Gen.18.14; Matt.19.26
Job.38.2; Ps.39.6; Ps.130.1; Ps.138.6
Job.38.3; Job.40.2
Job.30.19; Gen.18.27; Job.2.8
Job.2.11; 1Chr.1.45
Num.23.1; 1Chr.15.26; Job.1.5; Gen.20.7; 1Sam.12.23; Jas.5.16; 1John.5.16
Job.2.11
Ps.13.7; Isa.40.2; Isa.61.7
Job.19.13; Job.19.13; Job.2.11; Gen.33.19; Josh.24.32; Gen.24.22
Job.8.7; Job.42.10; Job.1.3
Job.1.2
Num.27.1-Num.27.8
Gen.50.23; Ps.127.6; Isa.53.10
Job.5.26
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Ошондо Аюб Теңирге мындай деп жооп берди:
2 «Сенин баарын жасай аларыңды, Сенин ниетиңди эч ким токтото албастыгын билем.
3 Сен: “Эч нерсени түшүнбөй туруп, Кудайдын чечимин караңгылаган бул ким?” – деп айттың. Ошондуктан мен өзүм түшүнбөгөн нерселер жөнүндө, өзүм билбеген кереметтүү иштер жөнүндө айткам.
4 “Ук, мен сүйлөйүн. Мен сенден сурайын, Сен болсо мага түшүндүрүп бер”, – дегем.
5 Мен Сен жөнүндө ушуга чейин кулагым менен уккам, азыр болсо Сени өз көзүм менен көрүп турам.
6 Ошондуктан мен мурунку айткан сөздөрүмдөн баш тартам, топурак менен күлгө отуруп алып өкүнөм».

Жыйынтык

7 Теңир Аюбга ушул сөздөрдү айткандан кийин, теймандык Элипазга Теңир мындай деди: «Силер Мен жөнүндө Менин кулум Аюбдай туура сүйлөбөгөнүңөр үчүн, сага жана сенин эки досуңа Менин каарым кайнап турат.
8 Ошондуктан жети букачар, жети кочкор алып, Менин кулум Аюбга барып, өзүңөр үчүн курмандык чалгыла. Ошондо Менин кулум Аюб силер үчүн сыйынат. Силер Мен жөнүндө Менин кулум Аюбдай туура айткан жоксуңар. Ошондуктан силерди жазалабашым үчүн, Мен Аюбду гана кабыл алам».
9 Ошондо теймандык Элипаз, шухтук Билдат, наамалык Сопар барып, Кудай кандай буйрук кылса, ошондой кылышты. Ошондо Теңир Аюбду кабыл алды.
10 Аюб өз достору үчүн Кудайга сыйынгандан кийин, Теңир Аюбдун жоготууларын кайра берди. Теңир Аюбга мурункусунан эки эсе көп берди.
11 Ошондо ага ага-инилери, эже-карындаштары, мурунку тааныштары келишти, анын үйүндө аны менен бирге ичип-жеп, кайгы-капасын бөлүшүп, сооротушту, анткени Теңир анын башына көп азап салган эле. Ар бири ага бирден кесита, бирден алтын шакек берди.
12 Теңир Аюбдун мурунку күндөрүнө караганда, акыркы күндөрүнө аябай батасын берди. Ал он төрт миң майда малдуу, алты миң төөлүү, бир миң жуп өгүздүү, бир миң ургаачы эшектүү болду.
13 Ал жети уулдуу, үч кыздуу болду.
14 Биринчи кызына Эмима, экинчисине Кетсия, үчүнчүсүнө Керенапух деген ат койду.
15 Бүт жер жүзүндө Аюбдун кыздарындай сулуу аялдар болгон жок, атасы аларга бир туугандары менен кошо мурас бөлүп берди.
16 Ошондон кийин Аюб дагы жүз кырк жыл жашады, уулдарын жана уулдарынын уулдарын төртүнчү тукумуна чейин көрдү.
17 Ошентип, Аюб картайып, өмүргө тоюп көз жумду.