John.7.50; John.19.39; Luke.24.20
John.12.42; John.1.38; John.9.29; Matt.22.16; Acts.10.38; John.5.36; John.9.33; Acts.2.22
John.1.13; 2Cor.5.17; Gal.6.15; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; John.3.36
Ezek.36.25-Ezek.36.27; Mark.16.16; Acts.2.38; Eph.5.26; Titus.3.5; Heb.10.22
1Cor.15.50; John.6.63
John.5.28; John.3.3
Eccl.11.5; Ezek.37.9; 1Cor.12.11
John.6.52; John.6.60
John.9.30
John.3.32; John.3.32
Prov.30.4; Acts.2.34; Eph.4.9; John.7.34; John.3.31; John.6.38; John.6.42; John.6.62; 1Cor.15.47; Rom.10.6
Num.21.9; John.8.28; John.12.32; John.12.34
John.15.4; John.16.33; 1John.5.12; 1John.5.20; John.3.36
Rom.5.8; Eph.2.4; 2Thess.2.16; 1John.3.1; 1John.4.9-1John.4.10; John.1.29; Rom.8.32; John.10.28
John.5.36; John.5.38; John.6.29; John.6.57; John.7.29; John.8.42; John.10.36; John.11.42; John.17.3; John.20.21; Rom.8.3; 1John.4.9-1John.4.10; 1John.4.14; John.5.45; John.8.15; John.12.47
John.5.24; Mark.16.16; 1John.5.13
John.9.39; John.1.4-John.1.5; John.1.9; Isa.30.10; Jer.5.31; John.7.7
Job.24.13; Rom.13.12; Eph.5.13; Eph.5.11; Eph.5.13
1John.1.6; Ps.138.23-Ps.138.24
John.3.26; John.4.1-John.4.2
John.5.35; Matt.4.12
John.2.6
John.3.2; John.1.7; John.12.19
1Cor.4.7; Heb.5.4; John.6.65; Jas.1.17; Matt.21.25
John.1.20; Mal.3.1; Mark.1.2; Luke.1.17; Acts.19.4
Matt.25.1; Judg.14.20; Song.5.1; Matt.9.15
Matt.3.11
John.8.23; Rom.9.5; Eph.1.21; 1John.4.5; John.3.13; Rom.9.5; Eph.1.21
John.3.11; John.3.19; John.1.11; John.5.43; John.12.37
John.6.27; 2Cor.1.22; Eph.1.13; Rev.7.3-Rev.7.8; 1John.5.10
John.3.17; Ezek.4.11; Ezek.4.16
John.5.20; Matt.28.18
John.3.15-John.3.16; John.5.24; John.6.40; John.6.47; John.6.54; 1John.5.12-1John.5.13; John.11.25-John.11.26; John.20.31; Matt.19.16; Rom.2.8; Eph.5.6; Col.3.6; John.3.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Никедимдин Ыйса менен сүйлөшүүсү

1 Фарисейлер арасында жүйүт эл башчыларынын бири Никедим деген киши бар эле.
2 Ал бир күнү түн ичинде Ыйсага келип: «Устат, Сенин Кудайдан келген Устат экениңди билебиз. Анткени Сен кылып жаткандай кереметтерди Кудайсыз эч ким кыла албайт», – деди.
3 Ыйса ага: «Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, кимде-ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын Падышачылыгын көрбөйт», – деп жооп берди.
4 Никедим Андан: «Карыган адам кайра кантип төрөлмөк эле? Эмне, ал энесинин курсагына экинчи жолу кирип, кайра төрөлөбү?» – деп сурады.
5 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, кимде-ким суудан жана Рухтан төрөлбөсө, Кудайдын Падышачылыгына кире албайт.
6 Денеден төрөлгөн – дене, Рухтан төрөлгөн – рух.
7 “Жогорудан төрөлүшүң керек”, – деп айтканыма таң калба!
8 Шамал каалаган жеринде согот, анын үнүн угасың, бирок кайдан келип, кайда кетерин билбейсиң. Ыйык Рухтан төрөлгөн адамда да ушундай болот».
9 Ошондо Никедим Андан: «Бул кандай болушу мүмкүн?» – деп сурады.
10 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ысрайыл элинин окутуучусу болуп туруп, ушуну билбейсиңби?
11 Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз, силер болсо биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар.
12 Мен силерге жердеги нерселер жөнүндө айтсам ишенбейсиңер, анан асмандагы нерселер жөнүндө айтсам, кантип ишенесиңер?
13 Асманда жашаган, асмандан түшкөн Адам Уулунан башка эч ким асманга көтөрүлгөн эмес.
14 Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, Адам Уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш.
15 Ошондо Ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот.
16 Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, Өзүнүн жалгыз Уулун берди. Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди.
17 Кудай Өз Уулун бул дүйнөгө дүйнөнү соттош үчүн эмес, Ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди.
18 Ага ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз Уулуна ишенбей койду.
19 Соттун себеби мында: «Дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле.
20 Жаман иштерди жасаган адам жарыкты жек көрүп, кылган жаман иштери ашкереленбеши үчүн, жарыкка келбейт.
21 Ал эми акыйкаттык жолунда жүргөн адам кылган иштеринин Кудайдын жардамы менен кылынгандыгы көрүнүп туруш үчүн, жарыкка келет».

Чөмүлдүрүүчү Жакандын
акыркы күбөлөндүрүүсү

22 Ошондон кийин Ыйса шакирттери менен Жүйүт жерине келди. Алар менен ошол жерде калып, адамдарды сууга чөмүлдүрүп жатты.
23 Жакан болсо Шалемдин жанындагы Айнондо чөмүлдүрүп жатты, анткени ал жерде суу көп эле. Адамдар келип, сууга чөмүлдүрүлүп жатышты.
24 Анткени Жакан түрмөгө камала элек болчу.
25 Жакандын шакирттери менен бир жүйүттүн ортосунда тазалануу жөнүндө талаш чыгып кетти.
26 Шакирттери Жаканга келип: «Устат! Иордан дарыясынын наркы өйүзүндө сени менен чогуу болгон, сен күбөлөндүргөн Адам элди сууга чөмүлдүрүп жатат. Элдин баары Ага барып жатышат», – дешти.
27 Жакан аларга мындай деп жооп берди: «Кудай бермейинче, адам өз мойнуна эч нерсени ала албайт.
28 “Мен Машайак эмесмин, бирок Анын алдынан жиберилгем” дегениме силер өзүңөр күбөсүңөр.
29 Колуктусу бар адам – күйөө. Ал эми күйөөнү жанында туруп алып тыңшап турган күйөө жолдош анын үнүн укканда, аябай кубанат. Мен ошол кубанычты башымдан өткөрдүм.
30 Ал өсүшү керек, мен болсо кичирейишим керек.
31 Жогорудан Келген баарынан жогору. Бул дүйнөдөн келген бул дүйнөгө таандык, ошондуктан дүйнөдөгүнү сүйлөйт. Асмандан Келген баарынан жогору.
32 Ал асмандан көргөн-укканы жөнүндө күбөлөндүрөт. Бирок Анын күбөлөндүрүүсүн эч ким кабыл албайт.
33 Ал эми Анын күбөлөндүрүүсүн кабыл алган адам Кудайдын чындык экендигин далилдеди.
34 Кудай жиберген Адам Кудайдын сөзүн сүйлөйт. Анткени Кудай Рухту ченемсиз берет.
35 Атасы Уулун сүйөт, ошондуктан бардыгын Анын колуна берди.
36 Кудайдын Уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ, ал эми Ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт, Кудайдын каары анын үстүндө болот».