Элизабеттин боюна бүткөнүнө беш ай болуп, алтынчы айга караганда.
Төрөлгөнүнө сегиз күн болгондо.
Бизге Куткаруучу жиберди.
2Tim.4.5; 2Tim.4.17; Acts.3.18
Heb.2.3; John.15.27; John.16.4; Mark.1.1; Acts.11.15; 2Pet.1.16; 1John.1.1; 1John.1.3; Acts.4.20; 1Pet.5.1; Acts.26.16; 1Cor.4.1; Mark.4.14; 1Cor.11.2; 1Cor.11.23
Acts.11.4; Acts.23.26; Acts.24.3; Acts.26.25; Acts.1.1
Acts.2.36; 2Pet.1.16; 2Pet.1.19; Acts.18.25; Rom.2.18; 1Cor.14.19; Gal.6.6
Matt.2.1; 1Chr.24.10; Luke.1.8
Luke.2.25; Phil.2.15; Phil.3.6; 1Thess.2.10; 1Thess.3.13; 1Thess.5.23; Acts.23.1; Acts.24.16
Luke.1.36; Judg.13.2; 1Sam.1.2; Gen.18.11; Heb.11.11-Heb.11.12
1Chr.24.19; 2Chr.8.14; 2Chr.31.2; Luke.1.23; Luke.1.5
Exod.30.7-Exod.30.8; 1Sam.2.28; 1Chr.23.13; 2Chr.29.11; Luke.1.21-Luke.1.22; Rev.11.2; Rev.11.19; Heb.9.2-Heb.9.3
Ps.140.2; Rev.5.8; Rev.8.3-Rev.8.4; Lev.16.17
Exod.30.1-Exod.30.10; Exod.40.26-Exod.40.27
Acts.19.17
Acts.10.4; Acts.10.31; Luke.1.60; Luke.1.63
Luke.1.58
Luke.7.28; Matt.11.11; Luke.7.33; Num.6.3; Judg.13.4; Judg.13.7; Judg.13.14; Matt.11.18; Acts.2.15; Acts.2.17; Eph.5.18; Acts.2.15; Acts.2.17; Eph.5.18; Luke.1.41; Luke.1.67; Acts.2.4; Isa.49.1; Isa.49.5; Jer.1.5; Gal.1.15
Luke.1.76; John.3.28; Matt.11.14; Mal.4.6; Rom.10.21; Luke.7.27; Mal.3.1; Matt.11.10; Mark.1.2
Gen.15.8; Gen.17.17
Luke.1.26; Dan.8.16; Dan.9.21; Rev.8.2; 1Kgs.17.1; Job.1.6; Isa.63.9; Matt.18.10
Ezek.3.26; Ezek.24.27
Luke.1.9
Luke.1.21; Luke.1.62
2Chr.23.8; Luke.1.8; 2Kgs.11.5; 1Chr.9.25; Heb.10.11
Gen.30.23; 1Sam.1.6; Ps.112.9; Isa.4.1
Luke.1.19; Matt.2.23
Matt.1.16; Matt.1.18; Luke.2.4; Matt.1.20
Ps.44.3; Dan.9.23; Judg.6.12
Luke.1.12
Acts.7.46
Isa.7.14; Luke.2.21; Matt.1.21; Matt.1.25
Luke.1.76; Luke.6.35; Acts.7.48; Mark.5.7; Luke.1.69; 2Sam.7.11-2Sam.7.13; 2Sam.7.16; Ps.88.5; Ps.131.11; Isa.9.6-Isa.9.7; Isa.16.5; Acts.2.30; Rev.3.7; Matt.1.1
Dan.2.44; Dan.7.14; Dan.7.18; Dan.7.27; Heb.1.8; Rev.11.15; John.12.34
Matt.1.18; Matt.1.20; Luke.1.32; John.6.69; Matt.14.33
Luke.1.7
Gen.18.14; Matt.19.26
Judg.6.21; Acts.12.10
Luke.1.65; Josh.20.7; Josh.21.11
