Exod.20.1-Exod.20.17; Deut.5.6-Deut.5.21
Deut.5.22
Lev.26.13; Ps.80.11; Hos.13.4
2Kgs.17.35; Jer.25.6; Jer.35.15
Lev.26.1; Deut.27.15; Ps.96.7; Acts.17.29
Exod.23.24; Josh.23.7; Exod.34.14; Deut.4.24; Deut.6.15; Josh.24.19; Nah.1.2; Exod.34.7; Num.14.18; Ps.78.8; Ps.108.14; Isa.65.6-Isa.65.7; Jer.32.18
Lev.19.12; Matt.5.34-Matt.5.35; Jas.5.12
Lev.19.3; Lev.19.30; Lev.26.2; Exod.31.13-Exod.31.17
Exod.23.12; Exod.34.21; Exod.35.2; Lev.23.3; Luke.13.14
Exod.16.26; Exod.31.15; Gen.2.2-Gen.2.3; Ezek.20.12; Num.15.32-Num.15.36; Neh.13.16-Neh.13.19
Gen.1.1-Gen.2.3
Lev.19.3; Matt.15.4; Matt.19.19; Mark.7.10; Mark.10.19; Luke.18.20; Eph.6.2; Jer.35.18-Jer.35.19; Eph.6.3
Matt.5.21; Matt.19.18; Rom.13.9; Gen.9.5-Gen.9.6; 1John.3.15
Lev.18.20; Deut.22.22; Prov.6.32; 1Cor.6.9; Heb.13.4; Matt.5.27; Rom.13.9
Lev.19.11; Eph.4.28; Matt.19.18; Rom.13.9
Exod.23.1; Prov.19.5; Prov.19.9; Prov.21.28; Prov.24.28; Prov.25.18; Matt.19.18; Deut.19.16-Deut.19.20
Luke.12.15; Eph.5.3; Eph.5.5; Rom.7.7; Rom.13.9; Col.3.5; Heb.13.5; Mic.2.2; Jer.5.8; Matt.5.28
Heb.12.18
Deut.5.25; Deut.5.27; Deut.18.16; Gal.3.19-Gal.3.20; Heb.12.19
1Sam.12.20; Gen.22.1; Deut.13.3
Deut.4.11; 2Sam.22.10; 1Kgs.8.12; Ps.17.10; Ps.96.2
Deut.4.36; Neh.9.13; Heb.12.25
Exod.32.31; 2Kgs.17.33; Ezek.20.39; Zeph.1.5
Deut.12.5; Deut.12.11; Deut.14.23; Deut.16.6; Deut.16.11; Deut.26.2; 1Kgs.8.29; 1Kgs.9.3; 2Chr.6.6; 2Chr.7.16; 2Chr.12.13; Ezra.6.12; Neh.1.9; Ps.73.7; Jer.7.10; Jer.7.12; Deut.7.13
Deut.27.5; Josh.8.31; 1Kgs.5.17; 1Chr.22.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Он осуят

1 Ошондо Теңир мына бул сөздөрдү айтты:
2 «Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай-Те ңириң Менмин.
3 Менден башка кудайларың болбосун.
4 Өзүңө буркан жана жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги, жерден төмөн суудагы нерселердин түспөлүн жасаба.
5 Аларга табынба, кызмат кылба, анткени Кудай-Теңириң Менмин. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата-бабаларынын күнөөсү үчүн үчүнчү, төртүнчү тукумуна чейин жазалаган кызганчаак Кудаймын.
6 Мени сүйгөндөрдүн, Менин осуяттарымды сактагандардын миңинчи тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын.
7 Кудай-Теңириңдин атын курулай эле айта бербе, анткени Анын атын курулай эле айта бергендерди Те ңир жазасыз калтырбайт.
8 Ишемби күндү ыйык тутууну эсиңден чыгарба.
9 Алты күн иштеп, ар кандай ишиңди кыл.
10 Ал эми жетинчи күн – Кудай-Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, бала ң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, малың да, үйүңдө жүргөн келгин да эч кандай жумуш кылбасын.
11 Анткени алты күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашагандын бардыгын жаратып бүткөн, ал эми жетинчи күнү эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби к үнгө батасын берип, аны ыйыктап койгон.
12 Кудай-Теңириң берип жаткан жерде өмүрүң узун болсун десең, ата-энеңди сыйла.
13 Киши өлтүрбө.
14 Ойноштук кылба.
15 Уурдаба.
16 Жакыныңа жалаа жаппа.
17 Жакыныңдын үйүнө көз артпа. Жакыныңдын аялына, кулуна, к үңүнө, өгүзүнө, эшегине, эч нерсесине көз артпа».

Ысрайылдыктардын коркушу

18 Бүт эл күндүн күркүрөгөнүн, сурнай үнүн угуп, жалынды, түтөгөн тоону көрүп турду. Муну көргөн эл артка кетенчиктеп, алыс барып турду.
19 Анан алар Мусага: «Биз менен сен с үйлөш, сени угалы, биз менен Кудай сүйлөшпөсүн, болбосо өлүп калабыз», – дешти.
20 Муса элге кайрылып: «Коркпогула, Кудай силерди сыноо үчүн, Андан коркушуңар үчүн, күнөөгө батпашыңар үчүн келди», – деди.
21 Эл алыста турду. Муса болсо Кудай турган кара ңгы булутка кирди.

Курмандык чалынуучу жай жөнүндө мыйзам

22 Ошондо Теңир Мусага: «Ысрайыл уулдарына айт: Менин силерге асмандан кантип сүйлөгөнүмдү көрдүңөр.
23 Менин алдымда өзүңөргө күмүштөн же алтындан кудай жасабагыла.
24 Мага курмандык чалынуучу жайды топурактан жаса. Анын үстүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарыңды, тынчтык курмандыктарыңды, койлоруңду, өгүздөрүңдү курмандыкка чал. Ошондо Мен Менин ысымымды эстетип турган жерге келип, сага батамды берем.
25 Эгерде Мага курмандык чалынуучу жайды таштан жасай турган болсо ң, анда аны жылмаланган таштан жасаба. Анткени сүргүч тийгизер замат, аны булгап койгон болосуң.
26 Жылаңач этиң көрүнүп калбашы үчүн, Мен үчүн курган курмандык чалынуучу жайга тепкич менен чыкпа».