Же: укугу.
Эврей тилиндеги «кейфа» деген сөз «таш» деп которулат. Грекче «петрос».
Heb.1.5-Heb.1.13
Gen.1.1; Col.1.17; 1John.1.1; Rev.1.4; Rev.1.8; Rev.1.17; Rev.3.14; Rev.21.6; Rev.22.13; Rev.19.13; Heb.4.12; 1John.1.1; 1John.1.2; John.17.5; Phil.2.6
John.1.10; Ps.32.6; 1Cor.8.6; Col.1.16; Heb.1.2
John.5.26; John.11.25; 1John.1.2; 1John.5.11; John.8.12; John.9.5; John.12.46
John.3.19
John.1.33; John.3.28; Mal.3.1; Matt.3.1; Mark.1.4; Luke.3.2
John.3.26; John.5.33; Acts.19.4
John.1.20
Isa.49.6; 1John.2.8
John.16.3; 1John.3.1
Matt.21.38; John.13.1; John.5.43; John.3.11; John.3.32
1John.5.13; 1John.5.1; 1John.3.1; Matt.5.45; Gal.3.26; John.11.52
Jas.1.18; John.3.3; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; John.3.6
John.1.1; Rom.1.3; Rom.8.3; Gal.4.4; Phil.2.7-Phil.2.8; Col.1.22; 1Tim.3.16; Heb.2.14; 1John.4.2; 2John.1.7; John.6.51; Rev.7.15; Rev.21.3; John.2.11; Luke.9.32; 2Pet.1.16-2Pet.1.17; 1John.1.1; 1John.4.14; John.1.7; John.14.6
Matt.3.11-Matt.3.13; Mark.1.7-Mark.1.8; Luke.3.15-Luke.3.18
John.1.7; John.1.27; John.1.30; Matt.3.11
Eph.1.23; Eph.3.19; Eph.4.13; Col.1.19; Col.2.9; Matt.25.29
John.7.19; Exod.20.1; John.1.14; Rom.5.21
John.5.37; John.6.46; Exod.33.20; Col.1.15; 1Tim.6.16; 1John.4.12; 1John.4.20; John.12.45; John.1.14; John.3.16; Matt.11.27; John.3.32
John.3.26; John.8.25
John.1.8; John.3.28; Acts.13.25; Luke.3.15
Matt.11.14; Matt.16.14; Deut.18.15; Deut.18.18
Isa.40.3; Matt.3.3
Matt.3.6; Mark.1.4; Luke.3.3; Luke.3.7
Matt.3.11; Mark.1.7-Mark.1.8; Luke.3.16; Acts.1.5; Acts.13.25
John.1.15; John.1.30
John.1.36; Exod.12.3; Isa.53.7; Acts.8.32; 1Pet.1.19; Gen.22.8; Rev.5.6; 1John.3.5; Heb.10.4; Heb.10.11; John.3.16-John.3.17; John.4.42; John.12.47; 1John.2.2; 1John.4.14
John.1.15; John.1.27
Luke.1.17; Luke.1.76-Luke.1.77
John.1.7; Matt.3.16; Mark.1.10; Luke.3.22; Isa.11.2; Acts.10.38
John.1.6; Luke.3.2; John.3.5; Matt.3.11; Mark.1.8; Luke.3.16; Acts.1.5; John.3.5
Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.1-Luke.5.11
John.1.29
John.18.4; John.18.7; John.20.15; John.1.49; John.3.2; John.3.26; John.6.25; John.20.16; Mark.10.51
John.1.40-John.1.42; Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.2-Luke.5.11
John.4.25
John.21.15-John.21.17; 1Cor.1.12; 1Cor.3.22; Matt.16.18
John.1.35; John.2.1; John.1.28
John.12.21
John.21.2; Luke.16.16; Luke.24.27; Matt.2.23; John.6.42; Luke.3.23
John.7.41; John.7.52
Ps.72.1; Rom.9.4; Rom.9.6; Ps.31.2; Zeph.3.13; Rev.14.5
John.2.24-John.2.25
John.1.38; John.6.69; John.11.27; John.20.28; John.12.13; Zeph.3.15; Matt.27.11; Matt.27.42; Zech.9.9
Ezek.1.1; Matt.3.16; Luke.3.21; Gen.28.12; Dan.7.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Эң башында Сөз бар болгон, Сөз Кудайда болгон жана Сөз Кудай болгон.
2 Сөз эң башында Кудайда болгон.
3 Бардыгы Ал аркылуу башталган, эмне башталса да, Ансыз башталган эмес.
4 Анда өмүр болгон, ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон.
5 Жарык караңгыда жаркырап турат, караңгылык жарыкты каптаган жок.
6 Кудай жиберген бир адам болгон, анын ысымы Жакан эле.
7 Ал күбөлөндүрүү үчүн келген. Баары ал аркылуу ишенип калыш үчүн, ал Жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген.
8 Ал Жарык эмес болчу, бирок Жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген.
9 Бул дүйнөгө келген ар бир адамды жарык кылуучу чыныгы Жарык бар эле.
10 Ал бул дүйнөдө болгон, дүйнө Ал аркылуу жаралган, бирок бул дүйнө Аны тааныган жок.
11 Ал Өз элине келди, бирок Өз эли Аны кабыл алган жок.
12 Ал эми Аны кабыл алып, Ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди.
13 Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү.
14 Сөз адам болуп, биз менен жашап турду. Биз Анын даңкын, Атанын жалгыз Уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле.
15 Жакан Ал жөнүндө бийик үн менен мындай деп күбөлөндүрдү: «“Менден кийин Келе Жаткан менин алдыма чыкты, анткени Ал менден мурун эле бар болчу”, – деп, мен ушул Адам жөнүндө айткам».
