Exod.35.30; Exod.36.1; 1Chr.2.20; Exod.17.10; Exod.17.12; Exod.24.14
Exod.35.31; 1Kgs.7.14
Exod.35.34; Exod.28.3; Exod.35.10; Exod.35.35; Exod.36.1
Exod.36.8-Exod.36.38; Exod.37.1-Exod.37.5; Exod.37.6-Exod.37.9
Exod.37.10-Exod.37.16; Exod.37.17-Exod.37.24; Exod.37.25-Exod.37.28
Exod.38.1-Exod.38.7; Exod.38.8
Exod.35.19; Exod.39.1; Exod.39.41
Exod.30.25; Exod.30.31; Exod.37.29; Exod.30.7; Exod.30.34
Exod.35.2; Jer.17.27; Num.15.32-Num.15.36
Exod.20.9; Exod.16.23; Exod.20.10; Gen.2.2; Exod.31.14
Exod.31.13; Gen.1.31; Gen.2.2; Heb.4.4; Heb.4.10
Exod.24.12; Exod.32.15-Exod.32.16; Deut.4.13; Deut.5.22; Deut.9.10-Deut.9.11; 2Cor.3.3; Exod.8.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Усталар жөнүндө

1 Теңир Мусага дагы мындай деди:
2 «Би лип ал, Мен Ж үйүт уруусундагы Хурдун уулу болгон, Уринин уулу Бетселелдин так өзүн дайындадым.
3 Мен аны Кудайдын Рухуна толтурдум, ага даанышмандык, түшүнүк, билгичтик жана ар кандай өнөр бердим.
4 Мен ага алтындан, күмүштөн, жезден буюм жасаганды,
5 оюкка салынуучу таштарды кескенди, жыгач сомдогонду, бардык ишти жасай билгүүнү үйрөттүм.
6 Мен ага Дан уруусундагы Акисамак уулу Алыйапты жардамчы кылып дайындадым. Ар бир акылдуу адамдын жүрөгүнө акылмандык салам, ошондо алар Мен сага буйругандын бардыгын жасашат.
7 Алар жыйын чатырын, келишим сандыгын жана анын капкагын, жыйын чатырына тиешелүү болгон бардык нерселерди,
8 үстөлдү жана ага тиешелүү болгон бардык нерселерди, таза алтындан чырактан жана ага тиешелүү болгон бардык нерселерди, ошондой э ле жыпар жыттуу зат т үтөтүлүүчү жайды,
9 курмандык бүтүндөй өрттөлүүчү жайды, ага тиешелүү болгон бардык нерселерди, жуунгучту жана анын түбүн,
10 кызматчылардын ыйык кызмат кыларда кие турган кийимдерин, ыйык кызмат кылуучу Арундун ыйык кийимдерин, анын уулдарынын ыйык кийимдерин даярдап,
11 ыйык жай үчүн майлоочу май жана түтөтүү үчүн жыпар жыттуу аралашма жасашсын. Алар мына ушулардын бардыгын Мен сага буйругандай жасашсын».

Ишембини ыйык тутуу жөнүндө

12 Теңир Мусага дагы мындай деди:
13 «Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: Менин ишемби к үнүмдү ыйык туткула, анткени ал күн – силерди ыйык эл кылган Теңириңер Мен экенимди билип жүрүүңөр үчүн, Мени менен силердин жана укум-тукумуңардын ортосунда белги болгон күн.
14 Ишемби күндү ыйык туткула, анткени ал силер үчүн ыйык. Ким аны ыйык тутпаса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким ошол күнү жумуш кылса, ал өз элинин арасынан жок кылынсын.
15 Алты күн иш кылышсын, ал эми жетинчи күн – Теңирге арналган эс алуучу ишемби күн. Ким ишемби күнү иш кылса, ал өлүм жазасына тартылсын.
16 Ысрайыл уулдары ишемби күндү ыйык тутсун, түбөлүк келишим катары алардын укум-тукуму ишемби күндү майрамдасын.
17 Бул – Мени менен Ысрайыл уулдарынын ортосундагы түбөлүк белги, анткени Теңир алты күндө асман менен жерди жараткан, а л эми жетинчи к үнү тынч алып, эс алган».
18 Кудай Муса менен Синай тоосунда сүйлөшүп бүткөндөн кийин, ага мыйзам жазылган эки лоокту, Өз колу менен жазган таш лоокторду берди.