Ps.71.1-Ps.71.2; Ps.71.4; Jer.23.5; Isa.11.1-Isa.11.4
Isa.4.6; Isa.25.4; Isa.33.21
Isa.29.18
Isa.35.6
Isa.5.20
1Sam.24.14; Isa.3.14-Isa.3.15
Mic.2.1-Mic.2.2
Isa.3.16-Isa.4.1; Amos.6.1
Isa.32.9; Isa.47.2-Isa.47.3; Gen.37.34
Isa.24.7
Isa.7.23; Isa.34.13; Hos.9.6; Isa.24.11-Isa.24.12
Jer.2.24
Isa.11.2; Joel.2.28; Isa.35.1-Isa.35.2; Isa.29.17
Jas.3.18; Isa.1.27; Ps.71.3; Ps.118.165
Isa.28.2; Isa.28.17; Isa.26.5
Eccl.11.1; Isa.30.23
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Акыйкат бийлик жүргүзгөн падыша

Мына, Падыша акыйкаттык менен падышачылык кылат, төрөлөр мыйзам боюнча башкарышат.
Алардын ар бири шамалдан коргоочу коргонучтай, жаан-чачындан калкалоочу калканычтай, чөлдөгү суу булагындай, какшыган жердеги бийик асканын көлөкөсүндөй болот.
Көрүп тургандардын көздөрү жумулбайт, угуп тургандардын кулактары угат.
Жеңил ойлуулардын жүрөгү ой жүгүртө ала тургандай болот, кекечтер таптак сүйлөшөт.
Акылсыздарды урматтуу деп атабай калышат, кара ниет адамды чынчыл деп айтышпайт.
Анткени акылсыз акылсыздыкты сүйлөйт, анын жүрөгү мыйзамсыздык жөнүндө ойлойт, эки жүздүүлүк менен иш кылат, Теңирге акарат келтирет, ачканы нанынан ажыратат, суусагандын суусун тартып алат.
Кара ниет адамдын иштери да – өлүмгө алып баруучу иштер: ал кедейдики туура болгонуна карабастан, аны жалган сөздөр менен өлтүрүш үчүн, жамандык ойлойт.
Ал эми чынчыл адам чындык жөнүндө ойлойт жана чындыкта бекем турат.

Эскертүү жана убада

Камырабаган аялдар! Тургула, менин үнүмдү уккула! Бейкам жаткан кыздар! Менин сөздөрүмө кулак түргүлө!
«Бир жыл, бир нече күн өткөндөн кийин үрөйүңөр учат, камырабагандар, анткени жүзүм жыйноо болбойт, түшүм жыйноо мезгили келбейт.
Титирегиле, камырабагандар! Корккула, бейкам жаткандар! Кийимиңерди чечкиле, зумбал кийгиле, белиңерди буугула!
Сонун талаалар жөнүндө, мөмөлүү жүзүм сабагы жөнүндө кайгырып, көкүрөгүңөрдү койгулайсыңар.
Кубанычка баткан шаардагы көңүл ачуучу бардык үйлөрдү тикенек, отоо чөп баскандай, Менин элимдин жерин да тикенек, отоо чөп басат».
Анткени ак сарайларды таштап кетишет, шаңдуу шаар ээн калат. Чеп менен мунара түбөлүккө үңкүр ордуна кызмат кылат, жапайы эшектер менен жайылып жүргөн малга баш паана болот.
Бизге жогорудан Рух төгүлгөнгө чейин, чөл бакка айланганга чейин, бакты токой деп эсептешкенге чейин ошондой болот.
Ошондо бул чөлгө акыйкаттык орнойт, берекелүү, түшүмдүү жерде адилеттик өкүм сүрөт.
Акыйкаттыктын иши тынчтык болот, адилеттиктин жемиши бейпилдик жана түбөлүк коопсуздук болот.
Ошондо менин элим бейпил жерде, коопсуз айыл-кыштактарда, тынч турак жайларда жашайт.
Токойго мөндүр жаайт, шаар өрөөнгө түшөт.
Суулардын жээгине эгин эккендер, ал жерге өгүзү менен эшегин жибергендер, силер бактылуусуңар.