.27.6; John.8.20; 2Kgs.12.9
Luke.12.59
2Cor.8.2; 2Cor.8.12
Phil.4.11; Luke.8.43
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кыянатчы жүзүмчүлөр жөнүндө
үлгү-насаат аңгеме

1
Ыйса аларга үлгү-насаат аңгемелер менен сүйлөй баштады: «Бир адам жүзүм багын отургузат. Анын тегерегине тосмо куруп, жүзүм сыгылуучу жай жасап, күзөт мунарасын салат да, аны жүзүмчүлөргө тапшырып, өзү убактылуу бир жакка кетет.
2 Жүзүм багынын жемишинен алуу үчүн, өз убагы келгенде, жүзүмчүлөргө өзүнүн кулун жөнөтөт.
3 Алар болсо кулду кармап алып сабашат да, куру кол кетирип жиберишет.
4 Ошондо ал башка кулун жиберет. Жүзүмчүлөр анын башын таш менен жарып, кордоп кетирип жиберишет.
5 Ошондо ал дагы бир кулун жөнөтөт. Жүзүмчүлөр аны өлтүрүп салышат. Ал дагы көптөгөн кулдарын жөнөтөт. Жүзүмчүлөр алардын кээ бирин сабап, кээ бирин өлтүрүп салышат.
6 Акыры жүзүмдүк ээси: “Уулумдан уялышар”, – деп, жүзүмчүлөргө өзүнүн сүйүктүү уулун жөнөтөт.
7 Бирок жүзүмчүлөр бири-бирине: “Бул – мурасчы. Жүргүлө, аны өлтүрүп салабыз, ошондо мурас биздики болот”, – дешет да,
8 аны кармап алып өлтүрүп, жүзүм багынын сыртына ыргытып жиберишет.
9 Эми жүзүмдүк ээси эмне кылат? Ал келет да, жүзүмчүлөрдү өлтүрүп, жүзүмдүктү башкаларга тапшырат.
10 Силер Кудайдын китебиндеги: “Куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды.
11 Бул Теңирден, бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт” деген сөздөрдү окуган жок белеңер?»
12 Ошондо алар Ыйсаны кармоого аракет кылышты. Анткени алар бул үлгү-насаат аңгемеде өздөрү жөнүндө айтылганын түшүнүшкөн эле. Бирок элден коркушкандыктан, ал жерден кетип калышты.

Салык жөнүндө суроо

13
Алар Ыйсаны сөзүнөн кармоо үчүн, бир нече фарисейди жана Ироддун бир нече кишисин жөнөтүштү.
14 Алар Ыйсага келип: «Устат, Сенин адилеттүү адам экениң бизге белгилүү. Эч кимге жагынбайсың, бет карамалык кылбайсың, Кудайдын мыйзамдарын туура окутасың. Рим падышасына салык төлөө туурабы же туура эмеспи? Беришибиз керекпи же бербей эле коюшубуз керекпи?» – дешти.
15 Бирок алардын эки жүздүүлүгүн билген Ыйса: «Мени эмне сынап жатасыңар? Мага динарий алып келип көрсөткүлөчү», – деди.
16 Алар алып келип беришти. Ошондо Ыйса алардан: «Мына бул сүрөт менен жазуу кимдики?» – деп сурады. Алар Ага: «Падышаныкы», – деп жооп беришти.
17 Ыйса аларга: «Падышага тиешелүүнү падышага, Кудайга тиешелүүнү Кудайга бергиле», – деп жооп берди. Ошондо алар Ыйсага аябай таң калышты.

