Бул эврей элинде өкүнүүнү, кайгырууну билдирет.
Luke.21.36; Rom.12.12; Eph.6.18; Col.4.2; 1Thess.5.17; Luke.11.5-Luke.11.9; 2Cor.4.1; 2Cor.4.16; 2Thess.3.13
2Cor.8.21
Luke.11.8
Rev.6.10; Isa.63.4; Rom.8.33; Col.3.12; Titus.1.1; Mark.13.20; Ps.87.2; Jas.5.7; 2Pet.3.9
Heb.10.37; Luke.17.26-Luke.17.30; Matt.24.12
Luke.16.15; Matt.5.20; 2Cor.1.9; Prov.30.12; Isa.65.5; John.7.48-John.7.49
2Kgs.20.5; 2Kgs.20.8; Acts.3.1; Luke.18.14
Matt.6.5; Mark.11.25; Rev.3.17
Matt.9.14; Luke.11.42
Luke.18.11; Ezra.9.6; Luke.23.48; Ps.78.9; Ezek.16.63; Dan.9.19
Luke.14.11
Luke.18.15-Luke.18.17; Matt.19.13-Matt.19.15; Mark.10.13-Mark.10.16
Matt.19.13-Matt.19.15; Mark.10.13-Mark.10.16
Luke.18.39
Matt.18.3; Mark.9.39; Matt.18.3
John.3.3; John.3.5; Luke.8.13; Jas.1.21
Luke.18.18-Luke.18.30; Matt.19.16-Matt.19.29; Mark.10.17-Mark.10.30; Luke.10.25-Luke.10.28
Matt.19.16-Matt.19.30; Mark.10.17-Mark.10.31
Matt.19.16; Matt.25.34
Rom.13.9; Exod.20.12-Exod.20.16; Deut.5.16-Deut.5.20; Matt.5.21; Matt.5.27
Phil.3.6
Luke.12.33; Luke.16.9; Luke.19.8; Acts.2.45; Acts.4.34-Acts.4.35; 1Tim.6.18-1Tim.6.19; Matt.6.19-Matt.6.20
Ezek.33.31
1Cor.1.26; Matt.13.22; Matt.12.28
Luke.18.24
Luke.1.37; Gen.18.14; Job.42.2; Jer.32.17; Jer.32.27
Matt.19.27
Matt.4.20; Matt.4.22; Mark.1.18; Mark.1.20
Luke.14.26
Job.42.10; Matt.6.33; Matt.12.32; Eph.1.21; Luke.20.35
Luke.18.31-Luke.18.33; Matt.20.17-Matt.20.19; Mark.10.32-Mark.10.34
Matt.20.17-Matt.20.19; Mark.10.32-Mark.10.34
Luke.9.51; Ps.22; Matt.1.22; Matt.26.24
Matt.27.2; John.18.30-John.18.31; Acts.3.13; Acts.2.23; Acts.4.27; Acts.21.11; Matt.27.26-Matt.27.31; Mark.14.65; Mark.15.19; Matt.26.67
Luke.9.22
Mark.9.32; Luke.9.45; Luke.24.16
Luke.18.35-Luke.18.43; Matt.20.29-Matt.20.34; Mark.10.46-Mark.10.52
Matt.20.29-Matt.20.34; Mark.10.46-Mark.10.52
John.9.1; John.9.8
Matt.2.23
Matt.1.1; Matt.9.27
Luke.18.15
Mark.10.36
Luke.7.50; Luke.8.48; Luke.17.19; Matt.9.22; Mark.5.34; Luke.7.3; Luke.8.36; Luke.8.50
Luke.7.16; Luke.13.13; Luke.19.37
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Адилетсиз сот жөнүндө үлгү-насаат аңгеме

1 Ыйса шакирттерине дайыма сыйынуу жана чөкпөө жөнүндө мындай үлгү-насаат аңгеме айтып берди:
2 «Бир шаарда Кудайдан коркпогон, адамдардан уялбаган сот болуптур.
3 Ошол эле шаарда бир жесир аял бар экен. Аял сотко кайра-кайра келип: “Мени каршылашымдан корго”, – деп өтүнөт.
4 Бирок сот көпкө чейин анын өтүнүчүн аткаргысы келбейт. Акыры ал өз ичинен: “Кудайдан коркпосом да, элден уялбасам да,
5 бул жесир аял мага тынчтык бербегендиктен, аны коргоюн. Ал келе берип, мени тажатпасын”, – дейт».
6 Анан Теңир мындай деди: «Адилетсиз соттун эмне дегенин уктуңарбы?
7 Кудай Өзү тандап алган, Өзүнө күнү-түнү жалынган адамдарды коргобойбу? Создуктурса да, аларды коргойт.
8 Силерге айтып коёюн, аларды тез эле коргоого алат. Бирок Адам Уулу келгенде, жер үстүнөн ишеним таба алар бекен?»

