Gal.2.4
1Tim.2.6; Mark.1.15; Phil.2.7; John.1.14; 1Tim.2.15; Gen.3.15; Luke.2.21-Luke.2.22; Luke.2.27
Gal.3.13; Gal.3.26; Rom.8.15
Rom.5.5; 2Cor.3.17; Acts.16.7
Gal.3.29
1Cor.1.21; 1Thess.4.5; 2Thess.1.8; 1John.4.8; Eph.2.11-Eph.2.12; 1Thess.1.9; 2Chr.13.9; Isa.37.19; Jer.2.11; Jer.5.7; Jer.16.20; 1Cor.8.4
1Cor.8.3; Gal.3.3; Rom.8.3; Heb.7.18
Rom.14.5; Col.2.16
Gal.2.2; Gal.5.2; Gal.5.4; 1Thess.3.5
2Cor.6.13; 2Cor.2.5
1Cor.2.3; Gal.1.6
1Sam.29.9; Mal.2.7; 2Cor.5.20; Matt.10.40
Gal.2.5
Gal.4.13
1Cor.4.15; Phlm.1.10; Jas.1.18; Rom.8.10
Gen.16.5; Gen.21.2
Gal.4.29; Rom.9.7; Gal.4.28; Gen.17.16-Gen.17.19; Gen.18.10; Gen.18.14; Gen.21.1-Gen.21.2; Heb.11.11
Rom.9.4; Deut.33.2
Heb.12.22; Rev.3.12; Rev.21.2; Rev.21.10
Isa.54.1
Gal.4.23; Rom.9.8; Gal.3.29
Gen.21.9; Gal.5.11
Gen.21.10; John.8.35
1Pet.3.6
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Машайак мыйзамдын бийлигинен бошотот

1 Бирок бул нерсени айткым келет: мурасчы бардык нерсенин кожоюну болсо да, бала кезинде кулдан эч айырмаланбайт,
2 атасы белгилеген убакытка чейин кам көрүүчүлөрдүн жана үй башкаруучулардын көзөмөлү астында болот.
3 Ошондой эле биз да «бала кезибизде» дүйнөдөгү алгачкы негиздерге кул болчубуз.
4 Бирок өз убагы келгенде, Кудай Өз Уулун жиберди. Ал аялдан төрөлдү, мыйзамга баш ийди.
5 Ал мыйзамдын бийлиги астындагыларды кун төлөп куткарды. Ал мыйзамдын бийлиги астындагылар Кудайдын балдары болушу үчүн ошондой кылды.
6 Силер Кудайдын балдары болуп калгандыктан, Кудай силердин жүрөгүңөргө Өз Уулунун «“Абба!”, Ата!» деп чакырган Рухун жиберди.
7 Демек, эми сен кул эмессиң, сен Анын баласысың. Эгерде баласы болсоң, анда Кудай сени Ыйса Машайак аркылуу мурасчы да кылды.

Пабылдын галатиялыктар үчүн кам көрүүсү

8 Бирок ошол убакта силер Кудайды тааныбагандыктан, чыныгы Кудай эмес кудайлардын кулдары элеңер.
9 Азыр болсо Кудайды таанып билгениңерден кийин, тагыраак айтканда, Кудай тарабынан таанылганыңардан кийин, кантип кайрадан алсыз жана жакыр алгачкы негиздерге кайрылып жатасыңар? Кайрадан аларга кул болгуңар келеби?
10 Кээ бир күндөрдү, айларды, мезгилдерди, жылдарды ыйык тутуп жатасыңар!
11 Мен силердин араңарда куру бекер эле эмгектендимби деп коркуп жатам.
12 Бир туугандар, силерден өтүнөмүн: мендей болгула, анткени мен да силердей болчумун. Силер мени эч таарынткан эмессиңер.
13 Өзүңөр билесиңер, мен биринчи жолу Жакшы Кабарды силерге алсыз абалымда тараткам,
14 алсыз абалым силер үчүн азгырык болсо да, кемсинткен эмессиңер, жийиркенген эмессиңер, тескерисинче, мени Кудайдын периштеси катары, Машайак Ыйса катары кабыл алгансыңар.
15 Силердин ошол убактагы кубанычыңар кайда? Мен өзүм күбөлөндүрө алам, мүмкүн болсо, ошондо силер мага көзүңөрдү оюп берүүгө да даяр элеңер.
16 Эми мен чындыкты айтуу менен, силерге душман болуп калдымбы?
17 Тигилер силерди таза ниет менен кызганып жатышкан жок, тескерисинче, силер аларды кызганышыңар үчүн, силерди бизден бөлүп кетүүнү каалап жатышат.
18 Дайыма таза ниет менен кызганган жакшы, бирок мен араңарда болгондо эле эмес.
19 Балдарым, силерден Машайак көрүнгөнгө чейин, мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын.
20 Азыр жаныңарга барып, үнүмдү өзгөртүп сүйлөгүм келип жатат, анткени мен силерге айран-таң калып жатам.

Ыбрайымдын эки уулу – эки келишим

21 Силер, мыйзамдын бийлиги астында болууну каалагандар, айткылачы мага, мыйзамда эмне айтылганын уккан жок белеңер?
22 Анткени Ыйык Жазууда: «Ыбрайымдын эки уулу бар эле, бири күң аялынан, бири эркин аялынан», – деп жазылган.
23 Бирок күң аялынан төрөлгөн уул кадимки балдардай, ал эми эркин аялынан төрөлгөн уул убада боюнча төрөлгөн.
24 Мында каймана маани бар. Бул эки келишимди билдирет. Бири Синай тоосунда түзүлгөн, ал – балдарын кулчулук үчүн төрөгөн Ажар.
25 Ажар Аравиядагы Синай тоосун билдирет. Ал азыркы күндөгү Иерусалимге туура келет, анткени Иерусалим өзүнүн балдары менен кулчулукта.
26 Жогорку Иерусалим болсо эркин, ал баарыбыздын энебиз,
27 анткени Ыйык Жазууда: «Кубан, баласы жок, төрөбөс аял! Кубанып кыйкыр, катуу үн сал, толгоо тартып кыйналбаган аял! Анткени күйөөсү бар аялга караганда күйөөсү таштап кеткен аялдын балдары көп», – деп жазылган.
28 Бир туугандар, силер да Ыскакка окшоп, убада боюнча төрөлгөн балдарсыңар.
29 Бирок ошол убакта кадимки балдардай төрөлгөн бала Рух боюнча төрөлгөн баланы кубалаган, азыр да ошондой.
30 Бирок Ыйык Жазууда эмне деп айтылат? «Күң аялды баласы менен кууп чык, анткени күң аялдын баласы эркин аялдын баласы менен бирге мураскор болбойт».
31 Ошондуктан, бир туугандар, биз «күң» аялдын балдары эмеспиз, «эркин» аялдын балдарыбыз.