Luke.1.15; Luke.1.67
Judg.5.24; Deut.28.4; Ps.126.3
Luke.20.42; John.20.28; Luke.2.11
John.20.29; Luke.1.20
Luke.1.46-Luke.1.53; 1Sam.2.1-1Sam.2.10
1Sam.2.1-1Sam.2.10
1Thess.5.23; Ps.33.3-Ps.33.4; Ps.68.31; Acts.10.46; Acts.19.17
Ps.34.9; Isa.61.10; Hab.3.18; Acts.16.34; Luke.1.46; Ps.105.21; 1Tim.1.1; 1Tim.2.3; Titus.1.3; Titus.2.10; Titus.3.4; Jude.1.25; 2Tim.1.9
1Sam.1.11; Ps.137.6; Luke.9.38; Luke.11.27; Ps.71.17; Mal.3.12
Ps.88.9; Zeph.3.17; Ps.70.19; Ps.125.2-Ps.125.3; Ps.98.3; Ps.110.9; Isa.57.15
Deut.5.10; Deut.7.9; Ps.88.2-Ps.88.3; Ps.102.17
Ps.88.11; Ps.97.1; Ps.117.16; Isa.51.9; Dan.4.34; Jas.4.6
Luke.1.51; Job.5.11; Ps.74.8; Ps.106.40-Ps.106.41; Ps.112.7-Ps.112.8; Ps.146.6; Ezek.21.26; Jas.4.10
Ps.33.11; Ps.106.9; Luke.6.21; Luke.6.24-Luke.6.25; Job.22.9
Isa.41.8-Isa.41.9; Heb.2.16; Isa.44.21; Isa.49.3; Ps.97.3; Mic.7.20; Luke.1.72-Luke.1.73
Gen.17.19; Ps.131.11; Gal.3.16; Luke.1.54
Gen.19.19
Luke.2.21; Gen.17.12; Lev.12.3; Phil.3.5
Luke.1.13
Luke.1.22
Isa.8.1; Isa.30.8; Luke.1.60
Luke.1.20; Mark.7.35; Luke.2.28; Luke.24.53
Luke.7.16; Luke.1.39
Luke.2.19; Luke.2.51; Acts.11.21; Acts.13.11
Luke.1.15; Luke.1.41; Joel.2.28
1Kgs.1.48; 1Chr.29.10; Ezra.7.27; Ps.40.14; Ps.71.18; Ps.105.48; Isa.29.23; Matt.15.31; Acts.13.17; Luke.7.16; Exod.4.31; Luke.1.78; Acts.15.14; Heb.2.6; Luke.2.38; Ps.110.9; Ps.129.7-Ps.129.8; Luke.24.21; Isa.43.1; Isa.59.20
1Sam.2.1; 1Sam.2.10; Ps.131.17; Ezek.29.21; 2Sam.22.3; Ps.17.3; Luke.1.32
Rom.1.2; Jer.23.5-Jer.23.6; Acts.3.21
Ps.105.10
Mic.7.20; Lev.26.42; Ps.104.8-Ps.104.9; Luke.1.54-Luke.1.55; Rom.9.4
Gen.22.16-Gen.22.18; Gen.26.3; Heb.6.13-Heb.6.14
Zeph.3.15
Eph.4.24; 1Thess.2.10; Titus.2.12; Jer.32.39; Matt.28.20
Luke.7.26; Luke.20.6; Matt.11.9; Matt.14.5; Luke.1.32; Luke.1.17; Luke.3.4; Luke.7.27; Mal.3.1; Matt.3.3; Mark.1.2-Mark.1.3
Matt.26.28; Mark.1.4
Col.3.12; Mal.4.2; Eph.5.14; 2Pet.1.19; Luke.1.68; Luke.24.49
Isa.9.2; Matt.4.16; Acts.26.18; John.8.12; Ps.106.10; Isa.42.7; Rom.3.17; Luke.2.14
Luke.2.40; Matt.3.1; Matt.11.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кириш сөз

