Num.27.12
Deut.11.24
Deut.1.7; Gen.13.12; Gen.19.17; Gen.19.25; Gen.19.28-Gen.19.29; 2Sam.18.23; Judg.1.16; Judg.3.13; 2Chr.28.15; Gen.14.2; Gen.19.22
Gen.12.7; Gen.50.24; Deut.3.27; Deut.32.52; Deut.1.37
Jude.1.9
Deut.31.2; Gen.27.1; Gen.48.10; Josh.14.10-Josh.14.11; 1Sam.3.2; 1Sam.4.15
Num.20.29; Gen.50.3
Exod.28.3; Isa.11.2; Num.27.18; Num.27.23; Josh.1.17
Deut.18.15; Deut.18.18; Deut.5.4; Exod.33.11
Deut.4.34
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Мусанын жерлерди көрүшү
жана көз жумушу

1 Муса Маап түздүгүндөгү Жерихонун каршысындагы Ныбо тоосунун Пизги чокусуна чыкты. Теңир ага Гилаттан Данга чейинки жерлерди,
2 Напталынын жерин, Эпрайым менен Менашенин жерин, Жүйүттүн жерин, атүгүл, күн батыштагы деңизге чейинки жерлерди,
3 түштүк жерлерин, Жерихо өрөөнүн, Курма шаарын, Соарга чейинки жерлерди көрсөттү.
4 Анан Теңир ага мындай деди: «Ыбрайымга, Ыскакка, Жакыпка: “Сенин тукумуңа берем,” – деп убада кылган жер мына ушул. Бул жерди Мен сага көрсөттүм, бирок сен ага кирбейсиң».
5 Теңирдин кулу Муса Теңирдин сөзү боюнча Маап жеринде көз жумду.
6 Ал Бейт-Пейордун маңдайындагы Маап жериндеги өрөөнгө коюлду, ал коюлган жерди бүгүнкү күнгө чейин эч ким билбейт.
7 Муса жүз жыйырма жашка чыгып көз жумду. Жүз жыйырма жашында да анын көзүнүн курчу кеткен эмес, алдан-күчтөн тайган эмес.
8 Ысрайыл уулдары Маап түздүгүндө Мусаны жоктоп, отуз күн аза күтүп ыйлашты. Ошентип, Мусаны жоктоп ыйлаган аза күтүү күндөрү да өттү.

Анын орун басары – Нундун уулу Жашыя

9 Нундун уулу Жашыя акылмандыктын рухуна толду, анткени Муса ага колун койгон эле. Ошондуктан Ысрайыл уулдары ага баш ийип, Теңир Мусага буйругандай кылышты.
10 Ошондон кийин Ысрайылда Теңир жүзмө-жүз сүйлөшкөн Мусадай пайгамбар болгон жок.
11 Теңир аны Мисир жериндеги фараонго, анын кулдарына, жерлерине жышаандарды, кереметтерди көрсөтүш үчүн жиберген.
12 Муса ал улуу иштерди, зор кереметтерди бүткүл Ысрайыл элинин көз алдында көрсөткөн.