Фарисей жана салык жыйноочу жөнүндө
үлгү-насаат аңгеме

9 Өздөрүн адил адам эсептеп, башкаларды басынткан кээ бир адамдарга да Ыйса мындай үлгү-насаат аңгеме айтты:
10 «Эки адам сыйыныш үчүн, ийбадатканага кирет. Алардын бири фарисей, бири салык жыйноочу экен.
11 Фарисей туруп алып, ичинен мындай деп сыйынат: “Кудайым! Сага ыраазымын, анткени мен башка адамдарга окшоп талап-тонобойм, жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм жана мына бул салык жыйноочудай эмесмин!
12 Мен жумасына эки жолу орозо кармайм, тапкан бардык кирешемдин ондон бир бөлүгүн берем”.
13 Салык жыйноочу болсо алыс туруп алып, асманды кароого да батынбастан, көкүрөгүн койгулап: “Кудайым! Мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр!” – деп сыйынат.
14 Силерге айтып коёюн, фарисейге караганда бул адам Кудай алдында көбүрөөк акталып, үйүнө кетти. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт».

Ыйсанын балдарга батасын бериши

15
Колун тийгизип койсун деп, кээ бирөөлөр Ыйсага наристелерин алып келишти. Муну көргөн шакирттер аларга тыюу салышты.
16 Бирок Ыйса наристелерди жанына чакырып, шакирттерине мындай деди: «Балдардын Мага келүүсүнө жол бергиле, аларга тоскоолдук кылбагыла, анткени Кудайдын Падышачылыгы ушундайлардыкы.
17 Силерге чындыкты айтып коёюн, ким Кудайдын Падышачылыгын баладай кабыл албаса, ал ага кирбейт».

Ыйса жана бай жигит

18
Башчылардын бири Ыйсадан: «Жакшы Устат! Түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне кылышым керек?» – деп сурады.
19 Ыйса ага: «Мени эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес.
20 “Ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурдаба, бирөөгө жалаа жаппа, ата-энеңди сыйла” деген мыйзамдарды билесиң да», – деди.
21 «Булардын баарын мен жаш чагымдан бери сактап келем», – деди ал.
22 Ыйса муну укканда, ага мындай деди: «Сага дагы бир нерсе жетишпейт: колуңда болгондун бардыгын сатып, жакырларга таратып бер, ошондо сенин асманда казынаң болот. Анан келип, Менин артымдан ээрчи».
23 Муну укканда, башчынын көңүлү чөгө түштү, анткени ал өтө бай эле.
24 Ыйса анын көңүлү чөгө түшкөнүн көрүп: «Байлардын Кудайдын Падышачылыгына кирүүсү кандай кыйын!
25 Анткени бай адамдын Кудайдын Падышачылыгына кирүүсүнө караганда, төөнүн ийненин көзүнөн өтүүсү оңоюраак», – деди.
26 Муну уккандар: «Анда ким куткарылат?» – дешти.
27 Ошондо Ыйса: «Бул адамдын колунан келбейт, бирок Кудайдын колунан келет», – деди.

Шакирттердин сыйлыгы

28
«Мына, биз баарын таштап, Сени ээрчип жүрөбүз», – деди Петир.
29 Ошондо Ыйса шакирттерине мындай деди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, Кудайдын Падышачылыгы үчүн үй-жайын, же ата-энесин, же ага-инилерин, же эже-карындаштарын, же аялын, же балдарын таштаган адам
30 бул дүйнөдө алардан көп эсе алат жана келечекте түбөлүк өмүргө ээ болот».

Ыйсанын Өзүнүн өлүмү жана тирилүүсү
жөнүндө үчүнчү жолу айтышы

31
Ыйса он эки шакиртин четке чыгарып алып, аларга: «Мына, биз Иерусалимге бара жатабыз. Ал жерде пайгамбарлар аркылуу Адам Уулу жөнүндө жазылгандардын баары орундалат.
32 Анткени Аны бутпарастардын колуна салып беришет, алар болсо Аны шылдыңдашат, кордошот, бетине түкүрүшөт,
33 камчы менен сабашат, анан өлтүрүшөт. Бирок Ал үчүнчү күнү тирилет», – деди.
34 Шакирттер болсо бул сөздөрдүн эч бирин түшүнүшкөн жок. Бул сөздөрдүн мааниси алар үчүн купуя болгондуктан, айтылгандарды түшүнүшкөн жок.

Сокур адамдын айыгуусу

35
Ыйса Жерихо шаарына келе жатты. Жол боюнда бир сокур адам кайыр сурап отурган эле.
36 Өзүнүн жанынан көп кишилердин өтүп бара жатканын уккан ал: «Эмне болуп жатат?» – деп сурады.
37 Ага: «Назареттик Ыйса өтүп бара жатат», – деп жооп беришти.
38 Ошондо сокур адам: «Ыйса, Дөөттүн Уулу, мага ырайым кыла көр!» – деп кыйкырды.
39 Алдыда келе жаткандар анын унчукпай калуусун талап кылышты. Бирок ал: «Дөөттүн Уулу, мага ырайым кылчы!» – деп, мурункудан да катуу кыйкырды.
40 Ыйса токтоп, аны Өзүнө алып келүүнү буйруду. Сокур адам жакын келгенде, Ыйса андан:
41 «Менин эмне кылышымды каалайсың?» – деп сурады. Ал Ага: «Теңир, менин көзүм көрсө экен», – деди.
42 Ошондо Ыйса ага: «Көзүң көрсүн! Сени ишенимиң куткарды», – деди.
43 Ошол замат анын көздөрү көрө баштады. Ал Кудайды даңктап, Ыйсаны ээрчип жөнөдү. Муну көргөн бүт эл да Кудайды даңктады.