Isa.62.6-Isa.62.7; Prov.4.18
Isa.60.3; Ps.97.2; Isa.60.14; Rev.2.17; Rev.3.12
Zech.9.16; Isa.54.11-Isa.54.12
Hos.1.10; 1Pet.2.10; Isa.54.6; Isa.49.14; Isa.54.1; Isa.54.7; Isa.60.15; Isa.62.2; Mal.3.12
Isa.51.18; Isa.65.19
Isa.52.8; Isa.56.10
Isa.60.18; Isa.61.11; Zeph.3.20
Heb.6.13; Deut.28.33; Jer.5.17; Isa.65.21-Isa.65.22
Deut.12.12; Deut.14.23; Deut.14.26; Deut.12.12; Deut.14.23; Deut.14.26
Isa.40.3; Isa.57.14; Isa.11.10; Isa.49.22
Zech.9.9; Matt.21.5; John.12.15; Isa.40.10
Isa.61.6; Isa.62.4; Isa.61.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйык эл жөнүндө

1 Сион үчүн унчукпай калбайм, Иерусалим үчүн басылып калбайм, анын чындыгы жарык сыяктуу чыкмайынча, анын куткарылуусу күйүп турган чырактан сыяктуу болмоюнча унчукпай калбайм, басылып калбайм.
2 Ошондо элдер сенин чындыгыңды, бүт падышалар сенин даңкыңды көрүшөт. Сени Теңирдин оозунан чыккан жаңы ысым менен аташат.
3 Сен Теңирдин колунда даңктын таажысы болосуң, Кудайыңдын алаканында падышанын таажысы болосуң.
4 Мындан ары сени «Кудай таштап кеткен эл» деп аташпайт, сенин жериңди «чөл» деп аташпайт. Сени: «Ал – Теңирдин ырайымына ээ болгон эл», – деп аташат, жериңди болсо: «Күйөөсү бар», – дешет, анткени Теңир сага ырайым кылат, жериң никелешип кошулат.
5 Жигит кыз менен никелешкендей, уулдарың сени менен никелешет. Күйөө колуктусуна кубангандай, Кудайың сага кубанат.
6 «Иерусалим, Мен сенин дубалдарыңа күнү-түнү үнү басылбаган сакчыларды койдум». Оо, силер, Теңир жөнүндө эске салып тургандар, үнүңөр басылбасын!
7 Теңир Иерусалимди калыбына келтирмейинче, Иерусалимди жер жүзүндө даңктуу кылмайынча, Анын алдында үнүңөр басылбасын!
8 Теңир Өзүнүн оң колу менен, Өзүнүн күчтүү каруу-булчуңу менен ант берди: «Мындан ары сенин душмандарыңа эгиниңди жем кылбайм, жат элдин уулдары сенин мээнеттенип тапкан шарабыңдан ичпейт.
9 Бирок эгин жыйнагандар нан жеп, Теңирди даңкташат. Жүзүм тергендер Менин ыйык жайымдын короосунда шарап ичишет».
10 Өткүлө, дарбаза аркылуу өткүлө, элге жол даярдагыла! Тегиздегиле, жолду тегиздегиле, таштарды алып салгыла, элдер үчүн туу көтөргүлө!
11 Теңир жер кыйырына чейин жар салып жатат: «Сиондун кызына: “Сенин Куткаруучуң келе жатат. Анын сыйлыгы Өзү менен, Анын жазасы Өзүнүн алдында”, – деп айткыла».
12 Аларды ыйык эл, Теңирдин куткарылган эли деп аташат. Сени болсо табылган, ташталбаган шаар деп аташат.