1 Урматтуу Теопил! Биздин арабызда кеңири белгилүү болгон окуялар жөнүндө көптөгөн адамдар баяндап жаза башташты.
2 Бизге ал окуяларды башынан бери өз көзү менен көргөндөр жана Кудайдын Сөзүн таратуучулар айтышкан эле.
3 Ошондуктан бардыгын башынан баштап кылдаттык менен изилдеп чыкканымдан кийин, мен да сага ирети менен баяндап жазып жиберүүнү туура таптым.
4 Бул аркылуу сен өзүң уккан сөздөрдүн чындык экендигин билип каласың.

Периште чөмүлдүрүүчү Жакандын
төрөлөрүн кабарлайт

5 Жүйүт падышасы Ироддун убагында Абия тобунда Захария аттуу ыйык кызмат кылуучу болгон. Анын Арун уруусунан чыккан Элизабет деген аялы бар эле.
6 Экөө тең Теңирдин осуяттары менен көрсөтмөлөрүн так аткарып, Кудай алдында адил жашашчу.
7 Элизабет төрөбөс болгондуктан, алардын балдары жок болчу. Экөө тең карып калышкан эле.
8 Бир күнү Захария өз кезеги боюнча Кудай алдында кызмат кылып жатканда,
9 ыйык кызмат кылуучулардын салты боюнча өкчөмө таш ыргытылып, ага Теңирдин ийбадатканасына кирип жыпар жыттуу зат түтөтүү кызматы тийди.
10 Жыпар жыттуу зат түтөтүлүп жаткан учурда, көп эл сыртта сыйынып турду.
11 Ошондо ага Теңирдин периштеси көрүндү. Периште жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайдын оң жагында турду.
12 Захария аны көргөндө, селт эте түштү. Аны коркунуч басты.
13 Периште болсо ага мындай деди: «Коркпо, Захария! Анткени сенин сыйынууң угулду. Аялың Элизабет сага уул төрөп берет, анын ысымын Жакан коёсуң.
14 Сен кубанычка, шаттыкка бөлөнөсүң, анын төрөлгөнүнө көптөр сүйүнүшөт.
15 Анткени ал Теңирдин алдында улуу адам болот. Шарап да, күчтүү ичкилик да ичпейт. Энесинин ичинде жатканда эле Ыйык Рухка толот.
16 Ысрайыл уулдарынын көпчүлүгүн өздөрүнүн Кудай-Теңирине бурат.
17 Аталарынын жүрөгүн балдарына, баш ийбегендерди адил адамдардын ойлонуу жолуна буруп, даярдалган элди Теңирге алып келүү үчүн, ал Илияс пайгамбардын руху жана күчү менен Анын алдында келет».
18 Ошондо Захария периштеге: «Мен муну эмнеден улам билем? Анткени мен карып калдым, аялым да карыды», – деди.
19 Периште ага мындай деп жооп берди: «Мен Кудай алдында туруучу Жебирейилмин, сени менен сүйлөшүү үчүн, сага ушул жакшы кабарды билдирүү үчүн жиберилгем.
20 Сен менин өз убагы келгенде орундала турган сөздөрүмө ишенбегендигиң үчүн, тилден калып, бул ишке ашкан күнгө чейин сүйлөбөйсүң».
21 Ошол учурда Захарияны күтүп турган эл анын ийбадатканада кармалып жатканына таң калды.
22 Ал сыртка чыкканда, элге сүйлөй албай койду. Ошондо алар анын ийбадатканада көрүнүш көргөнүн түшүнүштү. Захария аларга жаңсап түшүндүрдү, анткени ал дудук болуп, сүйлөй албай калган эле.
23 Кызмат кыла турган күндөрү бүткөндөн кийин, ал үйүнө кайтты.
24 Ошол күндөрдөн кийин анын аялы Элизабеттин боюна бүтүп, беш ай бою жашырынып жүрдү.
25 «Мени элдин шылдыңынан куткарыш үчүн, Теңир ушул күндөрдө мага назарын салып, ушундай кылды», – деди ал.

Жакшы Кабар

26 Алтынчы айда Кудай Галилеянын Назарет деген шаарына,
27 Дөөт тукумунан чыккан Жусуп деген адам менен убадалашып койгон кызга Жебирейил периштени жиберди. Кыздын ысымы Мариям эле.
28 Периште ага келип: «Салам, Кудайдан ырайым тапкан кыз! Теңир сени менен! Аялдардын ичинен сен баталуусуң!» – деди.
29 Периштенин сөзүнө апкаарый түшкөн Мариям бул саламдашуу эмнени билдирет деп, ойлонуп калды.
30 Ошондо периште ага мындай деди: «Коркпо, Мариям! Анткени сен Кудайдан ырайым таптың.
31 Боюңа бүтүп, Уул төрөйсүң, Анын ысымын Ыйса коёсуң.
32 Ал улуу болот жана Бардыгынан Жогору Тургандын Уулу деп аталат. Кудай-Теңир Ага атасы Дөөттүн тагын берет.
33 Ал Жакыптын тукумуна түбөлүккө падышачылык кылат, Анын падышачылыгынын чеги болбойт».
34 Мариям периштеден: «Эркек көрбөсөм, бул кандайча болот?» – деп сурады.
35 Периште ага мындай деп жооп берди: «Сенин үстүңө Ыйык Рух түшөт. Сени Бардыгынан Жогору Тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган Ыйыкка Кудайдын Уулу деген ысым берилет.
36 “Төрөбөс” деп аталган тууганың Элизабет да карыганда кош бойлуу болду. Ал уул төрөйт, анын боюна бүткөнүнө алты ай болду.
37 Анткени Кудайдын бир да сөзү күчүн жоготпойт».
38 Ошондо Мариям: «Мен мына, мен Теңирдин кулумун. Мага сен айткандай болсун», – деди. Ошондон кийин периште анын жанынан кетти.

