Eph.5.14; Isa.40.5; Isa.58.8; Mal.4.2
Isa.42.6; Isa.49.6; Rev.21.24
Isa.49.18; Isa.60.9; Isa.66.20
Ps.33.6; Isa.61.6
Judg.6.5; Gen.25.4; 1Kgs.10.1; Ps.71.10; Matt.2.11
Isa.21.16; Gen.25.13; Gen.28.9; Gen.36.3; Isa.56.7; Hag.2.7
Hos.11.11; Gen.8.9
Isa.51.5; Isa.11.11; Isa.2.16; Gal.4.26; Isa.44.23; Isa.55.5
Isa.45.1; Isa.45.13; Zech.6.15; Isa.45.1; Isa.45.13; Zech.6.15
Rev.21.25-Rev.21.26; Rev.21.25-Rev.21.26
Zech.14.17-Zech.14.19
Isa.35.2; Isa.41.19
Isa.14.1-Isa.14.2; Zech.8.23; Isa.49.23; Rev.3.9; Isa.1.26; Isa.62.2
Isa.54.6; Isa.62.4; Ps.46.5; Isa.65.18
Isa.49.23; Isa.66.11-Isa.66.12; Isa.43.3; Isa.49.26; Isa.47.4; Gen.49.24; Ps.131.2
Isa.58.3
Isa.11.9; Isa.26.1
Zech.14.6-Zech.14.7; Rev.21.23; Rev.22.5; Isa.24.23; Isa.30.26
Isa.35.10; Isa.65.19; Rev.21.4
Isa.52.1; Jer.31.34; Ps.36.9; Ezek.37.25; Isa.61.3
Matt.13.31; Hab.2.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Иерусалимдин келечекте даңкталары жөнүндө

1 «Тур, жаркыра, Иерусалим, анткени сенин жарыгың келди, Теңирдин даңкы сенин үстүңөн чыкты!
2 Анткени мына, жерди караңгылык, элдерди коюу караңгылык каптаганы жатат. Ал эми сенин үстүңөн Теңир жаркырайт, Анын даңкы сенин үстүңө келет.
3 Ошондо сенин жарыгыңа элдер келишет, сенин үстүңөн чыгып келе жаткан жаркыроого падышалар келишет.
4 Башыңды көтөрүп, айланаңды кара: алар бардыгы чогулуп, сага келе жатышат. Алыстан уулдарың келе жатат, кыздарыңды колдоруна салып көтөрүп келе жатышат.
5 Ошондо көрүп кубанасың, жүрөгүң дүкүлдөп кеңейет, анткени деңиздин байлыгы сага бурулат, элдердин энчиси сага өтөт.
6 Сенин жериңди көп сандаган төөлөр, Мидиан менен Эйпанын наарлары каптайт. Алардын баары Шебадан алтын менен ладан жүктөп келип, Теңирдин даңкын жар салышат.
7 Кейдардын бүт койлору сага чогулуп келет, Небайоттун кочкорлору сага кызмат кылат. Алар Менин курмандык чалынуучу жайыма Мага жаккан курмандык болуп чыгат, ошондо Мен Өзүмдүн даңк үйүмдү даңазалайм.
8 Булуттардай учуп келе жатышкан булар кимдер? Өздөрүнүн кептерканасына көгүчкөндөрдөй болуп учуп келе жатышкан булар кимдер?
9 Чындыгында, Мени аралдар күтүп жатат жана сенин уулдарыңды алыстан алтын-күмүшү менен кошо Кудай-Теңириңдин ысымы үчүн жана Ысрайылдын Ыйыгы үчүн алып келиш үчүн, алардын алдында Таршыш кемелери күтүп турат, анткени Ал сени даңктады.
10 Ошондо чет жерликтердин уулдары сенин дубалдарыңды курушат, алардын падышалары сага кызмат кылат, анткени Мен сени каарданып жатканда кыйраткам, бирок Өзүмдүн ырайымым менен сага ырайым кылам.
11 Сенин дарбазаң дайыма ачык турат, элдердин байлыгы сага жеткирилип турушу үчүн, алардын падышалары сага алып келинип турушу үчүн, дарбазаң күнү-түнү жабылбайт.
12 Анткени сага кызмат кылгысы келбеген элдер менен падышачылыктар кырылат, андай элдер таптакыр кырылат.
13 Сага Лебанондун атак-даңкы келет, Менин ыйык жайымды жасалгалаш үчүн кипарис, чынар, кедр дарактары келет. Ошондо Мен бутум турган жерди даңктайм.
14 Сени эзгендердин уулдары баштарын ийип алдыңа келишет, сени жек көргөндөрдүн баары бут алдыңа жыгылат. Сени Теңирдин шаары, Ысрайылдын Ыйыгынын Сиону деп аташат.
15 Сен ташталып, жек көрүндү болгонсуң, сен аркылуу эч ким өтпөй калган, бирок Мен сени түбөлүккө улуу кылам, кылымдан кылымга кубанычка бөлөйм.
16 Сен элдердин сүтүнө тоёсуң, падышалардын эмчегин эмесиң, ошондо сен Менин Теңир экенимди, сенин Куткаруучуң жана Сактап Калуучуң экенимди, Жакыптын Күчтүүсү экенимди билесиң.
17 Мен сага жездин ордуна алтын, темирдин ордуна күмүш, жыгачтын ордуна жез, таштын ордуна темир жеткирип турам. Сенин башкаруучуңдун ордуна тынчтыкты, күзөтчүңдүн ордуна чындыкты коём.
18 Мындан ары сенин жериңде зордук-зомбулук деген угулбайт, сенин аймагыңда кыйратуу, талап-тоноо деген угулбайт. Дубалдарыңды куткаруучум деп, дарбазаңды атак-даңкым деп атайсың.
19 Мындан ары күн сага өзүнүн күндүзгү жарыгы менен кызмат кылбайт, айдын жарыгы жарык бербейт, бирок сенин түбөлүктүү жарыгың Теңир болот, сенин даңкың Кудай болот.
20 Мындан ары күнүң батпайт, айың жашынбайт, анткени Теңир сен үчүн түбөлүк жарык болот. Сенин кайгылуу күндөрүң бүтөт.
21 Сенин бүт элиң адил болот, Мен отургузган бутак, Менин колумдан чыккан иш Мени даңкташ үчүн жерге түбөлүккө ээ болот.
22 Аз элден миң, эң начар элден күчтүү эл чыгат. Мен, Теңир, муну өз убагында жүзөгө ашырууну тездетем».