Exod.10.9
2Kgs.18.35; Job.21.15; Exod.3.19
Exod.3.18; Exod.7.16; Exod.9.1; Exod.9.13
Exod.1.11
Exod.1.7; Exod.1.9
Exod.3.7; Exod.5.14-Exod.5.15; Exod.5.19
Exod.3.7
Exod.3.7
Exod.5.13
Exod.6.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Муса менен Арун фараондун алдында

1 Ошондон кийин Муса менен Арун фараонго келип, мындай дешти: «Ысрайылдын Кудай-Теңири мындай дейт: Менин элимди коё бер, алар ч өлдө Мага арнап майрам өткөрүшсүн».
2 Бирок фараон: «Мен Аны угуп, Ысрайылды коё бергидей, Теңир ким экен? Мен Теңирди билбейм, Ысрайылды да коё бербейм», – деди.
3 Алар ага: «Эврейлердин Кудайы бизди чакырып жатат. Бизди чөлгө, үч күндүк жолго коё бер, Кудай-Теңирибизге курмандык чалалы, болбосо Ал бизге жугуштуу оору жиберет же кылыч менен жок кылат», – дешти.
4 Ошондо Мисир падышасы аларга: «Муса менен Арун, силер эмне үчүн элди жумушунан алагды кылып жатасыңар? Өз жумушуңарга жөнөгүлө.
5 Бул жерде эл көп, силер аларды иштеринен алагды кылып жатасыңар», – деди.
6 Фараон ошол эле күнү башкаруучуларга жана көзөмөлдөөчүлөргө мындай деп буйрук берди:
7 «Мындан ары бул элге кыш куюу үчүн мурункудай саман берб егиле. Алар саманды өздөрү барып чогултуп алышсын.
8 Бирок кышты буга чейин куюп келгендегидей эле санда куюшсун, санын азайтпагыла. Алар жалкоо, ошондуктан: “Барып, Кудайыбызга курмандык чалабыз”, – деп кыйкырып жатышат.
9 Аларга жумушту көп бергиле, иштешсин, куру с өз менен алек болушпасын».
10 Ошондо башкаруучулар менен көзөмөлдөөчүлөр элге кайрылып: «Фараон: “Силерге саман бербейм.
11 Саманды өзүңөр таап алгыла. Бирок жумушуңарды азайтпайм”, – деп айтып жатат», – дешти.
12 Ошондо эл саман ордуна пая издеп, Мисир жерине тарап кетти.
13 Башкаруучулар болсо: «Кышты саман бар кездегидей эле, күн сайын мурунку белгиленген санда куйгула», – деп мажбурлап жатышты.
14 Ал эми фараондун башкаруучулары Ысрайыл уулдарынын ичинен өздөрү дайындаган көзөмөлдөөчүлөрдү: «Эмне үчүн кышты мурунку белгиленген санда куйбай жатасыңар?» – деп уруп-сабашты.
15 Ошондо Ысрайыл уулдарынын көзөмөлдөөчүлөрү фараонго ыйлап келип: «Эмнеге кулдарыңа ушундай мамиле кылып жатасың?
16 Кулдарыңа саман бербей жатышат, бирок кыш куйгула деп, кулдары ңды сабап жатышат. Элиң күнөө кылып жатат», – дешти.
17 Бирок фараон аларга: «Жалкоосуңар силер, жалкоосуңар, ошондуктан “Теңирге курмандык чалабыз” деп жатасыңар.
18 Баргыла, иштегиле. Силерге саман берилбейт, бирок тиешелүү са ндагы кышты толук бергиле», – деди.
19 Ысрайыл уулдарынан коюлган көзөмөлдөөчүлөр «Ар бир күнгө белгиленген кыштын санын кемитпегиле» дегенден улам баштарына мүшкүл түшкөнүн түшүнүштү.
20 Алар фараондон чыкканда, өздөрүн күтүп турган Муса менен Арунга жолугушту.
21 Аларга: «Теңир силерди көрсө экен, бизди фараонго жана анын кулдарына жек көрүндү кылганыңар үчүн, бизди өлтүртүү үчүн алардын колуна кылыч карматканыңар үчүн, жазаласа экен», – дешти.

Мусанын Теңирге арыздануусу

22 Ошондо Муса Теңирге ка йрылып: «Те ңир! Эмне үчүн бул элди ушундай азапка салдың, эмне үчүн мени жибердиң?
23 Мен келип, фараонго Сенин ысымыңдан сүйлөй баштагандан тартып, ал бул элге мурункудан да жаман мамиле кыла баштады. Сен болсо Өз элиңди куткарган жоксуң», – деди.