Мариям Элизабетке келет

39 Ошол күндөрдүн биринде Мариям тоолуу Жүйүт өлкөсүнүн бир шаарына шашылыш түрдө жөнөдү.
40 Ал Захариянын үйүнө кирип, Элизабет менен саламдашты.
41 Мариямдын саламын укканда, Элизабеттин ичиндеги баласы туйлап жиберди. Ошондо Элизабет Ыйык Рухка толуп,
42 үнүн бийик чыгарып, мындай деди: «Аялдардын ичинен сен баталуусуң, ичиңдеги бала да баталуу!
43 Теңиримдин энеси мага келгидей, мен киммин?
44 Анткени сенин саламыңды укканымда, ичимдеги бала кубанычтан туйлап жиберди.
45 Ишенгениң үчүн бактылуусуң, анткени Теңирдин сага айткан сөзү аткарылат».

Мариямдын даңктоо ыры

46
Мариям мындай деди: «Менин жаным Теңирди даңктайт.
47 Куткаруучум Кудайды ойлоп, рухум кубанды.
48 Анткени Ал Өзүнүн кулунун момундугуна назарын салды. Анткени мындан ары бардык муундар мени “бактылуу” дешет.
49 Анткени Кудуреттүү мага улуу иш жасады. Анын ысымы ыйык.
50 Ал Өзүнөн корккондорго укумдан-тукумга ырайым кылат.
51 Ал Өзүнүн колунун күчүн көрсөттү. Жүрөгүндөгү ойлору текеберлерди чачыратып жиберди.
52 Күчтүүлөрдү тактыларынан түшүрүп, момундарды көтөрдү.
53 Ачкаларга ырыскыны мол берди, байларды болсо куру кол коё берди.
54-55 Биздин ата-бабаларыбызга, Ыбрайымга жана анын тукумуна түбөлүккө ырайым кылууну убада кылганын эстеп, Өзүнүн кулу Ысрайылга жардамга келди».
56 Мариям Элизабеттин жанында үч айга жакын болуп, үйүнө кайтты.

Чөмүлдүрүүчү Жакандын төрөлүшү

57 Элизабеттин төрөр маалы келип, уул төрөдү.
58 Теңирдин ага улуу ырайым көрсөткөнүн уккан анын коңшулары менен туугандары аны менен бирге кубанышты.
59 Сегизинчи күнү баланы сүннөткө отургузууга келишти. Ага атасы Захариянын ысымын коймокчу болушту.
60 Бирок баланын энеси: «Жок, анын ысымын Жакан коёбуз», – деди.
61 Ошондо алар ага: «Сенин урук-тукумуңда мындай аттуу эч ким жок да», – дешти.
62 Анан баланын атасынан кандай ат койгусу келерин жаңсап сурашты.
63 Ал тактайча талап кылып, «Анын ысымы – Жакан» деп жазды. Бардыгы таң калышты.
64 Ошол замат Захарияга тил кирип, Кудайды даңктай баштады.
65 Алардын тегерегинде жашагандардын бардыгын коркунуч басты. Бул жөнүндө тоолуу Жүйүт аймагынын бүт жерине сөз тарады.
66 Уккандардын бардыгы муну көкүрөгүнө түйүп: «Бул бала ким болор экен?» – дешти. Аны Кудай Өзү колдоп жүрдү.

Захариянын даңктоо ыры

67 Анын атасы Захария Ыйык Рухка толуп, мындай деп пайгамбарчылык кылды:
68 «Ысрайылдын Кудай-Теңирине алкыш! Анткени Ал Өз элине келип, аны кун төлөп куткарып алды.
69 Байыртадан бери Өзүнүн ыйык пайгамбарлары аркылуу айтып келгендей,
70 Өз кулу Дөөттүн тукумунан биз үчүн куткаруу мүйүзүн көтөрдү.
71 Ал бизди душмандарыбыздан, бизди жек көргөндөрдүн колунан куткарды.
72 Биздин ата-бабаларыбызга ырайым кылып, Өзүнүн ыйык келишимин эстеди.
73 Өмүрүбүз өткөнчө Анын алдында, Ага ыйыктык жана адилеттүүлүк менен,
74-75 коркпостон кызмат кылышыбыз үчүн, Ал атабыз Ыбрайымга бизди душмандарыбыздын колунан куткарууну убада кылган.
76 Сен да, наристе, Бардыгынан Жогору Тургандын пайгамбары деп аталасың. Анткени сен Теңирге жол даярдаш үчүн,
77 Кудайдын улуу боорукердиги боюнча күнөөлөрү кечирилип, куткарыларын Анын элине түшүндүрүш үчүн, Анын алдында келесиң.
78 Ошол улуу боорукердик боюнча бизди тынчтыктын жолуна салуу үчүн,
79 караңгычылыкта жана өлүм көлөкөсү баскан өлкөдө жашагандарга жарык берүү үчүн, жогорудан бизге Жарык келди».
80 Бала болсо чоңоюп, күндөн күнгө руху бекемделип жатты. Ал өзүнүн Ысрайыл элине келгенге чейин ээн талаада жашады.