16 Андагы толуктуктан бардыгыбыз ырайым үстүнө ырайым кабыл алдык.
17 Анткени мыйзам Муса аркылуу берилди, ал эми ырайым менен чындык Ыйса Машайак аркылуу пайда болду.
18 Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Аны бизге Атанын ичиндеги жалгыз Уул көрсөттү.
19 Жүйүттөр Иерусалимден ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди жиберип, «Сен кимсиң?» – деп суратышканда, Жакан аларга:
20 «Мен Машайак эмесмин», – деп күбөлөндүрдү. Ал жооп берүүдөн баш тарткан жок, ачык эле айтты.
21 Ошондо алар: «Анда сен кимсиң, Илияссыңбы?» – деп сурашты. «Жок», – деди ал. «Пайгамбарсыңбы?» – деп сурашканда, ал: «Жок», – деп жооп берди.
22 «Деги сен кимсиң? Бизди жибергендерге жооп бергидей бололу: өзүң жөнүндө эмне дейсиң?» – дешти алар.
23 Ошондо Жакан мындай деди: «Ышайа пайгамбар: “"Теңирге жолду түздөгүлө", – деп, ээн талаада бир үн жар салат”, – деп айткан. Ошол үн менмин».
24 Жиберилген адамдар фарисейлерден эле.
25 Алар Жакандан: «Эгерде Сен Машайак да, Илияс да, пайгамбар да эмес болсоң, анда эмне үчүн сууга чөмүлдүрүп жатасың?» – деп сурашты.
26 Жакан аларга: «Мен сууга чөмүлдүрүп жатам. Бирок араңарда силер тааныбаган Бирөө турат.
27 Ал менден кийин келип, менин алдыма турду. Мен Анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын», – деп жооп берди.
28 Бул Иордан дарыясынын чыгыш тарабындагы Битабара айылында, Жакан сууга чөмүлдүрүп жаткан жерде болду.
29 Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Ыйсаны көрүп: «Бул – Кудайдын курмандык Козусу, Ал дүйнөнүн күнөөсүн Өз мойнуна алат.
30 “Менден кийин келген Адам менин алдыма турду, анткени Ал менден мурун эле бар болчу”, – деп, мен ушул Адам жөнүндө айткам.
31 Мен Аны таанычу эмесмин. Бирок Ысрайыл эли Аны билип калсын деп, сууга чөмүлдүрүү үчүн келгем», – деди.
32 Жакан күбөлөндүрүүсүн мындай деп улантты: «Рухтун асмандан көгүчкөн сыяктуу түшүп, Анын үстүндө турганын көрдүм.
33 Мен Аны таанычу эмесмин. Бирок адамдарды сууга чөмүлдүртүү үчүн мени жиберген Кудай мага: “Рухтун кимдин үстүнө түшүп, Анда болуп турганын көрсөң, Ыйык Рухка чөмүлдүрүүчү Ошол”, – деген.
34 Мен көрдүм да: “Бул – Кудайдын Уулу”, – деп күбөлөндүрдүм».
35 Эртеси күнү да Жакан өзүнүн эки шакирти менен турган эле.
36 Ал өтүп бара жаткан Ыйсаны көргөндө: «Мына, Кудайдын курмандык Козусу!» – деди.
37 Жакандан бул сөздөрдү укканда, эки шакирт тең Ыйсаны ээрчип жөнөштү.
38 Ыйса артына бурулуп, алардын ээрчип келе жатканын көрүп: «Силерге эмне керек?» – деп сурады. Алар Андан: «Устат, кайсы жерде турасың?» – деп сурашты.
39 «Барып, өзүңөр көргүлө», – деди Ыйса. Алар барып, Ыйсанын кайсы жерде турарын көрүштү да, ал күнү Аныкында калып калышты. Бул убак онунчу саат чамасы эле.
40 Жакандан угуп, Ыйсанын артынан ээрчиген эки адамдын бири Шымон Петирдин бир тууганы Андрей эле.
41 Ал адегенде агасы Шымонду таап, ага: «Биз Машайакты таптык», – деди.
42 Андрей бир тууганы Шымонду Ыйсага алып келди. Ыйса аны карап: «Жунус уулу Шымон, сага Кейфа деген ысым берилет», – деди.
43 Эртеси күнү Ыйса Галилеяга бармакчы болду. Филипти таап: «Менин артымдан ээрчи!» – деди.
44 Филип болсо Андрей менен Петир жашаган Бетсайида шаарынан эле.
45 Филип Натанаелди таап, ага: «Мусанын “Тоорат” китебинде, ошондой эле “Пайгамбарлар” китебинде жазылган Машайакты таптык, Ал – назареттик Жусуптун Уулу Ыйса», – деди.
46 Бирок Натанаел ага: «Назареттен жакшы нерсе чыкмак беле?» – деп койду. Ошондо Филип ага: «Барып, өзүң көр», – деди.
47 Ыйса келе жаткан Натанаелди көрүп: «Куулугу жок, накта ысрайылдык мына ушул», – деди.
48 Натанаел Андан: «Мени кайдан билесиң?» – деп сурады. Ыйса ага: «Филип сени чакыра электе эле, Мен сени анжыр дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм», – деди.
49 Ошондо Натанаел: «Устат, Сен Кудайдын Уулусуң! Сен Ысрайыл элинин Падышасысың!» – деди.
50 Ыйса ага: «Сен Мага: “Мен сени анжыр дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм”, – дегеним үчүн ишенип жатасың. Мындан чоңун көрөсүң», – деди.
51 Дагы мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, мындан ары ачылган асманды жана Адам Уулун көздөй жогору чыгып, кайра төмөн түшүп жаткан Кудайдын периштелерин көрөсүңөр».