Тирилүү жөнүндө

18
Андан кийин «Өлгөндөр тирилбейт» деген садукейлер Ыйсага келип:
19 «Устат! Муса бизге: “Эгерде бирөөнүн бир тууганы өлүп, аялы калса жана андан бала калбаса, анда бир тууганы анын аялын алып, тукумун уласын”, – деп жазып калтырган.
20 Жети бир тууган бар эле. Биринчиси аял алып, артына тукум калтырбай көз жумду.
21 Анан ал аялды экинчиси алды. Ал да дүйнөдөн баласыз өтүп кетти. Үчүнчүсү да ошондой болду.
22 Ал аялды жетөө тең алышты, бирок бала калтырышкан жок. Акырында аял да өлдү.
23 Тирилүү күнү келгенде, өлгөндөр тирилгенден кийин, ал аял булардын кимисинин аялы болот? Анткени аны жетөө тең аялдыкка алган», – деп сурашты.
24 Ошондо Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Силер Ыйык Жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар.
25 Өлгөндөр тирилгенден кийин, аял алуу, күйөөгө тийүү деген болбойт. Алар асмандагы периштелердей болуп калышат.
26 Өлгөндөрдүн тирилери жөнүндө айта турган болсок, Мусанын китебиндеги жалындаган бадал жөнүндөгү аңгемеде Кудайдын Мусага: “Мен Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайымын”, – дегенин окуган жок белеңер?”
27 Кудай – өлгөндөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы. Демек, силер өлгөндөр тирилбейт деп, катуу жаңылып жатасыңар».

Улуу осуят

28
Алардын талашын жана Ыйсанын аларга жакшы жооп бергенин уккан бир мыйзам окутуучу Анын жанына келип: «Эң биринчи осуят кайсы?» – деп сурады.
29 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Эң биринчи осуят бул: “Кулак сал, Ысрайыл! Биздин Кудай-Теңирибиз – жалгыз Теңир.
30 Кудай-Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан-дилиң менен, бүт түшүнүгүң менен жана бардык күч-кубатың менен сүй!” Биринчи осуят ушул!
31 Экинчиси ушуга окшош: “Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй”. Булардан башка улуу осуят жок».
32 Мыйзам окутуучу Ыйсага: «Туура айтасың, Устат! Кудай бирөө, Андан башка Кудай жок.
33 Аны чын жүрөгүң менен, бүт акылың менен, бүт жан-дилиң менен, бардык күч-кубатың менен сүйүү жана өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүйүү бардык бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктардан жана башка курмандыктардан да артык», – деди.
34 Ыйса анын туура жооп бергенин көрүп, ага: «Сен Кудайдын Падышачылыгынан алыс эмессиң», – деди. Ушундан кийин эч ким Ага суроо берүүгө батынган жок.

Машайак – Дөөттүн Уулу жана Теңири

35
Ыйса ийбадатканада элди окутуп жатканда, мындай деди: «Мыйзам окутуучулар Машайакты Дөөттүн Уулу деп, эмненин негизинде айтып жүрүшөт?
36 Анткени Дөөт өзү Ыйык Рухтун жетеги менен: “Теңир менин Теңириме мындай деди: Мен Сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин, Менин оң жагыма отур”, – деген.
37 Демек, Дөөт өзү Машайакты “Теңирим” деп атаган болсо, анан кантип Ал Дөөттүн Уулу болсун?» Ошондо көп эл Аны берилүү менен укту.

Мыйзам окутуучулардын эки жүздүүлүгү

38
Анан Ыйса элди мындай деп окутту: «Узун кийим кийип жүрүүнү, элдик жыйындарда алик алууну,
39 синагогада алдыңкы орундарда, тойлордо болсо төрдө отурууну жакшы көргөн мыйзам окутуучулардан сак болгула.
40 Алар жесир аялдардын мал-мүлкүн талап-тоношот, элге көрүнүш үчүн, узакка сыйынышат. Алар оор жазага дуушар болушат».

Жесир аялдын лептасы

41
Ыйса курмандыктар салына турган кутунун маңдайында элдин акча салганын карап отурду. Көптөгөн бай адамдар көп акча салып жатышты.
42 Бир жесир аял да келип, эки лепта салды.
43 Ошондо Ыйса шакирттерин жанына чакырып, аларга мындай деди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, бул жарды жесир аял акча салгандардын бардыгынан көп салды.
44 Анткени бардыгы өздөрүнөн артканды салышты, ал эми бул аял жардылыгына карабастан, колунда болгонун, тамакка деген акчасынын баарын салды».