Gal.5.13; Gal.2.4; Jas.1.25; John.8.32; 1Cor.16.13; Acts.15.10; Gal.2.4
Gal.5.3; Gal.5.11; Acts.15.1; 1Cor.7.18; Gal.4.11
Rom.2.25
Rom.7.6; Gal.2.21; Gal.3.10; Rom.9.31-Rom.9.32; Heb.12.15; 2Pet.3.17
Rom.8.23; Rom.8.25
Gal.6.15; 1Cor.7.19; Col.3.11; Gal.3.28; Eph.6.23; 1Thess.1.3; Jas.2.18; Jas.2.20; Jas.2.22
1Cor.9.24; Gal.2.5
Gal.1.6
1Cor.5.6; 1Cor.15.33; Heb.12.15
2Cor.2.3; Phil.3.15; Gal.1.7; Gal.5.12
Gal.4.29; Gal.6.12; 1Cor.1.23; 1Pet.2.8
Gal.5.10; Gal.2.4
1Pet.2.16; Jude.1.4; 1Cor.8.9; 2Pet.2.19; 1Cor.9.19
Matt.7.12; Matt.22.40; Lev.19.18; Gal.5.22; Gal.6.2; Matt.19.19; John.13.34
Phil.3.2
Gal.5.24-Gal.5.25; Rom.8.4; Rom.13.14; Eph.2.3
Rom.7.23; Rom.8.5-Rom.8.7; Rom.7.15; Rom.7.18-Rom.7.19
Rom.8.14; Rom.7.4
1Cor.3.3; Eph.5.3; Col.3.5; Jas.3.14-Jas.3.15; Matt.15.18-Matt.15.20
1Cor.11.19
Col.3.6; 1Cor.6.9
Rom.7.4; Rom.8.5; Eph.5.9; Rom.5.1-Rom.5.5; Col.3.12-Col.3.17; 2Cor.6.6
Eph.4.2; Acts.24.25; 1Tim.1.9
Gal.5.16; Rom.6.6; Rom.7.5
Gal.5.16
Phil.2.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Машайак тартуулаган эркиндик

1 Машайак бизге тартуулаган эркиндикте жашагыла, кайрадан кулчулуктун моюнтуругун кийбегиле.
2 Мен, Пабыл, силерге муну айтамын: эгерде силер сүннөткө отургузула турган болсоңор, анда Машайактан силерге эч кандай пайда жок.
3 Сүннөткө отургузулган ар бир адамга дагы муну билдиремин: ал бүт мыйзамды аткарууга милдеттүү.
4 Мыйзам аркылуу акталууну каалагандар, силер Машайактан четтеп, ырайымдан ажырап калдыңар.
5 Ал эми биз өзүбүз үмүттөнгөн, ишенимдин негизинде келе турган адилдикти рухубуз менен күтүп жатабыз.
6 Себеби Машайак Ыйса жолунда сүннөткө отургузулуу да, сүннөткө отургузулбоо да маанилүү эмес, өзүн сүйүү аркылуу көрсөткөн ишеним маанилүү.
7 Силер жакшы эле чуркап бара жаттыңар эле, силердин чындыкка баш ийүүңөргө ким тоскоолдук кылды?
8 Бул ынандыруу силерди Чакырып алгандан эмес.
9 «Бир аз ачыткы бүт камырды ачытат».
10 Силер башкача ойлобойсуңар деп, мен толук ишенемин, бул ишенимим Теңирден. Ал эми силерди адаштырган адам, ал ким болбосун, жазага тартылат.
11 Бир туугандар, эгерде мен дагы деле сүннөт жөнүндө жар салып жатсам, эмне үчүн мени куугунтуктап жатышат? Андай болсо айкаш жыгачтын азгырыгы токтойт эле да!
12 Силерди адаштыргандар өздөрүн бычып салышса кана!
13 Бир туугандар, силер эркиндикке чакырылгансыңар, бирок эркиндигиңер күнөөкөр табиятыңарды канааттандырууга негиз болуп бербесин, тескерисинче, бири-бириңерге сүйүү менен кызмат кылгыла.
14 Анткени бүт мыйзам «Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй» деген бир сөз менен жыйынтыкталат.
15 Бирок бири-бириңер менен тиштешип, бири-бириңерди жеп жатсаңар, абайлагыла, бири-бириңерди жеп-жутуп койбогула!

Рухтун жемиши жана
күнөөкөр табияттын иштери

16 Мен болсо муну айтамын: Ыйык Рухтун жетеги менен жашагыла, ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар.
17 Анткени күнөөкөр табияттын каалоолору Рухка, Рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиятка каршы. Алар бири-бирине каршы, ошондуктан силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар.
18 Эгерде силер Рухтун жетеги менен жашап жатсаңар, анда мыйзамдын бийлиги астында эмессиңер.
19 Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү, алар: ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпыластык, адепсиздик,
20 бутка табынуу, сыйкырчылык кылуу, касташуу, чыр-чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш-талаш, келишпестик, жалган окутуу,
21 жек көрүү, киши өлтүрүү, аракечтик, шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Силерге мурда эскерткенимдей эле, дагы да эскертемин: мындай кылуучулар Кудайдын Падышачылыгын мурасташпайт.
22 Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк,
23 момундук, өзүн өзү токтото билүү, буларга каршы мыйзам жок.
24 Машайак Ыйсага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табиятын кумардануулары жана күнөөлүү каалоолору менен бирге айкаш жыгачка кадашкан.
25 Эгерде биз Рух аркылуу өмүргө ээ болсок, анда Рухтун жетеги менен жашайлы.
26 Менменсинбейли, бири-бирибизди кыжырдантпайлы, көрө албастык кылбайлы.