Neh.1.11
Gen.39.20
Neh.2.2
Gen.41.15; Gen.41.16; Dan.2.28; Dan.2.47
Gen.40.18; Gen.41.12; Dan.2.36; Gen.41.26-Gen.41.27
2Kgs.25.27; Jer.52.31; Gen.40.19-Gen.40.20; Gen.40.22; Ps.3.4
Gen.37.28; Gen.39.20
Gen.40.12
Gen.40.13; Gen.40.22
Matt.14.6; Mark.6.21; Gen.40.13; Gen.40.19
Gen.40.13; Neh.2.1
Gen.40.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Жусуптун түрмөдө түш чечмелеши

1 Ошондон кийин Мисир падышасынын шарап сунуучусу менен нан сунуучусу өздөрүнүн мырзасынын алдында, Мисир падышасынын алдында айыптуу болуп калышты.
2 Ошондо фараон сарайдагы өзүнүн эки кызматчысына: башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусуна ачууланып,
3 аларды сакчылардын башчысынын үйүндөгү Жусуп камалган зынданга каматып салды.
4 Сакчылардын башчысы Жусупту аларга кызмат кылууга дайындады. Жусуп аларга кызмат кылды. Алар бир нече убакыт камакта жатышты.
5 Бир күнү Мисир падышасынын зынданда камалып жаткан шарап сунуучусу менен нан сунуучусу түш көрүштү. Экөө тең бир түндө өз-өзүнчө түш көрдү. Ар бирине өзгөчө мааниси бар түш кирди.
6 Жусуп эртең менен аларга кирип, алардын тынчы кетип турганын көрдү.
7 Ошондо ал мырзасынын үйүндө өзү менен камакта жаткан фараон сарайынын кызматчыларынан: «Эмне үчүн бүгүн маанайыңар пас?» – деп сурады.
8 Алар ага: «Биз түш көрдүк. Чечмелеп берер киши жок», – дешти. Жусуп аларга: «Түштү Кудай чечмелейт эмеспи? Мага айтып бергилечи», – деди.
9 Ошондо Жусупка башкы шарап сунуучу өз түшүн мындай деп айтып берди: «Түшүмдө бет алдымда жүзүм сабагы туруптур.
10 Жүзүм сабагынын үч бутагы бар экен. Ал бүрдөп, гүл ачып, мөмө байлады, анан анын мөмөлөрү бышты.
11 Фараондун чөйчөгү да менин колумда экен. Мен жүзүмдөн алып, фараондун чөйчөгүнө сыгып, чөйчөктү фараонго сундум».
12 Жусуп ага мындай деди: «Түштүн чечмелениши мындай: үч бутак – бул үч күн.
13 Үч күндөн кийин фараон сени бошотуп, кайрадан ордуңа коёт. Ошондо сен мурункудай эле ага чөйчөк сунасың.
14 Сага жакшы болгондо мени эсте. Мага жакшылык кылып, мен жөнүндө фараондун эсине салып, мени бул үйдөн чыгарып ал.
15 Анткени мен эврейлердин жеринен уурдалып келгем. Зынданга салынгыдай, бул жакта да мен эч нерсе кылган эмесмин».
16 Башкы нан сунуучу Жусуптун түштү жакшы чечмелегенин көрүп: «Мен да түш көрдүм. Түшүмдө тордолгон үч себетти башыма көтөрүп алыптырмын.
17 Үстүнкү себетте фараондун наабайчы жасаган ар кандай тамагы бар экен. Башымдагы себеттеги тамакты канаттуулар чокулап жатышыптыр», – деди.
18 Ошондо Жусуп ага мындай деп жооп берди: «Мунун чечмелениши мындай: үч себет – бул үч күн.
19 Үч күндөн кийин фараон сенин башыңды алып, жыгачка асат. Канаттуулар денеңди чокулашат», – деди.
20 Үч күндөн кийин фараондун туулган күнү болуп, ал өзүнүн бардык кызматчыларына той берди. Ошондо ал өзүнүн башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусун эстеди.
21 Шарап сунуучусун мурдагы ордуна койду, ошондо ал чөйчөккө шарап куюп, фараонго сунду.
22 Ал эми башкы нан сунуучусун, Жусуп чечмелегендей, жыгачка астырып таштады.
23 Бирок башкы шарап сунуучу Жусуп жөнүндө эстеген жок, аны унутуп койду.