Isa.11.10; Acts.13.23
Isa.61.1; Matt.3.16; Mark.1.10; Luke.3.22
John.7.24; Eccl.1.8; Eccl.1.8
Ps.71.2; Ps.71.4; Ps.2.9; Mal.4.6; Job.4.9; 2Thess.2.8; Ps.138.19
Eph.6.14
Isa.65.25; Hos.2.18
Isa.11.6; Ps.77.54; Hab.2.14
Rom.15.12; Isa.11.1; Isa.49.22; Exod.17.15
Isa.10.20; Isa.27.13; Mic.7.12; Zech.10.10; Isa.27.13; Mic.7.12; Zech.10.10; Jer.44.1; Jer.44.15; Ezek.29.14; Ezek.30.14; Gen.10.6-Gen.10.12; Gen.10.22; Gen.14.1; Gen.14.9; Jer.25.25; Jer.49.34-Jer.49.39; Gen.11.2; Isa.10.9; Esth.10.1
Isa.11.10; Isa.56.8; Zech.10.6
Ezek.37.16-Ezek.37.17; Isa.9.21; Zech.11.14
2Sam.8.1; 2Kgs.18.8; Judg.6.3; Jer.49.28; Ps.59.10; 2Sam.8.14; 2Sam.8.2; 2Sam.12.26-2Sam.12.31
Zech.10.11; Isa.7.20
Isa.19.23; Isa.35.8; Exod.14.29
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Эмануелдин падышачылыгы

1 Жышайдын тамырынан бутак чыгат, анын тамырынан жаш бутак өсүп чыгат.
2 Анын үстүнө Теңирдин Руху, даанышмандык менен акылмандык руху, кеңеш менен күч руху, билим менен Теңирден коркуу руху түшөт.
3 Ал Теңирден коркуу рухуна толот, Өзүнүн көзү менен көргөнү боюнча соттобойт, Өзүнүн кулагы менен укканы боюнча иш чечпейт.
4 Ал алсыздарды адилеттик менен соттойт, жерде азап чеккендердин ишин акыйкаттык менен чечет. Ал оозунун таягы менен жерди кыйратат, оозунун руху менен мыйзамсызды өлтүрөт.
5 Чындык Анын ичинин курчоосу болот, акыйкаттык Анын белиндеги куру болот.
6 Ошондо карышкыр козу менен бирге жашайт, илбирс улак менен бирге жатат. Музоо, жаш арстан, өгүз бирге болушат, алардын баарын жаш бала жетелейт.
7 Уй ургаачы аюу менен бирге жайылып жүрөт, алардын балдары да бирге жатышат. Арстан өгүз сыяктуу чөп жейт.
8 Эмчектеги наристе уулуу жыландын ийнинин үстүндө ойнойт, эмчектен чыккан бала жыландын ийнине колун салат.
9 Менин ыйык тоомдун бүт жеринде жамандык кылышпайт, зыян келтиришпейт, анткени деңиз сууга толгонсуп, жер Кудайдын билимине толот.

Машайак жана Ысрайылдын
калыбына келтирилиши

10 Ошол күнү мындай болот: элдер үчүн белги боло турган Жышайдын тамырына бутпарас элдер кайрылышат, анын даңкы тынчтык болот.
11 Ошол күнү мындай болот: Ашурда, Мисирде, Патросто, Кушта, Эйламда, Шинарда, Хаматта жана деңиз аралдарында калган Өз элинин калдыгын кайрып келиш үчүн, Теңир кайрадан колун сунат.
12 Теңир ал бутпарас элдерге белги берип, Ысрайылдын куулуп кеткендерин чогултат, Жүйүттүн чачырап кеткендерин төгөрөктүн төрт бурчунан чакырып алат.
13 Эпрайымдын көз артуусу жоголот, Жүйүткө каршы кастык кылгандар кырылат. Эпрайым Жүйүткө көз артпай калат, Жүйүт да Эпрайымга кысым көрсөтпөй калат.
14 Алар пелиштиликтердин жонуна минип, батышка учуп барышат, чыгыштын бүт уулдарын талап-тоношот. Эдом менен Маапка кол салышат, Амондун уулдары алардын кол астына өтөт.
15 Анан Теңир Мисир деңизинин булуңун кургатат, Өзүнүн колун сунуп, Өзүнүн катуу шамалы менен аны жети өзөнгө бөлөт, ошондо андан сандалын чечпей өтө алышат.
16 Ошондо Ысрайыл эли үчүн Мисир жеринен чыккан күнү чоң жол салынгандай, Ашурда калган Өз элинин калдыгы үчүн чоң жол салынат.