Hab.1.11; 2Kgs.18.12; Hos.9.12; Hos.10.14; 2Kgs.8.12; 2Kgs.15.16; Amos.1.13
Hos.6.1; Hos.12.6; Hos.3.5; Hos.13.9
Hos.5.15; Heb.13.15; Ps.49.13-Ps.49.14; Ps.68.31-Ps.68.32
Hos.5.13; Isa.30.16; Isa.31.1; Hos.14.9; Ps.9.35
Jer.3.22; Hos.6.1; Hos.11.1
Hos.6.3; Isa.27.6; Ps.91.13; Isa.35.2
Ps.51.10
Ps.90.1
Hos.14.4; Isa.30.22; Hos.2.8; Hos.2.23; John.15.4-John.15.5
Ps.106.43; Jer.9.12; Dan.12.10; John.8.47; John.18.37; Prov.10.29; Luke.2.34; 2Cor.2.16; Prov.10.29; Luke.2.34; 2Cor.2.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Самария бүлгүнгө учурайт, анткени ал өз Кудайына каршы чыкты: алар кылычтан кулашат, алардын наристелери кылыч менен кыя чабылат, кош бойлуу аялдары жара чабылат.

Теңирге кайрылууга чакыруу

2 Ысрайыл, өзүңдүн Кудай-Теңириңе кайрылып кел, анткени сен өзүңдүн мыйзамсыздыгыңан улам мүдүрүлүп жыгылдың.
3 Өзүңөр менен кошо сөздөрдү алып, Теңирге кайрылып келгиле, Ага мындай дегиле: «Бардык мыйзамсыздыгыбызды кечир, бизге жакшылык кыл, ошондо биз Сага ооз курмандыгын чалабыз.
4 Ашур эми бизди куткарбайт. Мындан кийин атка минбейбиз, мындан ары колубуздан чыккан буюмдарды “биздин кудайларыбыз” деп атабайбыз, анткени жетимдер Сенден гана ырайым табышат».

Кудайдын сүйүүсү

5 Алардын баш тартуучулугун дарылайм, аларды Өз каалоом менен сүйөм, анткени Менин каарым алардан бурулду.
6 Мен Ысрайылга шүүдүрүм болом. Ал лилиядай болуп гүлдөйт, Лебанон сыяктуу тамыр жаят.
7 Анын бутактары жайылат, ошондо анын сулуулугу зайтун дарагындай болот, андан Лебанондун жытындай жыпар жыт чыгат.
8 Анын көлөкөсүндө отургандар кайтып келишет, эгин өстүрүшөт, өздөрү жүзүм сабактары сыяктуу гүл ачышат, анын жыты Лебанон шарабындай болот.
9 «Эми буркандар менен эмне ишим бар?» – дейт Эпрайым. Мен аны угам, ага назарымды салам. Мен түбөлүк көгөрүп турган кипаристей болом: Сенин жемиштериң Менден болот.
10 Акылдуу адам муну түшүнсүн, даанышман адам муну билсин. Анткени Теңирдин жолдору туура, ал жолдор менен адил адамдар жүрүшөт, ал эми мыйзамсыздар ал жолдордо мүдүрүлүшөт.