Acts.12.17; Rom.1.1; 2Pet.1.1; Jude.1.1; Luke.22.30; Acts.26.7; 1Pet.1.1; Acts.2.9-Acts.2.11; John.7.35
Matt.5.12; 1Pet.1.6
1Pet.1.7; Rom.5.3; Jas.5.11; Heb.10.36; 2Pet.1.6
1Thess.5.23; Matt.5.48
1Kgs.3.9-1Kgs.3.12; Prov.2.3-Prov.2.6; Matt.7.7; Prov.28.5
Mark.11.24; Matt.21.21; Isa.57.20; Eph.4.14
Jas.4.8; 2Pet.2.14; 2Pet.3.16
Jer.9.23; Ps.101.5; Ps.101.12; 1Cor.7.31; 1Pet.1.24
Isa.40.7
Jas.5.11; Matt.10.22; 1Pet.3.14; Dan.12.12; Rev.2.10; Rev.3.11; 1Cor.9.25; 2Tim.4.8; 1Pet.5.4; Jas.2.5
Job.15.35; Ps.7.15; Isa.59.4; Rom.5.12; Rom.6.23
Ps.84.13; John.3.27; 1Cor.4.7; 1John.1.5; Mal.3.6
John.1.13; Gal.4.19; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; Eph.1.12; Jer.2.3; Rev.14.4; Rom.8.19-Rom.8.23
1John.2.21; Eccl.4.17-Eccl.5.1; Prov.10.19; Prov.17.27; Prov.14.29
Col.3.8; Jas.3.13; 1Cor.15.2; Eph.1.13
Rom.2.13; Jas.2.14-Jas.2.20; Matt.7.21; Matt.7.24-Matt.7.27; Luke.8.21; John.13.17
Jas.2.12; Gal.2.4; Gal.5.1; Gal.5.13; 1Pet.2.16; 2Pet.2.19; John.8.32; Ps.1.1-Ps.1.2; Luke.11.28
Jas.3.2-Jas.3.3; Ps.38.2; Jas.3.6; Ps.33.14; Ps.140.3; Acts.26.5
Matt.25.36; Job.31.17-Job.31.18; Isa.1.17; Isa.1.23; 1Tim.5.22; 1John.5.18; 2Pet.3.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Кудайдын жана Теңир Ыйса Машайактын кулу Жакыптан Ысрайыл элинин тарап кеткен он эки уруусуна салам!

Ишенимдин сыналышы

2 Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла.
3 Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратарын билесиңер.
4 Бардык жагынан жеткилең, эч кемчиликсиз болушуңар үчүн, чыдамкайлык жеткилең аракетке ээ болушу керек.
5 Кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына берешендик менен, жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет.
6 Бирок эч шектенбестен, ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган деңиз толкунуна окшош.
7 Мындай адам Теңирден бир нерсе алам деп ойлобой эле койсун.
8 Эки ойлуу адам өзүнүн бардык жолдорунда туруксуз.
9 Басынтылган бир тууган өзүнүн бийиктиги менен сыймыктансын.
10 Ал эми бай бир тууган өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын, анткени ал чөптүн гүлүнө окшоп тез эле соолуп калат.
11 Күн чыгып, аптап болуп турганда, чөп куурап, гүлү күбүлүп түшүп, кооздугу кетет. Ошол сыяктуу эле бай адам да өзүнүн жолдорунда куурайт.
12 Сыноолорду башынан өткөрүп жаткан адам бактылуу. Анткени сыноодон өткөндөн кийин, ал адам Теңир Өзүн сүйгөндөргө убада кылган өмүр таажысын алат.

Азгырыктар жөнүндө

13 Азгырылып жатканда, эч ким: «Кудай мени азгырып жатат», – деп айтпасын. Анткени Кудай жамандыкка азгырылбайт жана эч кимди азгырбайт.
14 Тескерисинче, ар ким өзүнүн кумарына берилип, алданып азгырылат.
15 Кумар түйүлүп, күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат.
16 Сүйүктүү бир туугандарым, алданбагыла!
17 Ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилең белек жогорудан, жарыктын Атасынан келет. Анда эч кандай өзгөрүлүү жок, өзгөрүлүүнүн көлөкөсү да жок.
18 Жараткандарынын ичинен биринчилери болуубуз үчүн, Ал бизди Өз каалоосу боюнча чындык сөзү аркылуу жаратты.

Кудай сөзүн угуу жана аткаруу

19 Сүйүктүү бир туугандарым, ар бир адам укканга даяр болсун, ойлонуп сүйлөсүн, ачууга алдырбасын.
20 Анткени ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт.
21 Ошондуктан ар кандай ыпыластыкты жана калган жаман адаттарыңарды таштап, жүрөгүңөргө себилип жаткан, жаныңарды куткара ала турган сөздү момундук менен кабыл алгыла.
22 Сөздү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан, сөздү аткаруучулар болгула.
23-24 Сөздү угуп, бирок аткарбаган адамды күзгүгө каранып, ары басары менен өзүнүн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот.
25 Жеткилең мыйзамга, эркиндиктин мыйзамына, дитин коюп, ошол мыйзам боюнча жашаган адам унутчаак угуучу эмес, аткаруучу болуп, өз иш-аракетинен бакыт табат.
26 Ким өзүн такыбаа эсептесе, бирок тилин тартпаса, анда ал өзүн өзү алдап жатат, анын такыбаалыгы – курулай такыбаалык.
27 Кудай Атанын алдындагы таза жана кемчиликсиз такыбаалык – бул жетим-жесирлерге кам көрүү жана өзүн бул дүйнөдө таза сактоо.