Deut.7.8; Jer.31.3; Mal.2.14; Mal.2.17; Mal.3.7-Mal.3.8; Mal.3.13; Amos.1.11; Obad.1.10; Rom.9.13
Isa.34.13; Jer.49.10; Jer.49.18; Ezek.35.3-Ezek.35.4; Joel.3.19
Ps.90.8
Exod.20.12; Exod.4.22; Hos.11.1; Luke.6.46; Mal.1.2
Mal.1.8; Mal.2.12; Mal.3.3; Mal.1.2; Mal.1.12
Mal.1.13; Lev.22.22
Zech.7.2; Deut.10.17
Isa.1.13; Isa.1.11; Jer.6.20; Amos.5.21
Isa.2.2; Isa.56.7; Isa.60.3; Isa.66.19; Isa.2.2; Isa.56.7; Isa.60.3; Isa.66.19
Mal.1.7
Isa.43.23; Mal.3.14; Mic.6.3; Mal.1.8; Lev.22.20
Exod.12.5; Lev.22.21; Zech.14.9; Ps.46.3; Ps.75.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңирдин Ысрайылга болгон сүйүүсү

Теңирдин Малахия аркылуу Ысрайылга айткан пайгамбарчылык сөзү.
«Мен силерди сүйдүм, – дейт Теңир, – силер болсо: “Сен бизге болгон сүйүүңдү эмне менен көрсөттүң?” – деп айтып жатасыңар. Эйсап Жакыптын бир тууганы эмеспи? – дейт Теңир. – Бирок Мен Жакыпты сүйдүм.
Эйсапты болсо жек көрдүм, анын тоолорун чөлгө айланттым, ал ээлеген жерлерди чөлдүн чөөлөрүнө бердим.
Эгерде Эдом: “Биз кыйрадык, бирок кайрылып келип, кыйраганды калыбына келтиребиз”, – десе, анда Себайот Теңир мындай дейт: “Алар курушат, Мен кыйратам. Алардын жерин мыйзамсыздардын жери, элин түбөлүккө Теңирдин каарына калган эл деп аташат”.
Муну силер өз көзүңөр менен көрүп: “Теңир Ысрайыл жеринен сырткаркы жерлерде даңкталды!” – дейсиңер.

Кудайдын ыйык кызмат кылуучуларды жемелеши

Уул өз атасын, кул өз кожоюнун урматтайт. Менин ысымымды булгаган ыйык кызмат кылуучулар, эгерде Мен ата болсом, анда кана Мени сыйлаганыңар? Эгерде Мен Теңир болсом, анда кана Менин алдымда коркуп турганыңар? – дейт Себайот Теңир силерге. Силер болсо: “Биз Сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз?” – дейсиңер.
Силер Менин курмандык чалынуучу жайыма таза эмес нанды алып келесиңер да, анан: “Биз Сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз?” – дейсиңер. “Теңирдин дасторкону сыйга татыктуу эмес”, – дегениңер менен булгап жатасыңар.
Курмандыкка сокур малды чалып жатасыңар, ушунуңар жакшыбы? Же болбосо аксаган, оорулуу малды чалып жатасыңар, ушунуңар жакшыбы? Ошону өзүңдүн төрөңө тартуу кылып көрчү! Ал сага ыраазы болор бекен? Сени жакшы кабыл алар бекен? – дейт Себайот Теңир.
Ошондуктан Кудайга сыйынгыла, Ал бизге ырайым кылсын. Бирок силердин колуңардан ушундай нерсе чыгып жатканда, Ал силерди ырайымдуулук менен кабыл ала алабы? – дейт Себайот Теңир.
Менин курмандык чалынуучу жайымда отту бекер эле күйгүзбөш үчүн, силердин араңардан кимдир бирөө эшикти кулпулап койсо жакшы болмок. Мен силерге ыраазы эмесмин, – дейт Себайот Теңир, – силердин колуңардан чыккан тартуулар Мага жакпайт.
Анткени чыгыштан батышка чейин Менин ысымым элдер арасында улуу болот, бардык жерде Менин ысымыма жыпар жыттуу зат түтөтүшөт, таза курмандык чалышат. Анткени Менин ысымым элдер арасында улуу болот, – дейт Себайот Теңир.
Силер болсо аны “Теңирдин дасторкону сыйга татыктуу эмес, анын үстүндөгү жемиш – эч нерсеге арзыбаган тамак” дегениңер менен булгап жатасыңар.
“Канча мээнет кетти!” дейсиңер, аны барктабайсыңар, – дейт Себайот Теңир, – уурдалган, аксаган, оорулуу малды курмандыкка чалып жатасыңар, ошондой эле сапаттагы нан курмандыгын тартуулап жатасыңар. Мен буларды силердин колуңардан ыраазычылык менен кабыл ала аламбы? – дейт Теңир.
Убада берип коюп, короосунда кемчиликсиз эркек малы бар болсо да, Теңирге арнап курмандыкка майып малды чалган алдамчыга каргыш! Анткени Мен улуу Падышамын, Менин ысымым элдер арасында коркунучтуу».