Rom.12.10; 1Thess.4.9; 1Pet.1.22; 2Pet.1.7; 1Pet.2.17; 1Pet.3.8; 1John.3.10; 1John.4.7; 1John.4.20-1John.4.21
Matt.25.35; 1Pet.4.9; Gen.18.3; Gen.19.2
Heb.10.34; Matt.25.36
1Cor.7.38; 1Tim.4.3; 1Cor.6.9
1Tim.3.3; 1Tim.6.7-1Tim.6.8; Phil.4.11; Matt.6.25; Josh.1.5; Ps.36.25; 2Cor.4.9
Ps.117.6; Ps.26.1; Ps.55.5; Ps.55.12
Heb.13.17; Heb.13.24; Heb.6.12
Heb.1.12; John.8.58; Rev.1.4; Rev.1.8; 2Cor.1.19
Jude.1.12; Eph.4.14; Col.2.16
1Cor.9.13; 1Cor.10.18
Exod.29.14; Heb.13.13
Heb.9.12; Matt.21.39; Matt.27.32; John.19.17; John.19.20; Acts.7.58; Rev.14.20
Heb.11.26; 1Pet.4.14
Heb.11.10; Heb.11.16; Heb.12.28; Mic.2.10; Eph.2.19
Eph.5.20; Lev.7.12; Ps.106.22; Ps.115.8; Isa.57.19; Hos.14.3; Ps.118.108
Rom.12.13; Mic.6.7-Mic.6.8; Phil.4.18
Heb.13.7; Heb.13.24; Ezek.3.17; Jer.13.20; Ezek.34.10; Acts.20.24; Acts.20.31
1Thess.5.25; 2Thess.3.1
Phlm.1.22
Rom.15.33; Acts.2.24; Isa.63.11; John.10.11; Heb.10.29; Zech.9.11; Isa.54.10
2Thess.2.17; 1Pet.5.10; Heb.10.36; Phil.2.13; Rom.11.36
1Pet.5.12
1Thess.3.2
Heb.13.7; Heb.13.17
Col.4.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Ортоңордо бир туугандык сүйүү дайыма болсун.
2 Меймандос болууну унутпагыла. Анткени кээ бирөөлөр өздөрү билбестен, периштелерди коноктошкон.
3 Өзүңөрдү туткунга алынгандар менен чогуу туткунга алынгандай эсептеп, туткунга алынгандарды эсиңерден чыгарбагыла. Өзүңөр азап чегип жаткандай болуп, азап чегип жаткандарды эсиңерден чыгарбагыла.
4 Никеңер адал болсун, нике төшөгүңөр булганбасын. Бузулгандар менен нике бузгандарды болсо Кудай соттойт.
5 Дүнүйөкор болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай Өзү: «Сени калтырбайм жана таштабайм», – деп айткан.
6 Ошондуктан биз: «Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм, адам мага эмне кыла алат?» – деп, чечкиндүүлүк менен айта алабыз.
7 Кудай Сөзүн айткан насаатчыларыңарды унутпагыла. Алардын өмүрүнүн акырын карап, алардын ишеним жолун жолдогула.
8 Ыйса Машайак кечээ кандай болсо, бүгүн да ошондой жана түбөлүккө ошол бойдон.
9 Ар кандай, жат окутууларга кызыкпагыла! Анткени жүрөгүңөрдүн тамак-ашка байланыштуу расмилер менен эмес, ырайым менен бекемделгени жакшы, ал расмилерди кармангандар пайда табышкан эмес.
10 Биздин курмандык чалынуучу жайыбыз бар, жыйын чатырынын кызматчыларынын андагы курмандыктан жегенге укугу жок.
11 Анткени башкы ыйык кызмат кылуучу курмандыкка чалынган малдын канын күнөөлөрдүн тазаланышы үчүн ыйык жайга алып кирет, малдын эти болсо кошуундун сыртында өрттөлөт.
12 Ошол сыяктуу Ыйса да Өз каны менен адамдарды ыйыктоо үчүн, шаар дарбазасынын сыртында азап чекти.
13 Ошондуктан кошуундун сыртына чыгып, Ага баралы. Ал көргөн кордукту биз да көрөлү.
14 Анткени биздин бул жерде туруктуу шаарыбыз жок, келечектегини эңсеп жатабыз.
15 Ошондуктан Кудайга мактоо курмандыгын, башкача айтканда, Анын ысымын даңктаган ооз курмандыгын Ыйса аркылуу тынымсыз алып келели.
16 Кайрымдуулук иштерин кылууну жана бири-бириңерге жардам берүүнү унутпагыла, анткени мындай курмандыктар Кудайга жагат.
17 Жетекчилериңерге баш ийгиле, моюн сунгула. Себеби алар силер үчүн жооп бере турган адамдар катары силердин жаныңар үчүн күндүр-түндүр кам көрүшөт. Алар үшкүрүнө эмес, кубаныч менен кам көрүшү үчүн баш ийгиле. Алардын үшкүрүнө кам көргөнү силер үчүн пайдасыз.
18 Биз үчүн сыйынгыла. Абийирибиздин таза экенине бекем ишенебиз, анткени өзүбүздү бардык нерседе туура алып жүрүүгө аракет кылабыз.
19 Силерге тезирээк барышым үчүн сыйынып турушуңарды өзгөчө суранам.
20 Койлордун улуу Кайтаруучусун – биздин Теңирибиз Ыйса Машайакты түбөлүк келишимди ырастаган кан менен тирилткен, тынчтыктын булагы болгон Кудай
21 Өзүнүн эрки аткарылышы үчүн, Ыйса Машайак аркылуу силерде Өзүнө жага турганды жаратып, силерди ар кандай жакшы ишке жөндөмдүү кылсын. Ал кылымдан кылымга даңктала берсин! Оомийин.
22 Бир туугандар, силерден суранарым, бул насаатты кабыл алгыла. Мен силерге көп деле жазган жокмун.
23 Бир тууганыбыз Тиметейдин бошотулганы тууралуу кабардар болгула. Эгерде ал тез арада келсе, мен аны менен бирге силерди көргөнү барам.
24 Жетекчилериңердин баарына жана бардык ыйыктарга салам айтып койгула. Италиялыктар силерге салам айтып жатышат.
25 Кудай баарыңарга ырайымын төгө берсин! Оомийин.