Deut.12.5-Deut.12.6; Deut.12.13-Deut.12.15; Deut.12.21
Lev.17.9; Exod.30.33
Lev.14.7; Lev.14.53; Lev.1.5
Lev.17.5; Gen.8.21
Exod.34.15
Lev.1.2-Lev.1.3
Lev.17.4; Lev.17.4
Lev.3.17; Lev.20.3; Lev.20.6; Lev.26.17; Jer.44.11; Ezek.14.8; Ezek.15.7; Ps.33.17
Lev.17.14; Matt.26.28; Mark.14.24; Rom.3.25; Rom.5.9; Eph.1.7; Col.1.14; Col.1.20; Heb.13.12; 1John.1.7; Rev.1.5; Heb.9.22
Deut.12.16; Deut.12.24; Deut.15.23; Ezek.24.7
Lev.17.11; Gen.9.4
Lev.22.8; Lev.16.29; Lev.11.25; Lev.15.5
Num.19.20; Lev.5.1
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кан жөнүндө мыйзам

Теңир Мусага мындай деп айтты:
«Арун менен анын уулдарына жана Ысрайыл уулдарына мындай деп жарыяла: Теңир мындай буйрук кылат:
Ысрайыл элинин ичинен ким стандын ичинде же сыртында букачар, кой же эчки союп,
Теңирге арнап курмандыкка чалуу үчүн Теңирдин турагынын алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына алып келбесе, анда ал кишинин мойнунда кан калат. Ал кан төктү, ал киши өз элинин ичинен жок кылынсын.
Ошон үчүн Ысрайыл уулдары талаада соё турган өздөрүнүн курмандыктарын Теңирдин алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына, ыйык кызмат кылуучуга алып келишсин жана аларды Теңирге арнап тынчтык курмандыгына чалышсын.
Ыйык кызмат кылуучу анын канын жыйын чатырынын эшигинин алдында турган Теңирдин курмандык чалынуучу жайына чачсын, майын жыты Теңирге жаккан курмандык катары өрттөсүн.
Өздөрү адашып ээрчип жүргөн жасалма кудайларына мындан ары курмандык чалбашы үчүн, бул алардын укум-тукумуна түбөлүккө калган көрсөтмө болсун.
Аларга дагы мындай де: Ысрайыл элинин ичинен же араңарда жашаган келгиндердин ичинен ким бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык, же дегеле курмандык чалып,
аларды жыйын чатырынын алдына Теңирге арнап алып келбесе, анда ал киши өз элинин ичинен жок кылынсын.
Ысрайыл элинин арасынан же араңарда жашаган келгиндердин ичинен ким кандайдыр бир кан жесе, анда Мен кан жеген кишиге каарымды төгүп, аны элинин ичинен жок кылам.
Анткени дененин жаны – каны. Мен ал канды силердин жаныңарды күнөөдөн тазартуу үчүн курмандык чалынуучу жайга дайындагам, анткени ал кан жанды тазартат.
Ошон үчүн Мен Ысрайыл уулдарына мындай деп айткам: Силердин ичиңерден эч ким кан жебесин, араңарда жашаган келгин да кан жебесин.
Эгерде Ысрайыл уулдарынын ичинен же араңарда жашаган келгиндердин ичинен ким тузак тартып, жегенге жараган жаныбарды же канаттууну кармап алса, анда ал анын канын агызып, жерге көмүп салсын.
Анткени бардык тирүү жандын жаны – каны. Ошон үчүн Мен Ысрайыл уулдарына мындай деп айткам: Эч бир тирүү жандын канын жебегиле, анткени кан – бардык тирүү жандын жаны. Ким кан жесе, ал жок кылынсын.
Жергиликтүү тургун болобу, же келгин болобу, ким болбосун, өлүктү же жырткыч жара тартып кеткен жаныбарды жесе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун, ал кечке чейин таза эмес болуп, андан кийин гана таза болот.
Эгерде ал кийимин жана денесин жуубаса, анда өзүнүн мыйзамсыздыгы өз мойнунда болот».